Analyzuj a porovnávaj

Benchmarky

BenchmarkyNázov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Inflačný index (CPI) - Slovensko 1,23 % 14,28 % 5,41 % 3,12 % Detail
Priemer akciových fondov - II. pilier 0,08 % -11,30 % 2,80 % 12,54 % Detail
Priemer dlhopisových fondov - II. pilier 0,00 % -7,55 % 1,31 % 2,26 % Detail
Priemer fondov II. piliera vážený podľa NAV -0,01 % -6,39 % 1,77 % 5,89 % Detail
Priemer fondov III. piliera vážený podľa NAV 0,12 % -9,19 % 1,52 % 7,43 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 1 (UCITS SRRI) 1 -0,01 % 3,64 % 2,00 % 3,31 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 2 (UCITS SRRI) 2 0,02 % -0,08 % 2,17 % 2,07 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 3 (UCITS SRRI) 3 -0,01 % -7,70 % 1,21 % 3,46 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 4 (UCITS SRRI) 4 0,05 % -8,96 % 3,80 % 6,10 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 5 (UCITS SRRI) 5 0,22 % -9,07 % 4,00 % 20,37 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 6 (UCITS SRRI) 6 0,65 % -8,55 % 6,39 % 17,76 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 7 (UCITS SRRI) 7 0,01 % -1,01 % 5,88 % 20,92 % Detail
Priemer indexových fondov - II. pilier -0,03 % -6,75 % 8,60 % 17,97 % Detail
Priemer konzervatívnych príspevkových fondov - III. pilier 0,10 % -8,26 % 0,88 % 4,37 % Detail
Priemer rastových príspevkových fondov - III. pilier 0,04 % -9,47 % 3,71 % 14,06 % Detail
Priemer výplatných fondov - III. pilier 0,06 % -9,64 % -0,07 % 2,78 % Detail
Priemer vyvážených príspevkových fondov - III. pilier 0,18 % -9,47 % 1,18 % 7,07 % Detail
Priemer zmiešaných fondov - II. pilier 0,20 % -11,50 % 2,21 % 9,58 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy