Analyzuj a porovnávaj

Táto sekcia Vám pomôže zjednodušiť analýzu, výber a pravidelné sledovanie dôchodkových fondov a investícií.

II. pilier

Počet produktov 17
Výnos 18,24%
Rozptyl výnosov 0,13%46,55%
Trend (EMA 200)

Viac

III. pilier

Počet produktov 19
Výnos 15,45%
Rozptyl výnosov 0,95%38,25%
Trend (EMA 200)

Viac

Investície

Počet produktov 2268
Výnos 22,77%
Rozptyl výnosov -8,43%61,33%
Trend (EMA 200)

Viac

Benchmarky

Počet produktov 18

Viac