Analyzuj a porovnávaj

Benchmarky

BenchmarkyNázov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Inflačný index (CPI) - Slovensko 0,82% 4,59% 5,12% 2,16% Detail
Priemer akciových fondov - II. pilier 0,44% 15,59% 3,73% 10,62% Detail
Priemer dlhopisových fondov - II. pilier 0,05% -0,66% 1,89% 1,75% Detail
Priemer fondov II. piliera vážený podľa NAV 0,14% 7,98% 2,25% 4,57% Detail
Priemer fondov III. piliera vážený podľa NAV 0,14% 7,57% 2,39% 6,17% Detail
Priemer fondov triedy rizika 1 (UCITS SRRI) 1 0,06% -0,02% 1,77% 2,17% Detail
Priemer fondov triedy rizika 2 (UCITS SRRI) 2 0,02% 0,08% 2,49% 1,57% Detail
Priemer fondov triedy rizika 3 (UCITS SRRI) 3 0,05% 0,34% 3,09% 3,26% Detail
Priemer fondov triedy rizika 4 (UCITS SRRI) 4 0,08% 5,71% 4,59% 6,37% Detail
Priemer fondov triedy rizika 5 (UCITS SRRI) 5 0,22% 12,94% 4,92% 10,34% Detail
Priemer fondov triedy rizika 6 (UCITS SRRI) 6 0,30% 26,91% 6,96% 17,43% Detail
Priemer fondov triedy rizika 7 (UCITS SRRI) 7 0,20% -3,40% 5,29% 25,59% Detail
Priemer indexových fondov - II. pilier 0,29% 29,83% 10,22% 17,01% Detail
Priemer konzervatívnych príspevkových fondov - III. pilier 0,10% 2,94% 1,69% 3,24% Detail
Priemer rastových príspevkových fondov - III. pilier 0,24% 20,19% 4,90% 12,68% Detail
Priemer výplatných fondov - III. pilier 0,06% -0,07% 0,75% 1,75% Detail
Priemer vyvážených príspevkových fondov - III. pilier 0,12% 8,09% 2,14% 6,17% Detail
Priemer zmiešaných fondov - II. pilier 0,21% 12,40% 3,11% 8,38% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy