Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Amundi Index Breakeven Inflation USD 10y UCITS ETF DR (C) 4 -0,88 % 1,27 % 5,52 % 9,70 % Detail
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR 6 -1,25 % -21,81 % 1,07 % 21,02 % Detail
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR EUR (D) 6 -1,13 % -24,17 % -0,02 % 20,33 % Detail
Amundi Index Global Infrastructure UCITS ETF 6 -0,68 % -9,76 % 3,62 % 13,76 % Detail
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES (EUR) HEDGED - AE 3 0,18 % -7,60 % 1,47 % 4,67 % Detail
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR 4 -0,24 % -7,48 % -0,67 % 6,98 % Detail
Amundi Index MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF-C EUR 6 0,24 % -12,42 % -5,79 % 25,28 % Detail
Amundi Index MSCI Em Latin America UCITS ETF-C EUR 7 -1,66 % -12,81 % -0,95 % 29,89 % Detail
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C 6 1,07 % -9,87 % 0,50 % 17,24 % Detail
Amundi Index MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR 6 0,15 % -0,26 % 8,00 % 16,48 % Detail
Amundi Index MSCI Japan UCITS ETF DR EUR 6 -0,05 % -6,33 % 2,11 % 14,73 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi CAC 40 UCITS ETF-C 6 0,32 % 12,22 % 7,95 % 21,39 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi CAC 40 UCITS ETF-D 6 -0,24 % 8,63 % 5,32 % 21,06 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi EURO High Yield Liquid Bond IBOXX UCITS ETF-C 4 0,22 % -5,03 % 0,02 % 9,28 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF-C EUR 6 0,28 % 12,22 % 5,83 % 21,29 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi EURO STOXX 50 UCITS ETF-D EUR 6 -0,41 % 8,19 % 3,08 % 21,03 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi FTSE MIB UCITS ETF-C 6 -0,56 % 12,59 % 4,97 % 22,49 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Global Emerging Bond Markit IBOXX UCITS ETF-C 5 0,01 % -4,21 % 3,79 % 11,19 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index Barclays Global AGG 500M UCITS ETF DR Hedged USD 3 -0,43 % -2,97 % 3,42 % 8,04 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index Barclays US Gov Inflation-Linked Bond UCITS ETF DR 4 -0,14 % -7,05 % 2,27 % 9,33 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR (D)EUR 6 -1,13 % -24,17 % -0,02 % 20,33 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR EUR Hedged 3 0,46 % -7,43 % -1,55 % 4,98 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index JP Morgan EMU Govies 1-10 UCITS ETF DR 4 0,71 % -11,31 % -1,17 % 6,48 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index JP Morgan EMU Govies 1-10 UCITS ETF DR EUR 4 0,89 % -12,94 % -3,43 % 6,48 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI AK C 6 1,17 % -14,25 % -7,91 % 14,83 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR 6 0,85 % -9,64 % 2,33 % 17,18 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR 6 0,68 % -12,94 % -0,46 % 17,09 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI EMU UCITS ETF DR - EUR (C) 6 -0,06 % 7,13 % 6,86 % 19,95 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR 6 -0,30 % 1,84 % 7,16 % 16,97 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR 6 -0,53 % -1,47 % 5,12 % 16,28 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy