Analyze and Compare

Benchmarks

BenchmarksFund Name  Risk-reward class   Return for the last day  Return for the last 12 months  Annualized return since inception  Volatility   Rating  Možnosti
Priemer výplatných fondov - III. pilier -0.04% 3.12% 0.82% 1.73% Detail
Priemer konzervatívnych príspevkových fondov - III. pilier -0.03% 6.02% 1.70% 3.28% Detail
Priemer fondov triedy rizika 1 (UCITS SRRI) 1 0.03% -3.90% 1.75% 2.27% Detail
Priemer dlhopisových fondov - II. pilier -0.08% 2.58% 1.97% 1.74% Detail
Priemer vyvážených príspevkových fondov - III. pilier -0.04% 11.47% 2.00% 6.19% Detail
Priemer fondov II. piliera vážený podľa NAV -0.09% 10.53% 2.16% 4.54% Detail
Priemer fondov III. piliera vážený podľa NAV -0.02% 12.47% 2.35% 6.13% Detail
Priemer fondov triedy rizika 2 (UCITS SRRI) 2 0.02% -0.57% 2.53% 1.59% Detail
Priemer zmiešaných fondov - II. pilier -0.05% 15.64% 2.93% 8.45% Detail
Priemer fondov triedy rizika 3 (UCITS SRRI) 3 -0.02% 1.62% 3.14% 3.22% Detail
Priemer akciových fondov - II. pilier -0.46% 19.50% 3.62% 10.65% Detail
Priemer fondov triedy rizika 5 (UCITS SRRI) 5 0.22% 13.62% 4.57% 10.03% Detail
Priemer fondov triedy rizika 4 (UCITS SRRI) 4 0.08% 7.93% 4.60% 6.40% Detail
Priemer rastových príspevkových fondov - III. pilier 0.08% 26.54% 4.65% 12.78% Detail
Inflačný index (CPI) - Slovensko 0.23% 0.86% 5.07% 2.09% Detail
Priemer fondov triedy rizika 7 (UCITS SRRI) 7 0.39% 54.38% 6.80% 22.51% Detail
Priemer fondov triedy rizika 6 (UCITS SRRI) 6 0.42% 35.31% 6.83% 17.73% Detail
Priemer indexových fondov - II. pilier 0.08% 33.09% 9.77% 17.26% Detail
Risk-reward class
Lower risk
Higher risk
Typically lower returns
Typically higher returns