Analyzuj a porovnávaj

Benchmarky

BenchmarkyNázov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Inflačný index (CPI) - Slovensko 0,51% 1,38% 5,07% 2,09% Detail
Priemer akciových fondov - II. pilier -0,80% 18,42% 3,55% 10,64% Detail
Priemer dlhopisových fondov - II. pilier -0,02% 2,32% 1,96% 1,74% Detail
Priemer fondov II. piliera vážený podľa NAV -0,14% 10,19% 2,16% 4,54% Detail
Priemer fondov III. piliera vážený podľa NAV -0,10% 12,94% 2,39% 6,13% Detail
Priemer fondov triedy rizika 1 (UCITS SRRI) 1 -0,01% -4,57% 1,72% 2,28% Detail
Priemer fondov triedy rizika 2 (UCITS SRRI) 2 -0,01% -1,19% 2,51% 1,60% Detail
Priemer fondov triedy rizika 3 (UCITS SRRI) 3 -0,10% 0,70% 3,11% 3,23% Detail
Priemer fondov triedy rizika 4 (UCITS SRRI) 4 -0,12% 6,87% 4,57% 6,41% Detail
Priemer fondov triedy rizika 5 (UCITS SRRI) 5 -0,16% 13,27% 4,78% 10,08% Detail
Priemer fondov triedy rizika 6 (UCITS SRRI) 6 -0,44% 31,16% 6,73% 17,75% Detail
Priemer fondov triedy rizika 7 (UCITS SRRI) 7 -0,80% 49,66% 6,67% 22,61% Detail
Priemer indexových fondov - II. pilier -0,10% 33,91% 9,76% 17,25% Detail
Priemer konzervatívnych príspevkových fondov - III. pilier -0,06% 6,01% 1,70% 3,28% Detail
Priemer rastových príspevkových fondov - III. pilier -0,20% 27,55% 4,70% 12,78% Detail
Priemer výplatných fondov - III. pilier 0,01% 2,87% 0,81% 1,73% Detail
Priemer vyvážených príspevkových fondov - III. pilier -0,03% 12,10% 2,06% 6,19% Detail
Priemer zmiešaných fondov - II. pilier -0,19% 16,09% 2,95% 8,45% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy