Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
C-QUADRAT Absolute Return ESG Fund T 3 -0,08% -1,61% 1,24% 7,06%
C-QUADRAT Active PLUS T 4 0,15% -11,84% -1,91% 21,88%
C-QUADRAT Active PLUS VT 4 0,14% -11,14% 1,05% 21,52%
C-QUADRAT Active YOU T 3 0,41% -8,21% -0,08% 13,97%
C-QUADRAT Active YOU VT 4 0,29% -6,14% 1,14% 14,29%
C-QUADRAT APM Absolute Return VT 3 -0,08% -1,41% 1,71% 6,91%
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA 4 0,88% -3,41% 2,35% 20,40%
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced CZK 4 0,07% -3,24% 0,45% 18,74%
C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA 3 0,51% -0,22% 3,22% 11,08%
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA 3 0,05% -2,53% 5,19% 9,51%
C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic VTA 4 1,00% -0,81% 2,86% 14,52%
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T 4 0,58% -1,66% 0,93% 15,31%
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant 2 0,00% -6,39% 1,46% 5,34%
C-QUADRAT ARTS Total Return Global-AMI 3 0,49% 0,49% 4,77% 12,90%
C-QUADRAT GreenStars ESG (R) VTIA 5 -0,02% 6,70% 6,79% 13,31%
C-QUADRAT Strategie AMI CZK 5 0,45% -9,82% 1,36% 25,69%
Cambria Tail Risk ETF 5 -0,45% 0,12% -6,92% 18,30%
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Privátny o.p.f. 1 0,01% 0,14% 1,12% 0,74%
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Rastový o.p.f. 4 0,42% -2,54% 1,91% 14,59%
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Svetový akciový o.p.f. 5 0,87% -2,38% 6,18% 22,45%
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Vyvážený o.p.f. 3 0,23% -2,15% 1,59% 8,29%
Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF -0,13%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BEST OF AMERICA 5 1,22% 6,75% 10,73% 29,32%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BEST OF EUROPE 5 0,69% -0,26% 5,38% 27,03%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DANUBIA 3 0,10% -0,47% 3,94% 7,24%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DOLLAR 3 0,26% 1,05% 4,14% 8,97%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DOLLAR 3 0,11% 0,57% 2,08% 8,55%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE 3 0,34% 2,14% 5,05% 12,19%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE 3 0,18% 1,69% 3,65% 12,16%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND EM CORPORATE 3 -0,04% 7,80% 5,45% 12,95%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy