Dôchodkový semafor

20. February 2020

Pri sporení si treba klásť správne otázky. Tou základnou je otázka zameraná na cieľ sporenia. A mohla by znieť nasledovne: „Aký dôchodok je možné považovať za dostatočný?“

Odpoveď môžeme hľadať v absolútnej výške dôchodku, kde sa pýtame, či je dostatočný dôchodok vo výške 500 Eur, 1000 Eur, 1500 Eur alebo 7000 Eur mesačne. Ale veľmi rýchlo by sme prišli na to, že existuje inflácia, ktorá v čase znehodnocuje kúpnu silu peňazí. Preto nechceme vedieť nominálnu výšku budúceho dôchodku, ale reálnu, t.j. očistenú o infláciu. Preto je nutné vždy sledovať reálnu budúcu hodnotu dôchodku. Takto funguje Oranžová obálka. Vždy prezentuje reálne hodnoty, aby ste videli kúpnu silu peňazí na dnešné ceny a dokázali ich porovnať s dnešnými podmienkami. 

Ale pri určovaní dostatočnosti dôchodku musíme posúdiť ešte jednu dôležitú vec. Ako tvor prispôsobivý máme tendenciu a vlastne nutnosť prispôsobovať svoju životnú úroveň vlastnému príjmu. Ak zarábame málo, žijeme skromnejšie. Keď začneme zarábať viac, pomaly si upravujeme aj naše výdavky novej životnej situácii. Je to prirodzená vec. Takže výšku dôchodku by sme mali posúdiť aj vzhľadom na očakávaný vývoj mzdy pred dôchodkom. Asi nie je nutné detailne diskutovať, že existuje niečo ako produktivita práce, ktorá mení mzdy. Tiež existuje niečo ako pracovná kariéra, ktorá v podstate umožňuje so zvyšovaním vzdelania a zručností požadovať aj vyššiu mzdu. Takže naša mzda sa počas života mení. Nominálne rastie takmer počas celého pracovného života. A preto aj výšku dôchodku by sme inak posudzovali v čase, keď začíname kariéru a máme nižšie mzdy a inak na vrchole kariéry, kedy zarábame najlepšie. Preto sme do Oranžovej obálky zapracovali mechanizmus, ktorý umožňuje porovnať výšku dôchodku k odhadovanej výške mzdy pred dôchodkom. A preto sme okrem samotnej výšky odhadovaného dôchodku v reálnych cenách vytvorili dôchodkový semafor.

Dôchodkový semafor dáva do pomeru očakávanú výšku dôchodku k očakávanej mzde pred dôchodkom. A tak dokáže ukázať, akú životnú úroveň, na ktorú ste si zvykli počas pracovného života, dokážete svojim dôchodkom pokryť v čase, keď prestanete pracovať. 

Ako teda funguje dôchodkový semafor?

Každý semafor má farby, ktoré majú svoj význam. Dôchodkový semafor nie je výnimkou.

Zelená farba znamená, že pomer očakávaného dôchodku k očakávanej mzde pred dôchodkom bude vyšší ako 65%. To znamená, že váš dôchodok pokryje približne dve tretiny hrubej mzdy pred dôchodkom. Ak približne tretinu hrubej mzdy zaplatíte na daniach a odvodoch, váš nezdanený dôchodok pokryje takmer celú čistú mzdu. A vy tak nezažijete spotrebný šok, t.j. nutnosť sekať dole výdavky a znižovať si životnú úroveň

Oranžová farba znamená, že váš dôchodok pokryje 50% až 64% vášho posledného hrubého príjmu pred odchodom na dôchodok. Na dôchodku tak zažijete menší spotrebný šok, t.j. budete musieť znížiť svoje výdavky. V prípade, že platíte hypotéku, ktorá bude splatená pred dôchodkom, potom prepad životnej úrovne nepocítite. Alebo keď vám zmiznú výdavky spojené s výkonom práce, napríklad cestovanie, parkovanie, tankovanie a podobne. Ale musíte byť pripravený na zníženie niektorých výdavkov.

Červená farba znamená, že váš očakávaný dôchodok nepokryje ani polovicu vášho posledného hrubého príjmu. V tomto prípade budete pravdepodobne musieť znižovať aj ďalšie výdavky, na ktoré ste boli zvyknutý. Napríklad obmedziť reštaurácie, možno znížiť rozpočet na dovolenku a zrejme aj rozpočet na vnúčatá.

Aby sme vám aspoň trošku pomohli, pod každým semaforom nájdete odkazy na „hračky“. Sú to také užitočné nástroje, ktoré vám dokážu pomôcť zlepšiť situáciu a ukázať vám, čo sa stane s očakávaným dôchodkom, ak zmeníte svoje správanie. Či už zostanete na trhu práce o rok dlhšie alebo viac úspor presuniete do rizikovejších fondov, Oranžová obálka vám cez „hračky“ ukáže, čo to na konci dňa urobí s vašim očakávaným dôchodkom. 

Tak klikajte, skúšajte, testujte. Veď ide o vaše dôchodky a vašu životnú úroveň.