Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov produktu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating  Možnosti
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 UCITS ETF C Hedged EUR 5 -0,87% 26,10% 13,02% 15,88% Detail
Amundi Index Solutions - Amundi S&P 500 UCITS ETF C USD 6 -1,15% 16,49% 13,00% 14,89% Detail
Amundi Index Solutions - Amundi STOXX Europe 600 ETF-C EUR 6 -0,32% 10,41% 5,72% 16,11% Detail
Amundi MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR - EUR 5 -0,06% -0,11% 6,02% 15,95% Detail
Amundi MSCI UK IMI SRI UCITS ETF DR - GBP 6 -0,15% -0,51% 0,41% 16,07% Detail
Amundi Physical Gold ETC C 5 -0,04% -3,43% 13,16% 14,57% Detail
Amundi S.F. - EUR Commodities EUR 4 0,56% 15,16% -4,64% 13,00% Detail
Amundi S.F. - EUR Commodities USD hedged 5 0,66% 9,60% 0,83% 10,43% Detail
Amundi S.F. - Euro Curve 1-3year EUR 2 0,02% -0,51% 1,09% 0,91% Detail
Amundi S.F. - Euro Curve 7-10 year 3 0,07% 0,99% 5,12% 3,01% Detail
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR 3 0,21% -6,34% -5,75% 3,60% Detail
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD 4 0,41% -7,77% -5,29% 3,80% Detail
Amundi S.F. - European Research EUR 4 0,00% 10,71% 1,76% 18,70% Detail
Amundi S.F. - European Research USD 7 0,69% 12,29% 10,39% 29,31% Detail
ARK Genomic Revolution ETF 7 -5,57% 110,44% 26,49% 40,10% Detail
ARK Innovation ETF 7 -5,15% 104,40% 32,97% 37,44% Detail
ARK Next Generation Internet ETF 7 -5,35% 113,58% 37,52% 32,02% Detail
ARK The 3D Printing ETF 7 -5,29% 71,78% 11,75% 36,44% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 3 -0,13% 4,13% 1,88% 4,39% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Erste Private Banking Conservative, o.p.f. 4 -0,19% 0,58% -0,14% 4,57% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. 1 -0,00% -0,08% -0,02% 0,40% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Euro Plus Fond, o.p.f. 1 -0,02% 0,06% 1,83% 0,76% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Eurový dlhopisový fond, o.p.f. 2 -0,08% -2,87% 2,58% 1,42% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov, o.p.f. 5 -1,77% 25,92% 4,87% 17,03% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Global Renta, o.p.f. 3 -0,33% 1,93% 1,93% 4,26% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Globálny akciový fond , o.p.f. 4 -0,77% 12,71% 3,16% 11,05% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Privátny fond krátkodobých investícií, o.p.f. 1 -0,01% 0,47% 0,95% 0,35% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Privátny fond pravidelných výnosov 3, o.p.f. 3 -0,01% -1,61% 0,24% 1,47% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ŠIP Aktiv, o.p.f. 4 -0,15% 7,25% 2,19% 6,71% Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ŠIP Balans, o.p.f. 3 -0,08% 4,93% 1,74% 5,41% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy