Čo je Individuálny účet poistenca?

29. November 2018

Sociálna poisťovňa v rámci elektronických služieb poskytuje možnosť online prístupu do Vášho Individuálneho účtu poistenca. Na Individuálnom účte poistenca nájdete informácie o zmenách a stave dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia ako aj poistenia v nezamestnanosti od roku 2004. 


Po prihlásení do Individuálneho účtu poistenca v časti dôchodkového poistenia nájdete informácie o vymeriavacom základe, počtu odpracovaných dní (N), osobnom mzdovom bode (OMB), z ktorého sa na konci kariéry vypočítava priemerný osobný mzdový bod (POMB), aktuálnej dôchodkovej hodnote (ADH) ako aj o tom, či zamestnávateľ odviedol za Vás poistné. Aktuálne platný vzorec pre výpočet starobného dôchodku je nasledovný:


Starobný dôchodok = POMB * N * ADH


Aj napriek tomu, že vzorec vyzerá pomerne jednoducho, nie vždy vieme, aký dôchodok môžeme očakávať. Nato Vám dá odpoveď Oranžová obálka. Ak Vám má Oranžová obálka pomôcť, a chcete využívať všetky jej funkcie, je potrebné mať zriadený online prístup do Individuálneho účtu poistenca.


Ako si zriadiť online prístup do Vášho Individuálneho účtu poistenca? 

1. O online prístup môžete požiadať osobne na pobočke Sociálnej poisťovne. 

2. Potrebný je doklad totožnosti (občiansky preukaz, alebo cestovný pas). 

3. Musíte uzavrieť dohodu o používaní elektronických služieb. Následne Vám budú pridelené prihlasovacie údaje. 

Viac informácií nájdete na odkaze: https://esluzby.socpoist.sk/portal/#/ v sekcii Individuálny účet poistenca.