Analyze and Compare

Benchmarks

BenchmarksFund Name  Risk-reward class   Return for the last day  Return for the last 12 months  Annualized return since inception  Volatility   Rating  Options
Priemer rastových príspevkových fondov - III. pilier -0.48% -9.43% 3.64% 13.52% Detail
Priemer indexových fondov - II. pilier -0.26% -5.22% 8.40% 17.42% Detail
Priemer zmiešaných fondov - II. pilier -0.22% -11.22% 2.18% 9.08% Detail
Priemer fondov III. piliera vážený podľa NAV -0.14% -9.48% 1.49% 6.93% Detail
Priemer akciových fondov - II. pilier -0.11% -12.82% 2.65% 11.67% Detail
Priemer vyvážených príspevkových fondov - III. pilier -0.11% -9.34% 1.20% 6.74% Detail
Priemer fondov II. piliera vážený podľa NAV -0.06% -6.47% 1.69% 5.39% Detail
Priemer dlhopisových fondov - II. pilier 0.03% -7.81% 1.36% 2.18% Detail
Priemer fondov triedy rizika 1 (UCITS SRRI) 1 0.05% 4.02% 1.99% 2.52% Detail
Priemer konzervatívnych príspevkových fondov - III. pilier 0.06% -8.99% 0.85% 3.92% Detail
Priemer fondov triedy rizika 7 (UCITS SRRI) 7 0.06% -2.47% 6.05% 20.38% Detail
Priemer fondov triedy rizika 6 (UCITS SRRI) 6 0.08% -10.04% 6.34% 17.51% Detail
Priemer fondov triedy rizika 2 (UCITS SRRI) 2 0.10% -0.18% 2.17% 1.83% Detail
Priemer výplatných fondov - III. pilier 0.15% -9.70% -0.04% 2.47% Detail
Priemer fondov triedy rizika 5 (UCITS SRRI) 5 0.19% -7.17% 3.45% 10.04% Detail
Priemer fondov triedy rizika 4 (UCITS SRRI) 4 0.32% -7.51% 3.94% 6.16% Detail
Priemer fondov triedy rizika 3 (UCITS SRRI) 3 0.34% -7.52% 2.53% 3.54% Detail
Inflačný index (CPI) - Slovensko 1.60% 11.93% 5.32% 2.90% Detail
Risk-reward class
Lower risk
Higher risk
Typically lower returns
Typically higher returns