Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR - distribution Y 5 0,22 % -10,14 % -3,34 % 9,27 % Detail
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond EUR acc 4 0,25 % -6,41 % 3,05 % 8,24 % Detail
BNP Paribas Funds Global High Yield Bond H CZK 4 0,78 % 3,11 % 2,74 % 11,32 % Detail
BNP Paribas Funds Global Inflation-linked Bond 4 0,36 % -14,93 % 1,96 % 8,51 % Detail
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity CZK 5 -0,30 % -9,78 % 7,08 % 13,12 % Detail
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR 5 -0,40 % -9,82 % 3,73 % 13,65 % Detail
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity EUR - distribution Y 5 -0,39 % -11,18 % -12,49 % 13,96 % Detail
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity USD 6 -0,72 % -9,68 % 8,21 % 14,67 % Detail
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity USD - distribution Y 6 -0,72 % -11,11 % 5,86 % 14,94 % Detail
BNP Paribas Funds India Equity EUR 6 -0,01 % -7,26 % 4,31 % 16,10 % Detail
BNP Paribas Funds India Equity EUR - distribution Y 6 0,00 % -8,15 % 5,33 % 16,24 % Detail
BNP Paribas Funds India Equity USD 6 -0,33 % -7,12 % 7,53 % 17,44 % Detail
BNP Paribas Funds India Equity USD - distribution Y 6 -0,33 % -8,05 % 6,29 % 17,60 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Equity (Hedged EUR) 6 1,22 % 2,50 % 1,76 % 16,66 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Equity EUR 6 -0,24 % -4,32 % 0,58 % 14,99 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Equity JPY 6 0,27 % -4,67 % -1,66 % 14,76 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y 6 0,28 % -6,53 % -2,88 % 15,10 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Equity USD 6 -0,46 % -4,17 % 4,72 % 16,30 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Small Cap 6 0,35 % -8,52 % 3,50 % 17,03 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Small Cap (Hedged EUR) 6 1,33 % -1,47 % 4,96 % 18,41 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Small Cap EUR 6 -0,16 % -8,19 % 3,84 % 17,05 % Detail
BNP Paribas Funds Japan Small Cap JPY - distribution Y 6 0,35 % -10,57 % 1,95 % 17,30 % Detail
BNP Paribas Funds Latin America Equity EUR 7 -0,79 % -15,20 % 4,06 % 28,28 % Detail
BNP Paribas Funds Latin America Equity USD 7 -1,10 % -15,08 % 3,59 % 29,08 % Detail
BNP Paribas Funds Latin America Equity USD - distribution Y 7 -1,10 % -17,14 % 1,65 % 29,79 % Detail
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond 5 -0,11 % 2,86 % -1,12 % 9,48 % Detail
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR 4 0,21 % 3,23 % -0,75 % 8,28 % Detail
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR - distribution Y 5 0,20 % -3,33 % -6,28 % 10,62 % Detail
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR hedged 5 0,39 % -1,86 % -3,34 % 12,22 % Detail
BNP Paribas Funds Local Emerging Bond EUR hedged - distribution Y 5 0,40 % -8,50 % -8,95 % 14,05 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy