Analyze and Compare

Benchmarks

BenchmarksFund Name  Risk-reward class   Return for the last day  Return for the last 12 months  Annualized return since inception  Volatility   Rating  Možnosti
Inflačný index (CPI) - Slovensko 0.55% 2.78% 5.08% 2.13% Detail
Priemer akciových fondov - II. pilier 0.28% 16.76% 3.68% 10.72% Detail
Priemer dlhopisových fondov - II. pilier 0.02% 0.69% 1.96% 1.74% Detail
Priemer fondov II. piliera vážený podľa NAV 0.20% 9.10% 2.24% 4.57% Detail
Priemer fondov III. piliera vážený podľa NAV 0.27% 9.65% 2.46% 6.17% Detail
Priemer fondov triedy rizika 1 (UCITS SRRI) 1 -0.14% -0.93% 1.73% 2.32% Detail
Priemer fondov triedy rizika 2 (UCITS SRRI) 2 -0.08% 0.02% 2.51% 1.57% Detail
Priemer fondov triedy rizika 3 (UCITS SRRI) 3 -0.07% 1.20% 3.14% 3.24% Detail
Priemer fondov triedy rizika 4 (UCITS SRRI) 4 -0.14% 6.34% 4.60% 6.39% Detail
Priemer fondov triedy rizika 5 (UCITS SRRI) 5 -0.25% 13.09% 4.92% 10.36% Detail
Priemer fondov triedy rizika 6 (UCITS SRRI) 6 -0.54% 28.69% 6.83% 17.75% Detail
Priemer fondov triedy rizika 7 (UCITS SRRI) 7 -1.02% 33.71% 6.74% 23.33% Detail
Priemer indexových fondov - II. pilier 0.62% 31.52% 10.09% 17.27% Detail
Priemer konzervatívnych príspevkových fondov - III. pilier 0.11% 4.15% 1.73% 3.28% Detail
Priemer rastových príspevkových fondov - III. pilier 0.55% 21.86% 4.79% 12.83% Detail
Priemer výplatných fondov - III. pilier 0.02% 1.39% 0.83% 1.74% Detail
Priemer vyvážených príspevkových fondov - III. pilier 0.25% 8.63% 2.13% 6.23% Detail
Priemer zmiešaných fondov - II. pilier 0.41% 12.61% 3.06% 8.47% Detail
Risk-reward class
Lower risk
Higher risk
Typically lower returns
Typically higher returns