Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR 6 -0,66 % -8,47 % 6,31 % 15,78 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A EUR Hedged 6 0,22 % -12,56 % 0,29 % 18,25 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS - A USD 6 -2,38 % -7,74 % 12,19 % 16,63 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C) 6 -0,52 % -8,88 % 13,20 % 18,88 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR Hgd (C) 6 0,36 % -13,03 % 9,82 % 21,55 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A USD (C) 6 -0,50 % -8,71 % 10,90 % 19,52 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR (C) 6 -1,00 % -14,45 % 3,96 % 17,80 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A EUR Hgd (C) 6 -1,88 % -18,11 % 4,24 % 20,86 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD (C) 6 -1,00 % -14,28 % 5,02 % 18,62 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A CZK Hgd (C) 6 -0,11 % -7,61 % 7,97 % 24,04 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR (C) 6 -2,46 % -11,21 % 9,07 % 18,61 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A EUR Hgd (C) 6 -0,42 % -16,30 % 3,80 % 21,77 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE - A USD (C) 6 -2,77 % -11,08 % 9,12 % 19,68 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR (C) 4 -0,75 % -4,63 % 4,23 % 7,89 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A EUR Hgd (C) 4 0,11 % -8,19 % 3,14 % 7,98 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND - A USD (C) 4 -0,68 % -4,47 % 6,13 % 8,17 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 EUR (C) 4 -0,92 % 3,34 % 0,78 % 8,08 % Detail
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND - A2 USD (C) 2 -0,88 % 3,59 % 2,21 % 8,23 % Detail
Amundi Funds Polen Capital Global Growth 6 1,43 % -8,06 % 0,73 % 23,37 % Detail
Amundi Funds Protect 90 A2 EUR Cap 3 0,02 % -4,17 % -1,54 % 2,43 % Detail
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 EUR (C) 5 -0,93 % -5,04 % 5,34 % 9,20 % Detail
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME - A2 USD (C) 5 -0,92 % -4,88 % 5,35 % 10,37 % Detail
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A CZK Hgd (C) 6 0,43 % 12,28 % 8,24 % 21,48 % Detail
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A EUR (C) 6 0,10 % 1,18 % 3,08 % 18,17 % Detail
AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS - A USD (C) 6 0,09 % 1,25 % 5,45 % 19,61 % Detail
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A CZK Hgd (C) 6 0,98 % -11,52 % 9,66 % 23,43 % Detail
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C) 6 -0,26 % -15,97 % 5,24 % 18,14 % Detail
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C) 6 -0,17 % -15,81 % 7,52 % 18,99 % Detail
Amundi Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade UCITS ETF EUR (C) 4 0,46 % -11,80 % -1,78 % 6,66 % Detail
Amundi Index Amundi EURO High Yield Liquid Bond IBOXX UCITS ETF-C 4 0,22 % -5,03 % 0,02 % 9,28 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy