Analyzuj a porovnávaj

Táto sekcia Vám pomôže zjednodušiť analýzu, výber a pravidelné sledovanie dôchodkových fondov a investícií.

II. pilier

Počet produktov 17
Výnos 18,17%
Rozptyl výnosov 0,06%38,37%
Trend (EMA 200)

Viac

III. pilier

Počet produktov 19
Výnos 15,03%
Rozptyl výnosov 1,01%36,90%
Trend (EMA 200)

Viac

Investície

Počet produktov 2264
Výnos 25,64%
Rozptyl výnosov -7,41%69,25%
Trend (EMA 200)

Viac

Benchmarky

Počet produktov 18

Viac