Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-DIST-EUR 4 2,02% 0,80% 2,97% 25,30%
Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3 0,00% 4,00% 3,85% 5,18%
Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged) 3 0,00% 6,87% 8,60% 9,23%
Fidelity - Euro Bond Fund A-DIST-EUR 2 -0,07% 3,08% 0,87% 4,96%
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR 3 0,51% 3,91% 4,11% 8,03%
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR 3 0,49% 2,32% 2,34% 8,10%
Fidelity - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR 2 0,18% 1,60% 1,64% 2,48%
Fidelity - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR 2 0,18% 0,37% -0,33% 2,78%
Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR 4 1,38% 15,52% 8,41% 18,00%
Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR 4 1,38% 15,51% 6,93% 18,04%
Fidelity - European Fund A-ACC-EUR 5 2,29% 6,81% 4,12% 20,22%
Fidelity - European Growth Fund A-ACC-EUR 5 2,80% -2,21% 1,93% 24,15%
Fidelity - European Growth Fund A-Euro - DIST 6 2,81% -3,29% 0,00% 24,26%
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) 4 1,00% -2,00% 2,40% 23,65%
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-EUR 3 0,98% 0,83% 5,32% 16,93%
Fidelity - European High Yield Fund A-DIST-EUR 4 0,96% -2,77% -2,73% 17,16%
Fidelity - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR 5 2,86% -2,30% 3,69% 24,18%
Fidelity - European Larger Companies Fund A-DIST-EUR 4 2,86% -3,37% 4,97% 24,34%
Fidelity - European Multi Asset Income A-ACC-EUR 4 1,09% -0,32% 3,37% 13,84%
Fidelity - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR 5 1,04% -1,13% -1,84% 13,95%
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR 5 2,31% 1,74% 6,00% 33,65%
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR 6 2,31% 1,72% 1,15% 33,67%
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-ACC-EUR 3 0,07% -0,33% 4,72% 2,91%
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR 3 0,09% -0,61% 0,20% 2,84%
Fidelity - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 1,43% 4,09% 3,56% 13,06%
Fidelity - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 1,45% 3,81% 2,93% 13,07%
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 2,04% 3,60% 6,51% 16,78%
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 2,04% 3,59% 2,85% 16,78%
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 2,44% 2,76% 4,35% 19,70%
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-DIST-EUR 4 2,45% 2,78% 4,13% 19,73%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy