Analyzuj a porovnávaj

Benchmarky

BenchmarkyNázov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Inflačný index (CPI) - Slovensko 0,55% 2,78% 5,08% 2,13% Detail
Priemer akciových fondov - II. pilier 0,28% 16,76% 3,68% 10,72% Detail
Priemer dlhopisových fondov - II. pilier 0,02% 0,69% 1,96% 1,74% Detail
Priemer fondov II. piliera vážený podľa NAV 0,20% 9,10% 2,24% 4,57% Detail
Priemer fondov III. piliera vážený podľa NAV 0,27% 9,65% 2,46% 6,17% Detail
Priemer fondov triedy rizika 1 (UCITS SRRI) 1 -0,14% -0,93% 1,73% 2,32% Detail
Priemer fondov triedy rizika 2 (UCITS SRRI) 2 -0,08% 0,02% 2,51% 1,57% Detail
Priemer fondov triedy rizika 3 (UCITS SRRI) 3 -0,07% 1,20% 3,14% 3,24% Detail
Priemer fondov triedy rizika 4 (UCITS SRRI) 4 -0,14% 6,34% 4,60% 6,39% Detail
Priemer fondov triedy rizika 5 (UCITS SRRI) 5 -0,25% 13,09% 4,92% 10,36% Detail
Priemer fondov triedy rizika 6 (UCITS SRRI) 6 -0,54% 28,69% 6,83% 17,75% Detail
Priemer fondov triedy rizika 7 (UCITS SRRI) 7 -1,02% 33,71% 6,74% 23,33% Detail
Priemer indexových fondov - II. pilier 0,62% 31,52% 10,09% 17,27% Detail
Priemer konzervatívnych príspevkových fondov - III. pilier 0,11% 4,15% 1,73% 3,28% Detail
Priemer rastových príspevkových fondov - III. pilier 0,55% 21,86% 4,79% 12,83% Detail
Priemer výplatných fondov - III. pilier 0,02% 1,39% 0,83% 1,74% Detail
Priemer vyvážených príspevkových fondov - III. pilier 0,25% 8,63% 2,13% 6,23% Detail
Priemer zmiešaných fondov - II. pilier 0,41% 12,61% 3,06% 8,47% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy