Analyzuj a porovnávaj

Benchmarky

BenchmarkyNázov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Inflačný index (CPI) - Slovensko 2,59 % 14,24 % 5,49 % 3,19 % Detail
Priemer akciových fondov - II. pilier -0,04 % -8,27 % 2,64 % 10,97 % Detail
Priemer dlhopisových fondov - II. pilier -0,02 % -3,05 % 1,33 % 1,86 % Detail
Priemer fondov II. piliera vážený podľa NAV -0,01 % -4,49 % 1,70 % 5,13 % Detail
Priemer fondov III. piliera vážený podľa NAV -0,19 % -7,45 % 1,42 % 6,08 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 1 (UCITS SRRI) 1 -0,36 % 1,47 % 1,93 % 3,62 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 2 (UCITS SRRI) 2 -0,07 % -0,02 % 2,12 % 1,94 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 3 (UCITS SRRI) 3 0,15 % -4,88 % 1,58 % 2,69 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 4 (UCITS SRRI) 4 0,07 % -6,83 % 4,03 % 4,28 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 5 (UCITS SRRI) 5 0,05 % -7,43 % 3,88 % 6,95 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 6 (UCITS SRRI) 6 0,00 % -7,97 % 6,30 % 13,71 % Detail
Priemer fondov triedy rizika 7 (UCITS SRRI) 7 -0,26 % -15,89 % 5,31 % 17,46 % Detail
Priemer indexových fondov - II. pilier -0,05 % -8,30 % 8,03 % 14,19 % Detail
Priemer konzervatívnych príspevkových fondov - III. pilier -0,10 % -5,34 % 0,84 % 3,76 % Detail
Priemer rastových príspevkových fondov - III. pilier -0,11 % -9,81 % 3,54 % 11,46 % Detail
Priemer výplatných fondov - III. pilier -0,04 % -4,47 % -0,04 % 2,47 % Detail
Priemer vyvážených príspevkových fondov - III. pilier -0,25 % -8,22 % 1,08 % 5,39 % Detail
Priemer zmiešaných fondov - II. pilier -0,07 % -7,58 % 2,15 % 7,53 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy