Analyzuj a porovnávaj

Táto sekcia Vám pomôže zjednodušiť analýzu, výber a pravidelné sledovanie dôchodkových fondov a investícií.

Dôchodky II. pilier

Počet fondov 17
Výnos 2,40%
Rozptyl výnosov -5,30%10,03%
Trend (EMA 200)

Viac

Dôchodky III. pilier

Počet fondov 18
Výnos 2,83%
Rozptyl výnosov 0,28%7,11%
Trend (EMA 200)

Viac

Investície

Počet fondov 1645
Výnos 1,98%
Rozptyl výnosov -20,59%36,05%
Trend (EMA 200)

Viac