Analyzuj a porovnávaj


Dôchodky II. pilier

Počet fondov 17
Výnos -1,43%
Rozptyl výnosov -9,73%6,68%
Trend (EMA 200)

Viac

Dôchodky III. pilier

Počet fondov 17
Výnos -1,63%
Rozptyl výnosov -4,08%-0,07%
Trend (EMA 200)

Viac

Investície

Počet fondov 1655
Výnos -2,97%
Rozptyl výnosov -23,53%25,12%
Trend (EMA 200)

Viac