Analyzuj a porovnávaj

Táto sekcia Vám pomôže zjednodušiť analýzu, výber a pravidelné sledovanie dôchodkových fondov a investícií.

II. pilier

Počet produktov 17
Výnos 8,76%
Rozptyl výnosov -2,55%20,20%
Trend (EMA 200)

Viac

III. pilier

Počet produktov 19
Výnos 7,40%
Rozptyl výnosov 0,18%24,53%
Trend (EMA 200)

Viac

Investície

Počet produktov 2222
Výnos 10,16%
Rozptyl výnosov -12,26%45,56%
Trend (EMA 200)

Viac