Analyzuj a porovnávaj


Dôchodky II. pilier

Počet fondov 17
Výnos 1,18%
Rozptyl výnosov -2,72%5,38%
Trend (EMA 200)

Viac

Dôchodky III. pilier

Počet fondov 17
Výnos 1,15%
Rozptyl výnosov -1,96%6,11%
Trend (EMA 200)

Viac

Investície

Počet fondov 1787
Výnos 33,22%
Rozptyl výnosov -21,11%358,41%
Trend (EMA 200)

Viac