Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
BNP PARIBAS FLEXI I FOSSIL FUEL FREE NORDIC HIGH YIELD - EUR Hedged acc 3 -0,12 % 1,04 % 1,79 % 3,10 % Detail
BNP PARIBAS FLEXI I FOSSIL FUEL FREE NORDIC HIGH YIELD - EUR Hedged Privilege acc 3 -0,11 % 1,50 % 2,22 % 3,10 % Detail
BNP PARIBAS FLEXI I FOSSIL FUEL FREE NORDIC HIGH YIELD [Classic, acc] EUR 4 -0,03 % -5,94 % -1,09 % 5,49 % Detail
BNP PARIBAS FLEXI I FOSSIL FUEL FREE NORDIC HIGH YIELD [Classic, dis] EUR 4 -0,03 % -9,28 % -6,05 % 6,46 % Detail
BNP Paribas FLEXI I US MORTGAGE (hedged EUR) 3 1,21 % -8,98 % -0,88 % 5,69 % Detail
BNP Paribas FLEXI I US MORTGAGE USD 3 0,71 % -4,46 % 5,18 % 8,25 % Detail
BNP Paribas Funds AQUA EUR 6 -0,57 % -5,10 % 12,78 % 18,52 % Detail
BNP Paribas Funds AQUA EUR - distribution Y 6 -1,13 % -6,18 % 6,67 % 18,70 % Detail
BNP Paribas Funds AQUA EUR [Privilege, C] 6 -0,56 % -4,09 % 11,99 % 18,52 % Detail
BNP Paribas Funds AQUA Hedged CZK 6 -0,28 % 4,62 % 12,40 % 20,98 % Detail
BNP Paribas Funds AQUA USD 6 -0,55 % -4,94 % 8,69 % 19,49 % Detail
BNP Paribas Funds AQUA USD - distribution Y 6 -1,45 % -6,12 % 6,60 % 19,63 % Detail
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity EUR 6 1,53 % -12,30 % 5,82 % 17,26 % Detail
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity EUR - distribution Y 6 1,53 % -14,15 % 3,33 % 17,58 % Detail
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity USD 6 1,22 % -12,17 % 5,38 % 18,05 % Detail
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity USD - distribution Y 6 1,21 % -14,11 % 1,22 % 18,34 % Detail
BNP Paribas Funds Brazil Equity EUR 7 -1,22 % -27,61 % -0,68 % 35,39 % Detail
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD 7 -1,53 % -27,52 % -0,65 % 36,16 % Detail
BNP Paribas Funds Brazil Equity USD - distribution Y 7 -1,52 % -29,23 % -3,80 % 36,73 % Detail
BNP Paribas Funds China Equity EUR 6 1,05 % -12,62 % 4,08 % 26,48 % Detail
BNP Paribas Funds China Equity EUR - distribution Y 6 1,04 % -14,38 % 1,62 % 26,65 % Detail
BNP Paribas Funds China Equity USD 6 0,72 % -12,49 % 1,73 % 27,43 % Detail
BNP Paribas Funds China Equity USD - distribution Y 7 0,72 % -14,34 % -0,53 % 27,59 % Detail
BNP Paribas Funds Climate Impact 6 -1,14 % -12,21 % 5,50 % 20,00 % Detail
BNP Paribas Funds Climate Impact EUR - distribution Y 6 -1,14 % -13,76 % 3,60 % 20,20 % Detail
BNP Paribas Funds DISRUPTIVE TECHNOLOGY CZK 6 -1,34 % -9,43 % 15,11 % 21,78 % Detail
BNP Paribas Funds DISRUPTIVE TECHNOLOGY EUR 6 -1,44 % -9,46 % 7,87 % 22,00 % Detail
BNP Paribas Funds DISRUPTIVE TECHNOLOGY EUR - distribution Y 6 -1,44 % -11,03 % -7,51 % 22,21 % Detail
BNP Paribas Funds Disruptive Technology EUR [Privilege, C] 6 -1,44 % -8,64 % 18,79 % 22,00 % Detail
BNP Paribas Funds Emerging Bond 5 0,02 % -1,46 % 6,16 % 10,83 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy