Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Eurizon Capital S.A. - Dynamické Portfólio 3 0,52% 2,86% 1,88% 10,50%
Eurizon Capital S.A. - Edícia 2018 4 0,18% -2,35% -0,46% 8,82%
Eurizon Capital S.A. - Edícia Svet 4 0,20% 0,85% -0,05% 8,90%
Eurizon Capital S.A. - Flexibilný Konzervatívny fond 3 0,14% -0,03% 0,70% 4,99%
Eurizon Capital S.A. - Konzervatívne Portfólio 2 0,05% -0,14% 0,93% 3,91%
Eurizon Capital S.A. - Magnifica Edícia I 3 0,18% 0,85% 1,15% 6,04%
Eurizon Capital S.A. - Magnifica Edícia II 3 0,11% 2,11% -0,34% 2,80%
Eurizon Capital S.A. - Magnifica Edícia III 4 0,16% -0,53% 0,04% 8,49%
Eurizon Capital S.A. - MIX 15 -0,01%
Eurizon Capital S.A. - Rezervný fond 1 0,01% -0,03% 0,89% 0,90%
Eurizon Capital S.A. - Stredoeurópsky Dlhopisový fond 3 0,01% -0,45% 0,55% 6,57%
Eurizon Capital S.A. - Vyvážený Rastový fond 4 0,06% -13,23% 2,16% 19,62%
Fidelity - America Fund A-ACC-CZK (hedged) 5 -1,30% -12,57% 2,81% 26,29%
Fidelity - America Fund A-ACC-EUR 5 -1,51% -13,78% 6,23% 19,20%
Fidelity - America Fund A-ACC-EUR (hedged) 5 -1,56% -10,24% 3,99% 20,04%
Fidelity - America Fund A-ACC-USD 5 -1,24% -13,54% 6,27% 20,08%
Fidelity - America Fund A-DIST-USD 6 -1,23% -13,57% -1,57% 20,05%
Fidelity - America Fund A-Euro - DIST 6 -1,49% -13,78% 0,39% 19,21%
Fidelity - America Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,49% -13,03% -1,46% 19,61%
Fidelity - America Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,21% -12,79% -0,81% 20,33%
Fidelity - America Fund Y-DIST-EUR - instit 6 -1,45% -13,40% -1,76% 19,48%
Fidelity - ASEAN Fund A-ACC-USD 5 -0,26% -19,31% 6,15% 28,94%
Fidelity - ASEAN Fund A-DIST-USD 6 -0,24% -20,89% -4,09% 28,77%
Fidelity - ASEAN Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,24% -18,57% -5,08% 29,00%
Fidelity - Asia Focus Fund A-DIST-EUR 6 -0,95% 10,18% 8,76% 20,96%
Fidelity - Asia Focus Fund A-DIST-USD 4 -0,65% 10,54% 8,55% 21,17%
Fidelity - Asia Focus Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -0,97% 11,21% 17,53% 20,99%
Fidelity - Asia Focus Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,67% 11,53% 18,30% 21,21%
Fidelity - Asia Focus Fund Y-DIST-EUR - instit 6 -0,96% 10,22% 16,48% 20,98%
Fidelity - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD 4 0,11% -1,28% 4,80% 14,28%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy