Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
C-QUADRAT Active YOU T 3 -0,10% -7,59% -0,20% 13,94%
C-QUADRAT Active YOU VT 4 -0,10% -5,38% 0,95% 14,26%
C-QUADRAT APM Absolute Return VT 3 -0,24% 0,73% 1,64% 7,17%
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA 4 0,61% -8,43% 1,75% 19,36%
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CZK 4 -0,13% -6,85% -0,46% 17,37%
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA 3 0,43% -3,63% 2,78% 10,27%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA 3 0,06% -2,72% 5,06% 9,50%
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VTA 4 0,60% -3,61% 2,34% 13,55%
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T 4 -0,90% -6,27% -0,06% 13,84%
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant 3 -0,01% -4,46% 1,53% 5,65%
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 3 -0,99% -3,38% 4,36% 11,61%
C-QUADRAT Strategie AMI CZK 5 -0,31% -9,41% 0,93% 25,12%
Cambria Tail Risk ETF 5 0,26% 5,69% -5,74% 18,16%
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Privátny o.p.f. 1 0,03% -0,33% 1,10% 0,67%
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Rastový o.p.f. 4 -0,26% -2,23% 1,72% 14,51%
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Svetový akciový o.p.f. 5 -0,47% -2,47% 5,83% 22,23%
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Vyvážený o.p.f. 3 -0,11% -1,98% 1,50% 8,30%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BEST OF AMERICA 5 0,51% 8,91% 10,36% 29,17%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BEST OF EUROPE 5 0,29% -2,53% 4,83% 27,23%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DANUBIA 3 0,44% 5,12% 4,10% 7,44%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DOLLAR 3 -0,71% 10,56% 4,56% 8,27%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DOLLAR 3 -0,54% 10,93% 2,42% 8,03%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE 3 -0,32% 9,21% 5,24% 12,24%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE 3 -0,17% 9,61% 3,81% 12,29%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND EM CORPORATE 3 0,41% 4,32% 5,14% 12,71%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND EM GOVERNMENT 3 0,52% -1,27% 5,70% 16,28%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL 4 1,00% -0,02% 3,17% 19,06%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND EURO CORPORATE 2 0,25% -1,74% 3,35% 9,28%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND EURO RENT 3 0,06% 2,72% 3,73% 4,97%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD 3 0,58% -4,33% 5,28% 18,64%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy