Analyze and Compare

Benchmarks

BenchmarksFund Name  Risk-reward class   Return for the last day  Return for the last 12 months  Annualized return since inception  Volatility   Rating  Možnosti
Inflačný index (CPI) - Slovensko 0.51% 1.38% 5.07% 2.09% Detail
Priemer akciových fondov - II. pilier -0.80% 18.42% 3.55% 10.64% Detail
Priemer dlhopisových fondov - II. pilier -0.02% 2.32% 1.96% 1.74% Detail
Priemer fondov II. piliera vážený podľa NAV -0.14% 10.19% 2.16% 4.54% Detail
Priemer fondov III. piliera vážený podľa NAV -0.10% 12.94% 2.39% 6.13% Detail
Priemer fondov triedy rizika 1 (UCITS SRRI) 1 -0.01% -4.57% 1.72% 2.28% Detail
Priemer fondov triedy rizika 2 (UCITS SRRI) 2 -0.01% -1.19% 2.51% 1.60% Detail
Priemer fondov triedy rizika 3 (UCITS SRRI) 3 -0.10% 0.70% 3.11% 3.23% Detail
Priemer fondov triedy rizika 4 (UCITS SRRI) 4 -0.12% 6.87% 4.57% 6.41% Detail
Priemer fondov triedy rizika 5 (UCITS SRRI) 5 -0.16% 13.27% 4.78% 10.08% Detail
Priemer fondov triedy rizika 6 (UCITS SRRI) 6 -0.44% 31.16% 6.73% 17.75% Detail
Priemer fondov triedy rizika 7 (UCITS SRRI) 7 -0.80% 49.66% 6.67% 22.61% Detail
Priemer indexových fondov - II. pilier -0.10% 33.91% 9.76% 17.25% Detail
Priemer konzervatívnych príspevkových fondov - III. pilier -0.06% 6.01% 1.70% 3.28% Detail
Priemer rastových príspevkových fondov - III. pilier -0.20% 27.55% 4.70% 12.78% Detail
Priemer výplatných fondov - III. pilier 0.01% 2.87% 0.81% 1.73% Detail
Priemer vyvážených príspevkových fondov - III. pilier -0.03% 12.10% 2.06% 6.19% Detail
Priemer zmiešaných fondov - II. pilier -0.19% 16.09% 2.95% 8.45% Detail
Risk-reward class
Lower risk
Higher risk
Typically lower returns
Typically higher returns