Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 2,69% 2,60% 4,37% 21,47%
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-DIST-EUR 4 2,71% 2,62% 4,16% 21,48%
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-ACC-EUR 5 2,71% 2,43% 6,91% 21,68%
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 2,78% 2,50% 6,90% 21,72%
Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-ACC-EUR 5 2,71% 2,43% 6,90% 21,68%
Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 2,78% 2,50% 6,88% 21,73%
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR 4 -0,93% 6,86% 5,74% 19,26%
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-USD 4 -0,36% 7,37% 5,77% 20,04%
Fidelity - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR 4 1,26% 6,02% 1,04% 12,12%
Fidelity - Flexible Bond Fund A-DIST-EUR (EUR/GBP hedged) 3 0,28% 2,97% -0,31% 7,55%
Fidelity - France Fund A-ACC-EUR 5 3,32% -23,59% 0,10% 36,38%
Fidelity - France Fund A-DIST-EUR 5 3,34% -23,56% 1,89% 36,39%
Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR 5 2,77% 8,54% 7,99% 24,97%
Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR 6 2,77% 8,52% 3,79% 24,96%
Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD 5 1,07% 13,41% 11,60% 15,84%
Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR 4 1,34% 13,13% 6,29% 14,85%
Fidelity - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,41% 4,89% 4,84% 12,22%
Fidelity - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 3 0,16% 2,90% 2,75% 10,85%
Fidelity - Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) 5 1,89% 10,71% 10,32% 17,20%
Fidelity - Global Demographics Fund A-ACC-USD 5 1,84% 12,40% 12,42% 18,53%
Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-CZK (hedged) 5 1,46% 1,83% 6,13% 20,24%
Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 5 1,39% 5,11% 9,42% 14,24%
Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-USD 5 1,42% 6,54% 10,67% 15,63%
Fidelity - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR - DIST 5 1,65% 3,42% 7,62% 15,02%
Fidelity - Global Equity Income Fund A-ACC-USD 5 1,57% 6,94% 9,00% 15,66%
Fidelity - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR 6 4,80% 1,17% 2,28% 27,42%
Fidelity - Global Focus Fund A-ACC-EUR (hedged) 6 1,84% 8,46% 9,47% 20,28%
Fidelity - Global Focus Fund A-ACC-USD 6 1,79% 10,89% 11,83% 21,30%
Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR 4 2,02% 10,56% 7,69% 20,39%
Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-USD 6 1,78% 10,85% 8,06% 21,28%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy