Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A USD (C) 6 -1,05% 6,64% 18,04% 22,87%
Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR 0,00%
AMUNDI INDEX J.P. MORGAN GBI GLOBAL GOVIES (EUR) HEDGED - AE 3 -0,06% 3,71% 3,15% 3,17%
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 4 -0,70% -10,08% -5,75% 20,18%
Amundi S.F. - EUR Commodities USD hedged 5 -0,11% -12,59% -4,31% 16,77%
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year EUR 2 -0,02% -0,94% 1,13% 1,94%
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year 3 -0,07% 3,45% 5,37% 4,76%
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR 3 -0,13% -8,64% -6,90% 3,40%
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD 4 0,37% -8,36% -6,54% 3,95%
Amundi S.F. - European Research EUR 6 0,36% -16,49% 0,42% 23,43%
Amundi S.F. - European Research USD 7 0,76% -16,22% 0,83% 24,43%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 3 -0,45% 1,42% 1,74% 8,04%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Erste Private Banking Conservative, o.p.f. 4 -0,58% -1,93% -1,06% 8,49%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. 1 -0,01% 0,34% 0,34% 0,07%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Euro Plus Fond, o.p.f. 1 -0,03% -0,28% 1,83% 2,57%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Eurový dlhopisový fond, o.p.f. 2 0,01% -1,62% 2,68% 3,17%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov, o.p.f. 5 0,50% 11,30% 4,09% 21,86%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Global Renta, o.p.f. 3 -0,53% -0,45% 1,07% 7,01%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Globálny akciový fond , o.p.f. 4 0,48% -0,05% 2,55% 17,58%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií, o.p.f. 1 0,01% 0,54% 0,97% 1,19%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 3 0,00% -1,79% 0,23% 2,68%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ŠIP Aktiv, o.p.f. 4 -1,28% -0,10% 1,25% 11,91%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 3 -0,86% 0,57% 1,16% 9,27%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 3 -0,52% -0,15% 0,79% 7,91%
Berkshire Hathaway Inc. 4 -0,12% -9,29% 8,79% 22,94%
BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RH CZK cap -0,56%
BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RH EUR cap -0,08%
BNP PARIBAS A FUND Global Fixed Rate Portfolio 2024 Classic RH EUR QD dis -0,08%
BNP PARIBAS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES - EUR 3 -0,04% -7,07% -2,78% 5,25%
BNP Paribas Energy Transition EUR 5 1,03% 88,97% 5,32% 45,34%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy