Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year 3 0,12% 0,49% 5,33% 4,88%
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR 3 0,41% -6,76% -5,25% 2,87%
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD 4 0,15% -6,45% -4,93% 3,29%
Amundi S.F. - European Research EUR 7 -1,14% -0,17% 1,92% 23,09%
Amundi S.F. - European Research USD 7 -1,30% 0,19% 2,32% 23,94%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 3 0,07% 2,74% 1,78% 7,96%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Erste Private Banking Conservative, o.p.f. 4 0,13% -2,10% -0,54% 8,68%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Euro Plus Fond, o.p.f. 1 -0,01% -0,42% 1,85% 2,56%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Eurový dlhopisový fond, o.p.f. 2 -0,07% -1,09% 2,76% 3,14%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov, o.p.f. 5 0,01% 21,45% 4,24% 20,43%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Global Renta, o.p.f. 3 0,07% 0,99% 2,12% 6,91%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Globálny akciový fond , o.p.f. 4 -0,06% 7,32% 2,76% 16,98%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií, o.p.f. 1 -0,01% 0,13% 0,95% 1,18%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 3 0,00% -1,96% 0,22% 2,65%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ŠIP Aktiv, o.p.f. 4 0,43% 3,77% 1,52% 11,65%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 3 0,25% 3,18% 1,36% 9,10%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ŠIP Klasik, o.p.f. 3 0,07% 0,74% 0,91% 7,87%
Berkshire Hathaway Inc. 4 0,08% 0,32% 9,04% 20,17%
BNP PARIBAS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES - EUR 3 -0,04% -8,15% 5,04%
BNP Paribas Energy Transition EUR 5 1,01% 78,11% 4,84% 44,77%
BNP Paribas Energy Transition EUR - distribution Y 7 1,01% 73,32% 4,91% 43,36%
BNP Paribas FLEXI I ABS EUROPE AAA - EUR 2 0,02% -0,94% -0,29% 3,95%
BNP Paribas FLEXI I ABS EUROPE IG - EUR 3 0,08% -1,37% -0,06% 8,32%
BNP Paribas FLEXI I ABS OPPORTUNITIES - EUR 5 0,09% -3,34% -0,37% 23,81%
BNP Paribas FLEXI I US MORTGAGE (hedged EUR) 3 0,01% 3,14% 1,37% 2,70%
BNP Paribas FLEXI I US MORTGAGE USD 2 -0,48% -0,35% 6,76% 7,20%
BNP Paribas Funds Absolute Return Low Vol Bond [Classic RH CZK, C] 3 0,08% 1,00% -0,71% 15,14%
BNP Paribas Funds AQUA EUR 5 -0,51% 12,06% 3,41% 23,69%
BNP Paribas Funds AQUA EUR - distribution Y 6 -0,50% 8,99% 4,20% 22,49%
BNP Paribas Funds AQUA Hedged CZK 6 -0,39% 11,54% 8,15% 30,05%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy