Analyzuj a porovnávaj

Táto sekcia Vám pomôže zjednodušiť analýzu, výber a pravidelné sledovanie dôchodkových fondov a investícií.

II. pilier

Počet produktov 17
Výnos 14,67%
Rozptyl výnosov -3,50%31,42%
Trend (EMA 200)

Viac

III. pilier

Počet produktov 19
Výnos 11,02%
Rozptyl výnosov -0,40%26,03%
Trend (EMA 200)

Viac

Investície - fondy

Počet produktov 2309
Výnos 16,64%
Rozptyl výnosov -27,26%52,77%
Trend (EMA 200)

Viac

Benchmarky

Počet produktov 18

Viac