Analyzuj a porovnávaj

Táto sekcia Vám pomôže zjednodušiť analýzu, výber a pravidelné sledovanie dôchodkových fondov a investícií.

II. pilier

Počet produktov 17
Výnos -4,84 %
Rozptyl výnosov -26,16 %3,26 %
Trend (EMA 200)

Viac

III. pilier

Počet produktov 19
Výnos -6,06 %
Rozptyl výnosov -10,50 %-3,07 %
Trend (EMA 200)

Viac

Investície - fondy

Počet produktov 2451
Výnos -2,46 %
Rozptyl výnosov -24,18 %32,27 %
Trend (EMA 200)

Viac

Benchmarky

Počet produktov 18

Viac