Aké dôchodky môžeme očakávať pri dôchodkovom veku fixovanom na 64 rokov?

17. June 2019

Dôchodkový vek je aktuálne predmetom mnohých diskusií. Avšak súčasťou akejkoľvek diskusie týkajúcej sa dôchodkového veku, by mali byť aj dopady zmien dôchodkového veku na výšku dôchodku. Výška dôchodku závisí od Vášho príjmu, počtu odpracovaných rokov a priemernej mzdy v ekonomike. Práve stanovenie stropu dôchodkového veku spôsobuje, že počet odpracovaných rokov klesne, a tým sa zníži aj dôchodok. Avšak nižšie dôchodky pri zastropovaní dôchodkového veku nie sú spôsobené len nižším počtom odpracovaných rokov, ale aj nižšou ADH (aktuálna dôchodková hodnota), keďže pri skoršom odchode do dôchodku bude priemerná mzda v ekonomike nižšia. 


Miera náhrady vyjadruje akú časť Vášho príjmu dostanete vo forme dôchodku. Miera náhrady sa počíta ako pomer výšky Vášho príjmu po odchode do dôchodku (dôchodok) a výšky Vášho príjmu pred odchodom na dôchodok (mzda). Napríklad, jednotlivec so stredoškolským vzdelaním by pri dôchodkovom veku naviazanom na strednú dĺžku dožitia mal mieru náhrady 62 %, čo znamená, že na dôchodku dostane 62 % zo svojej poslednej mzdy. Pri súčasne platnom zafixovanom dôchodkovom veku na 64 rokov, by ten istý jednotlivec mal mieru náhrady 53 %, čiže o 9 percentuálnych bodov menej. Ak by mal poslednú mzdu pred odchodom na dôchodok 1000 Eur, asi by sa inak pozeral na fakt, že namiesto 620 Eur dostane dôchodok len 530 Eur. V prípade žien a pri zohľadnení počtu vychovaných detí bude ich dôchodok ešte nižší.