Prečo bol dôchodkový vek naviazaný na strednú dĺžku dožitia?

Prečo bol dôchodkový vek naviazaný na strednú dĺžku dožitia?