Analyzuj a porovnávaj

Táto sekcia Vám pomôže zjednodušiť analýzu, výber a pravidelné sledovanie dôchodkových fondov a investícií.

Dôchodky II. pilier

Počet fondov 17
Výnos -1,91%
Rozptyl výnosov -17,05%3,33%
Trend (EMA 200)

Viac

Dôchodky III. pilier

Počet fondov 18
Výnos -0,47%
Rozptyl výnosov -4,15%1,68%
Trend (EMA 200)

Viac

Investície

Počet fondov 1650
Výnos -2,90%
Rozptyl výnosov -30,24%30,03%
Trend (EMA 200)

Viac