Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
365.invest - Konzervatívny flexibilný fond 3 0,04 % -8,18 % 1,97 % 5,18 % Detail
365.invest - Zmiešaný komfortný fond 3 0,06 % -4,61 % -2,60 % 2,35 % Detail
Aberdeen Global - Asia Pacific Equity Fund USD 6 -0,01 % -17,80 % 8,92 % 18,45 % Detail
Aberdeen Global - Asian Smaller Companies Fund 6 -0,71 % -19,02 % 9,23 % 17,34 % Detail
Aberdeen Global - Chinese Equity Fund 6 -0,64 % -29,96 % 8,95 % 24,92 % Detail
Aberdeen Global - Emerging Markets Corporate Bond Fund 4 -1,75 % -5,45 % 5,29 % 10,33 % Detail
Aberdeen Global - Emerging Markets Infrastructure Equity Fund 6 3,04 % -10,04 % 1,74 % 17,93 % Detail
Aberdeen Global - Emerging Markets Local Currency Bond Fund 5 -0,86 % 4,98 % 1,04 % 12,01 % Detail
Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund 6 0,56 % -2,64 % 5,75 % 18,02 % Detail
Aberdeen Global - European Equity Fund 6 0,78 % -20,72 % 6,48 % 18,53 % Detail
Aberdeen Global - Indian Equity Fund 6 -0,95 % -6,98 % 12,84 % 20,00 % Detail
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund 6 1,33 % -16,03 % 6,68 % 19,43 % Detail
Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund 6 0,75 % -12,54 % 9,43 % 19,81 % Detail
Aberdeen Global - Latin American Equity Fund 7 2,42 % 35,50 % 1,35 % 31,82 % Detail
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund 5 1,16 % -26,99 % 0,05 % 15,46 % Detail
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund 5 -0,75 % -13,30 % 7,12 % 12,90 % Detail
Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund Class A (CZK) - 2 Acc 5 1,70 % -20,26 % -1,67 % 18,96 % Detail
Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond Fund 4 0,54 % -13,64 % 3,62 % 11,82 % Detail
Aberdeen Global - Technology Equity Fund 6 -0,57 % -40,60 % -0,92 % 25,29 % Detail
Aberdeen Global - World Equity Fund 6 0,22 % -20,78 % 6,75 % 18,45 % Detail
Aberdeen Global - World Government Bond Fund 4 -1,13 % -6,34 % 2,30 % 6,03 % Detail
Aberdeen Global - World Resources Equity Fund 6 1,38 % 9,25 % 5,06 % 23,10 % Detail
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity A EUR - dis 6 0,23 % -18,35 % 3,48 % 17,71 % Detail
Allianz Best Styles Emerging Markets Equity AT EUR - acc 6 0,22 % -17,61 % 3,57 % 17,73 % Detail
Allianz Best Styles Global Equity A EUR - dis 6 -0,73 % -7,48 % 5,61 % 18,95 % Detail
Allianz Best Styles Global Equity AT (H-EUR) EUR - acc 6 0,87 % -17,56 % 4,90 % 20,01 % Detail
Allianz China A-Shares A (EUR) (dis) 6 -1,52 % -28,37 % 11,27 % 22,68 % Detail
Allianz China A-Shares AT (USD) acc 6 -1,35 % -28,07 % 10,89 % 23,25 % Detail
Allianz China A-Shares IT (USD) acc 6 -1,33 % -27,35 % 11,31 % 23,26 % Detail
Allianz China A-Shares WT (USD) acc 6 -1,33 % -27,09 % 13,40 % 23,26 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy