Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Amundi Index Solutions - Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF-C EUR Hedged 6 1,55% 9,64% 2,67% 20,63%
Amundi Index Solutions - Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF-C JPY 6 0,05% 5,61% 8,42% 20,63%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF-C EUR 5 3,14% 19,35% 8,48% 17,31%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF-C USD 6 -0,37% 19,33% 7,84% 19,23%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C EUR 6 0,00% 9,80% 4,61% 22,25%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C USD 6 -0,41% 9,13% 4,26% 22,50%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF-C EUR 5 0,02% 3,99% 11,90% 18,83%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Low Size Factor UCITS ETF-C 5 0,24% 5,85% 6,34% 28,16%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF-C 6 1,36% 11,95% 10,53% 17,24%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe UCITS ETF C EUR 5 0,48% -1,41% 6,81% 24,91%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF-C 6 0,09% -13,34% 7,41% 32,19%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA UCITS ETF-C EUR 6 0,95% 10,01% 15,56% 23,77%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA UCITS ETF-C USD 6 0,72% 9,56% 14,33% 24,38%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World UCITS ETF C EUR 6 0,73% 6,45% 12,80% 23,38%
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World UCITS ETF C USD 6 0,48% 5,91% 11,03% 23,98%
Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR 6 1,07% 32,04% 21,00% 23,22%
Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR Hedged 6 0,99% 43,63% 12,23% 26,30%
Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 ETF-C USD 6 0,87% 31,27% 22,13% 24,04%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR 7 0,70% -3,84% 5,12% 30,18%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C) 0,66% -0,66% 34,86%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global UCITS ETF DR 6 0,87% 4,79% 11,69% 21,37%
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Global UCITS ETF DR (C) 0,70% 6,37% 21,86%
Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 ETF-C EUR 6 0,28% 14,22% 11,44% 32,29%
Amundi Index Solutions - Amundi Russell 2000 ETF-C USD 6 0,74% 13,81% 14,50% 32,20%
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF DR-C 6 0,74% 6,10% 12,04% 21,01%
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 UCITS ETF C EUR 5 0,41% 7,08% 14,37% 21,22%
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 UCITS ETF C Hedged EUR 5 0,20% 16,20% 13,19% 23,57%
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD 6 0,63% 7,80% 15,46% 23,70%
Amundi Index Solutions - Amundi STOXX Europe 600 ETF-C EUR 6 0,31% -0,12% 7,71% 25,25%
Amundi MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR - EUR 5 0,82% -14,06% 5,94% 25,88%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy