Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Fidelity - Global Property Fund A-DIST-USD 5 3,24% -5,21% 3,03% 23,91%
Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 3 0,25% 3,96% 1,83% 6,16%
Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-ACC-USD 3 0,35% 7,51% 3,84% 8,10%
Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-DIST-EUR (hedged) 3 0,29% 2,15% 0,48% 6,47%
Fidelity - Global Technology Fund A-DIST-EUR 4 3,04% 35,34% 5,88% 20,56%
Fidelity - Greater China Fund A-ACC-EUR 6 2,04% 16,21% 13,86% 16,57%
Fidelity - Greater China Fund A-ACC-USD 6 1,77% 16,59% 6,04% 17,25%
Fidelity - Greater China Fund A-DIST-USD 6 1,83% 16,48% 8,95% 17,30%
Fidelity - Iberia Fund A-ACC-EUR 5 2,77% -2,97% 3,65% 23,58%
Fidelity - Iberia Fund A-DIST-EUR 4 2,76% -3,28% 4,61% 23,60%
Fidelity - International Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 3 0,00% 6,58% 3,34% 4,49%
Fidelity - International Bond Fund A-ACC-USD 3 -0,07% 8,48% 4,07% 7,18%
Fidelity - International Bond Fund A-DIST-USD 3 -0,08% 6,95% 1,26% 6,88%
Fidelity - Italy Fund A-ACC-EUR 6 1,71% -0,91% 3,85% 26,94%
Fidelity - Japan Advantage Fund A-ACC-EUR 5 2,41% 5,64% 7,48% 18,61%
Fidelity - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY 5 2,81% 6,95% 7,72% 19,90%
Fidelity - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) 6 2,80% 5,63% 6,39% 22,05%
Fidelity - Japan Advantage Fund A-DIST-JPY 6 2,79% 6,93% 4,64% 19,90%
Fidelity - Japan Smaller Companies Fund A-ACC-EUR 6 1,65% 13,21% 10,50% 16,08%
Fidelity - Latin America Fund A-ACC-USD 7 4,89% -20,48% -2,47% 44,94%
Fidelity - Latin America Fund A-DIST-USD 5 4,87% -21,25% 4,24% 45,06%
Fidelity - Pacific Fund A-ACC-EUR 5 2,07% 1,68% 6,46% 24,67%
Fidelity - Pacific Fund A-DIST-USD 6 1,85% 2,09% 1,89% 25,35%
Fidelity - Patrimoine A-ACC-Euro 3 1,16% -8,48% 1,32% 16,78%
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR 3 0,42% -3,78% 2,58% 11,23%
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 4 0,13% -6,82% -1,39% 10,69%
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-ACC-USD 4 0,19% -3,39% 0,94% 11,51%
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR 4 0,42% -5,26% -0,71% 11,14%
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) 4 0,14% -8,17% -2,20% 10,76%
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-ACC-EUR 4 0,85% -3,77% 1,77% 13,72%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy