Analyzuj a porovnávaj

Benchmarky

BenchmarkyNázov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Inflačný index (CPI) - Slovensko 1,18 % 12,69 % 5,34 % 3,01 % Detail
Priemer akciových fondov - II. pilier 0,03 % -6,56 % 3,05 % 11,97 % Detail
Priemer dlhopisových fondov - II. pilier 0,02 % -7,01 % 1,43 % 2,20 % Detail
Priemer fondov II. piliera vážený podľa NAV -0,01 % -3,27 % 1,94 % 5,56 % Detail
Priemer fondov III. piliera vážený podľa NAV 0,06 % -6,37 % 1,79 % 7,06 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 1 (UCITS SRRI) 1 -0,33 % 5,35 % 2,01 % 2,94 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 2 (UCITS SRRI) 2 -0,22 % 0,94 % 2,20 % 1,99 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 3 (UCITS SRRI) 3 -0,51 % -5,75 % 2,52 % 3,59 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 4 (UCITS SRRI) 4 -0,51 % -4,76 % 4,06 % 6,20 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 5 (UCITS SRRI) 5 -0,49 % -3,69 % 3,52 % 10,01 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 6 (UCITS SRRI) 6 -0,49 % -4,79 % 6,51 % 17,57 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 7 (UCITS SRRI) 7 -0,30 % 6,60 % 6,31 % 20,57 % Detail
Priemer indexových fondov - II. pilier -0,09 % 1,10 % 9,26 % 17,54 % Detail
Priemer konzervatívnych príspevkových fondov - III. pilier 0,04 % -6,52 % 1,09 % 4,03 % Detail
Priemer rastových príspevkových fondov - III. pilier 0,01 % -4,86 % 4,08 % 13,64 % Detail
Priemer výplatných fondov - III. pilier 0,05 % -8,10 % 0,12 % 2,55 % Detail
Priemer vyvážených príspevkových fondov - III. pilier 0,09 % -6,86 % 1,44 % 6,84 % Detail
Priemer zmiešaných fondov - II. pilier 0,38 % -8,10 % 2,42 % 9,22 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy