Analyzuj a porovnávaj

Táto sekcia Vám pomôže zjednodušiť analýzu, výber a pravidelné sledovanie dôchodkových fondov a investícií.

II. pilier

Počet produktov 17
Výnos 0,19 %
Rozptyl výnosov -7,90 %3,80 %
Trend (EMA 200)

Viac

III. pilier

Počet produktov 19
Výnos -1,26 %
Rozptyl výnosov -4,79 %2,78 %
Trend (EMA 200)

Viac

Investície - fondy

Počet produktov 2855
Výnos -1,38 %
Rozptyl výnosov -20,33 %13,38 %
Trend (EMA 200)

Viac

Benchmarky

Počet produktov 18

Viac