Analyzuj a porovnávaj

Táto sekcia Vám pomôže zjednodušiť analýzu, výber a pravidelné sledovanie dôchodkových fondov a investícií.

Dôchodky II. pilier

Počet fondov 17
Výnos 3,40%
Rozptyl výnosov -3,24%16,56%
Trend (EMA 200)

Viac

Dôchodky III. pilier

Počet fondov 18
Výnos 3,57%
Rozptyl výnosov 0,26%9,16%
Trend (EMA 200)

Viac

Investície

Počet fondov 2200
Výnos 3,47%
Rozptyl výnosov -17,80%39,37%
Trend (EMA 200)

Viac