Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility EUR 3 -0,06 % 0,67 % -5,27 % 3,33 % Detail
Amundi S.F. - European Equity Optimal Volatility USD 4 0,41 % 0,00 % -2,79 % 5,92 % Detail
Amundi Smart City UCITS ETF (C) 6 0,16 % -6,11 % 2,04 % 17,37 % Detail
Amundi Smart Factory UCITS ETF - EUR (C) 6 0,05 % -9,70 % 6,95 % 21,48 % Detail
Amundi STOXX Global Artificial Intelligence UCITS ETF (C) 6 -0,16 % -12,03 % 11,48 % 22,49 % Detail
ARK Genomic Revolution ETF (dis) 7 1,64 % -34,98 % 6,27 % 46,78 % Detail
ARK Innovation ETF (dis) 7 0,14 % -40,57 % 9,65 % 48,31 % Detail
ARK Next Generation Internet ETF (dis) 7 -0,35 % -40,48 % 13,54 % 46,90 % Detail
ARK Space Exploration & Innovation ETF (dis) 7 0,40 % -25,14 % -15,83 % 22,93 % Detail
ARK The 3D Printing ETF (dis) 7 0,42 % -25,07 % 1,64 % 32,75 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Aktívne portfólio, o.p.f. 4 -0,00 % -6,12 % 1,38 % 5,11 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Erste Private Banking Conservative, o.p.f. 4 -0,06 % -6,96 % -2,34 % 6,10 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ERSTE Realitná Renta, o.p.f. 2 -0,01 % -0,41 % -0,08 % 1,41 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ESG fond dividendových akcií, o.p.f. 6 -0,85 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ESG MIX Aktív, o.p.f. 4 -0,11 % -8,01 % 0,84 % 7,26 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ESG MIX Balans, o.p.f. 4 0,01 % -6,92 % 0,43 % 5,53 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP ESG MIX Klasik, o.p.f. 3 0,11 % -6,07 % -0,07 % 4,17 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Euro Plus Fond, o.p.f. 2 0,14 % -2,04 % 1,39 % 1,67 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Eurový dlhopisový fond, o.p.f. 3 0,36 % -6,03 % 1,70 % 3,45 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Fond budúcnosti , o.p.f. 5 0,16 % -9,34 % 2,68 % 11,62 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Fond maximalizovaných výnosov, o.p.f. 6 -0,25 % -12,81 % 4,06 % 19,08 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Fond reálnych aktív, o.p.f. 6 -0,23 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Fond zodpovedného investovania, o.p.f. 4 -0,10 % -9,55 % -7,98 % 7,57 % Detail
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Global Renta, o.p.f. 3 -0,05 % -7,00 % -0,86 % 4,41 % Detail
Barclays Quantic Global E NR ETF 6 -0,78 % Detail
Berkshire Hathaway Inc. 6 -0,70 % 0,00 % 8,43 % 21,92 % Detail
BNP PARIBAS A FUND CAPITAL BUILDER GBP Hedged 5 -0,44 % -15,71 % -6,80 % 13,58 % Detail
BNP Paribas Easy Bloomberg-Barclays Euro Aggregate Treasury UCITS ETF Capitalisation 4 0,52 % -10,53 % -1,06 % 6,54 % Detail
BNP Paribas Easy CAC 40® UCITS ETF 6 -1,71 % 7,52 % 2,86 % 21,30 % Detail
BNP PARIBAS EASY ECPI CIRCULAR ECONOMY LEADERS ETF EUR 6 -0,20 % 0,46 % 13,39 % 16,16 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy