Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
BNP Paribas Funds US Small Cap USD - distribution Y 5 -0,42% 3,39% 7,40% 28,18%
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity H EUR 7 -0,64% -3,74% 0,58% 27,22%
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity USD 6 -1,11% -6,27% 4,22% 27,03%
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity [Classic EUR, C] 6 -0,91% -6,84% 9,45% 25,96%
BNP Paribas Funds USD Money Market 1 -0,49% -4,06% 1,56% 7,01%
BNP Paribas Funds USD Money Market - distribution Y 2 -0,49% -5,76% 0,13% 6,71%
BNP Paribas Funds V350 EUR 2 -0,03% 1,15% 0,10% 7,47%
BNP Paribas L1 Bond Euro Premium 2 -0,17% -1,27% 2,20% 1,55%
BNP Paribas Plan Easy Future 2023 3 0,02% -1,53% 2,50% 1,81%
BNP Paribas Plan Easy Future 2026 3 -0,08% -4,67% 3,64% 3,32%
BNP Parvest Energy Transition USD 6 0,80% 79,19% 1,86% 45,23%
BNP Parvest Energy Transition USD - distribution Y 7 0,80% 74,23% 5,15% 43,67%
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund T 3 -0,33% -1,85% 1,24% 7,10%
C-QUADRAT Active PLUS T 4 0,00% -9,86% -1,91% 21,80%
C-QUADRAT Active PLUS VT 4 0,14% -9,02% 1,09% 21,35%
C-QUADRAT Active YOU T 3 0,31% -7,27% -0,09% 13,95%
C-QUADRAT Active YOU VT 4 0,29% -5,10% 1,14% 14,26%
C-QUADRAT APM Absolute Return VT 3 -0,32% -1,64% 1,71% 6,95%
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA 4 -0,14% -2,77% 2,27% 20,00%
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CZK 4 0,11% -1,40% 0,62% 18,36%
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA 3 -0,01% -0,61% 3,16% 10,79%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA 3 -0,13% -2,46% 5,26% 9,49%
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VTA 4 -0,12% -1,06% 2,72% 13,82%
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T 4 0,47% -1,83% 0,66% 14,54%
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant 2 -0,01% -5,96% 1,48% 5,35%
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 3 0,40% 0,99% 4,68% 12,24%
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA 5 -0,15% 8,73% 6,77% 13,21%
C-QUADRAT Strategie AMI CZK 5 -0,23% -4,11% 1,59% 25,47%
Cambria Tail Risk ETF 5 0,00% -4,64% -7,07% 18,01%
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Privátny o.p.f. 1 0,00% 0,06% 1,12% 0,75%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy