Na aký dôchodok mám nárok ak by som šiel do predčasného dôchodku?

10. December 2018

Predčasný dôchodok je dávka, ktorá je priznaná žiadateľovi o dôchodok pred dovŕšením dôchodkového veku. Žiadateľ má nárok na predčasný dôchodok ak odpracoval aspoň 15 rokov, do dovŕšenia dôchodkového veku mu chýbajú najviac 2 roky a suma predčasného dôchodku by bola vyššia ako 1,2-násobok životného minima. Aj napriek tomu, že predčasný dôchodok sa môže javiť ako lákavý, je dôležité vedieť, že pri predčasnom dôchodku sa dôchodok sa kráti o 0,5 % za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku. Nižší predčasný dôchodok nie je spôsobený len krátením, ale aj nižšou ADH (aktuálna dôchodková hodnota), pretože pri skoršom odchode do dôchodku bude priemerná mzda v ekonomike nižšia.  


Miera náhrady vyjadruje akú časť Vášho príjmu dostanete vo forme dôchodku. Miera náhrady sa počíta ako pomer výšky Vášho príjmu po odchode do dôchodku (dôchodok) a výšky Vášho príjmu pred odchodom na dôchodok (mzda). Napríklad jednotlivec so stredoškolským vzdelaním by mal mieru náhrady pri riadnom dôchodku 62 %. Pri predčasnom dôchodku by ten istý jednotlivec mal mieru náhrady 55 %. V prípade žien a pri zohľadnení dvoch vychovaných detí by mali mieru náhrady 53 %. To znamená, že ak jednotlivec mal poslednú mzdu 1000 Eur, riadny dôchodok by mal na úrovni 620 Eur, pri predčasnom dôchodku by mal 550 Eur a žena pri zohľadnení počtu vychovaných detí by mala predčasný dôchodok 530 Eur.