Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
365.invest - 365.world 6 -0,17% 23,80% 8,25% 17,10% Detail
365.invest - Akciový globálny fond 6 -0,40% 13,96% 4,59% 19,88% Detail
365.invest - Blockchain fond -0,17% Detail
365.invest - Dlhopisový dlhodobý fond 4 -0,00% -6,40% -2,60% 5,35% Detail
365.invest - Dlhopisový krátkodobý fond 3 0,00% 3,90% 1,59% 2,98% Detail
365.invest - Dlhopisový stabilný fond 3 -0,09% 3,63% 2,94% 3,93% Detail
365.invest - Eko fond 0,22% Detail
365.invest - J&T BOND EUR 3 -0,08% 5,18% 4,18% 5,30% Detail
365.invest - J&T PROFIT EUR 4 -0,14% 1,60% 1,20% 6,14% Detail
365.invest - J&T SELECT 4 -0,02% 9,81% 2,64% 7,36% Detail
365.invest - Realitný fond 2 0,00% 2,58% 4,41% 1,03% Detail
365.invest - Realitný office fond 2 0,00% 0,32% 2,33% 1,51% Detail
365.invest - Zmiešaný aktívny fond 6 -0,21% 19,87% 6,65% 18,47% Detail
365.invest - Zmiešaný kapitálový fond 3 -0,21% 4,51% 3,14% 4,89% Detail
365.invest - Zmiešaný komfortný fond -0,04% Detail
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund USD 6 0,85% 19,09% 9,89% 16,63% Detail
Aberdeen Global - Asian Local Currency Short Duration Bond Fund 3 0,23% 7,27% 1,62% 5,79% Detail
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund 5 0,49% 29,90% 11,02% 15,18% Detail
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund 6 1,54% 3,94% 10,79% 21,58% Detail
Aberdeen Global - Eastern European Equity Fund 6 0,26% 58,16% 4,50% 20,02% Detail
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund 4 0,08% 5,68% 6,43% 9,44% Detail
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund 6 -1,32% 13,60% 2,72% 17,17% Detail
Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund 5 -0,09% 1,36% 0,69% 8,85% Detail
Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund 5 1,12% 28,31% 6,40% 16,99% Detail
Aberdeen Global - European Equity Fund 5 0,96% 23,38% 7,53% 16,24% Detail
Aberdeen Global - Indian Equity Fund 6 -0,45% 41,11% 13,61% 18,11% Detail
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund 6 0,06% 20,80% 8,77% 18,86% Detail
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund 6 -0,01% 13,42% 11,63% 20,03% Detail
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund 7 -2,74% 5,93% -1,31% 29,22% Detail
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund 5 -0,23% 1,33% 2,25% 13,50% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy