Analyzuj a porovnávaj

Táto sekcia Vám pomôže zjednodušiť analýzu, výber a pravidelné sledovanie dôchodkových fondov a investícií.

II. pilier

Počet produktov 17
Výnos 15,89%
Rozptyl výnosov -2,53%33,47%
Trend (EMA 200)

Viac

III. pilier

Počet produktov 19
Výnos 11,87%
Rozptyl výnosov 0,04%30,01%
Trend (EMA 200)

Viac

Investície

Počet produktov 2306
Výnos 20,56%
Rozptyl výnosov -5,59%52,18%
Trend (EMA 200)

Viac

Benchmarky

Počet produktov 18

Viac