Prečo bol dôchodkový vek naviazaný na strednú dĺžku dožitia?

18. June 2019

Dôchodkové poistenie v Slovenskej republike má podobu priebežne financovanej schémy (PAYG) so silným medzigeneračným prerozdeľovaním príjmu. V realite to znamená, že dnešní prispievajúci financujú výplatu dôchodkov dnešným poberateľom. V PAYG schéme nie sú kumulované ani investované žiadne prostriedky pre financovanie záväzkov do budúcnosti. Priebežne financovaná schéma funguje na dôvere, že v budúcnosti bude dosť prispievajúcich na výplatu dôchodkov dnešných prispievajúcich. 

Dobré časy PAYG schémy sú také, keď rastie počet prispievateľov aj ich mzda, pričom počet poberateľov a dĺžka poberania dôchodkov sa nemení. Ak však klesá počet prispievateľov a zvyšuje sa počet poberateľov, nastávajú pre obe strany horšie časy. Ak sa k tomu pridá nízky alebo žiadny rast miezd, priebežne financovaná dôchodková schéma generuje stratu, ktorú musí niekto zaplatiť. 

Fixný dôchodkový vek a súčasné predlžovanie strednej dĺžky dožitia znamená, že na dôchodku ľudia prežijú dlhšiu dobu. Ak sa však dôchodkový vek naviaže na strednú dĺžku dožitia, ľudia prežijú na dôchodku rovnakú dobu ako predchádzajúca i budúca generácia. Ale samotné naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia nerieši finančné problémy schémy v časoch, keď klesá počet prispievateľov do systému. Naviazanie dôchodkového veku na strednú dĺžku dožitia tak rieši len rozdelenie ľudí na prispievajúcich a poberateľov.