Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
365.invest - Akciový globálny fond 6 1,19 % -32,76 % -2,18 % 21,67 % Detail
365.invest - Blockchain fond 6 -0,10 % Detail
365.invest - Cryptomix fond 6 -1,35 % Detail
365.invest - Eko fond 6 -0,53 % Detail
365.invest - Fond stabilných výnosov 3 0,03 % 2,02 % 1,58 % 2,93 % Detail
365.invest - Inovatívny fond 6 0,44 % Detail
365.invest - Realitný fond 2 0,00 % 2,44 % 4,27 % 1,16 % Detail
365.invest - Realitný plus 2 0,00 % 0,44 % 1,72 % 1,99 % Detail
365.invest - Zmiešaný aktívny fond 6 -0,97 % -17,43 % -0,49 % 20,33 % Detail
365.invest - Zmiešaný kapitálový fond 3 0,05 % -2,35 % 2,17 % 5,25 % Detail
365.invest - Zmiešaný komfortný fond 3 0,08 % -2,85 % -2,64 % 2,32 % Detail
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund USD 6 -0,05 % -9,82 % 9,29 % 17,44 % Detail
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund 3 0,93 % 8,59 % 1,88 % 6,42 % Detail
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund 6 0,01 % -9,62 % 9,79 % 16,49 % Detail
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund 6 0,04 % -16,12 % 9,62 % 22,93 % Detail
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund 4 -0,50 % -2,45 % 5,67 % 9,94 % Detail
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund 6 0,49 % -9,98 % 1,73 % 17,71 % Detail
Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund 5 0,12 % -5,30 % 0,27 % 9,85 % Detail
Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund 6 -0,14 % 2,45 % 5,95 % 17,45 % Detail
Aberdeen Global - European Equity Fund 6 -0,37 % -8,46 % 6,92 % 17,68 % Detail
Aberdeen Global - Indian Equity Fund 6 -0,21 % 3,20 % 13,00 % 20,09 % Detail
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund 6 1,26 % -6,65 % 7,18 % 19,21 % Detail
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund 6 0,90 % -9,81 % 9,68 % 19,79 % Detail
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund 7 2,14 % -4,53 % -0,39 % 31,04 % Detail
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund 5 0,85 % -23,19 % 0,57 % 14,77 % Detail
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund 5 -0,03 % -10,01 % 7,41 % 12,30 % Detail
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (CZK) - 2 Acc 5 1,27 % -17,82 % -1,20 % 19,68 % Detail
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund 4 0,26 % -9,14 % 3,92 % 11,48 % Detail
Aberdeen Global - Technology Equity Fund 6 -0,33 % -32,04 % -0,47 % 24,25 % Detail
Aberdeen Global - World Equity Fund 6 -0,89 % -8,47 % 7,08 % 17,80 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy