Analyzuj a porovnávaj

Táto sekcia Vám pomôže zjednodušiť analýzu, výber a pravidelné sledovanie dôchodkových fondov a investícií.

II. pilier

Počet produktov 17
Výnos -11,95 %
Rozptyl výnosov -37,61 %-4,32 %
Trend (EMA 200)

Viac

III. pilier

Počet produktov 19
Výnos -12,54 %
Rozptyl výnosov -18,19 %-5,23 %
Trend (EMA 200)

Viac

Investície - fondy

Počet produktov 2460
Výnos -9,50 %
Rozptyl výnosov -36,83 %32,02 %
Trend (EMA 200)

Viac

Benchmarky

Počet produktov 18

Viac