Analyzuj a porovnávaj


Dôchodky II. pilier

Počet fondov 17
Výnos 0,34%
Rozptyl výnosov -5,19%7,22%
Trend (EMA 200)

Viac

Dôchodky III. pilier

Počet fondov 18
Výnos 0,84%
Rozptyl výnosov -2,56%3,99%
Trend (EMA 200)

Viac

Investície

Počet fondov 1676
Výnos -0,73%
Rozptyl výnosov -23,88%28,58%
Trend (EMA 200)

Viac