Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan AK-C CZK 6 1,48 % -6,27 % -2,15 % 15,06 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan ETF-C EUR 6 -0,05 % -6,33 % 2,11 % 14,73 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Japan ETF-C USD 6 -0,62 % -7,32 % 2,01 % 14,48 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI North America AHK-C 6 -1,67 % -11,24 % 4,97 % 16,43 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - UCITS ETF DR - EUR (C) 6 -0,68 % -11,60 % 2,38 % 16,10 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Pacific ex Japan - UCITS ETF DR - USD (C) 6 -0,56 % -11,33 % 2,31 % 17,10 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World AK (C) 5 -1,03 % -8,63 % 4,26 % 14,28 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR 6 -0,72 % -7,79 % 9,06 % 15,50 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI World UCITS ETF DR EUR 6 2,09 % -10,15 % 7,80 % 19,25 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF-C EUR 6 -0,26 % -5,05 % 5,95 % 14,84 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF-C EUR Hedged 6 -0,37 % 1,21 % 2,84 % 16,54 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi JPX-Nikkei 400 UCITS ETF-C JPY 6 0,06 % -4,92 % 1,94 % 14,86 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF-C EUR 6 1,37 % -8,79 % 5,16 % 18,34 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Em Asia UCITS ETF-C USD 6 1,43 % -8,49 % 0,81 % 19,39 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C EUR 6 1,07 % -9,87 % 0,50 % 17,24 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C USD 6 1,05 % -9,74 % 0,56 % 18,50 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Growth UCITS ETF-C EUR 6 0,82 % 0,75 % 10,93 % 16,93 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Low Size Factor UCITS ETF-C 6 1,73 % -6,03 % 5,35 % 19,03 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF-C 6 0,29 % -3,26 % 7,50 % 17,14 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe UCITS ETF C EUR 6 -0,20 % -0,48 % 6,71 % 17,06 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF-C 6 -0,88 % 1,72 % 2,85 % 19,62 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA UCITS ETF-C EUR 6 -1,06 % -9,86 % 11,95 % 16,73 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI USA UCITS ETF-C USD 6 -0,96 % -9,59 % 12,03 % 17,80 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World UCITS ETF C EUR 6 -0,78 % -7,80 % 9,37 % 15,49 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI World UCITS ETF C USD 6 -0,77 % -7,64 % 9,43 % 16,70 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR 6 -0,40 % -10,31 % 17,10 % 20,68 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 ETF-C EUR Hedged 6 0,73 % -14,68 % 11,30 % 23,31 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Nasdaq-100 ETF-C USD 6 -0,05 % -10,25 % 17,15 % 21,13 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR 6 0,18 % 4,21 % 5,32 % 21,28 % Detail
Amundi Index Solutions - Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C) 6 1,19 % 7,49 % 5,39 % 20,62 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy