Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR 4 -0,14% -3,66% 5,58% 18,84%
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-USD 3 0,38% -3,51% 5,80% 19,04%
Fidelity - Asian High Yield Fund A-DIST-EUR (hedged) 4 -0,21% -7,37% -2,94% 19,74%
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit 5 -0,08% -2,93% 5,68% 18,83%
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-USD - instit 5 0,36% -3,15% 6,08% 19,09%
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR 5 -0,26% -7,13% 10,13% 27,60%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD 5 0,26% -6,95% 10,13% 27,83%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-EUR 5 -0,23% -8,90% 9,35% 27,43%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-USD 5 0,23% -8,68% 9,34% 27,64%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -0,33% -5,92% -0,24% 27,60%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR - instit 6 -0,25% -8,50% -2,65% 27,45%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-USD - instit 6 0,28% -8,63% -2,26% 27,66%
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 -1,08% 0,94% 3,80% 28,44%
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 5 -1,31% 6,13% 13,11% 21,13%
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR (hedged) 5 -1,38% 7,97% 6,08% 21,49%
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD 5 -0,81% 6,34% 8,83% 21,38%
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD 6 -0,81% 6,05% 5,50% 21,36%
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 -1,35% 9,00% 12,02% 21,54%
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,31% 7,73% 13,89% 21,25%
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,80% 7,60% 14,35% 21,45%
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR 5 -1,96% 26,76% 11,83% 16,79%
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-USD 5 -1,48% 26,96% 11,78% 17,19%
Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR 5 -1,96% 26,78% 11,86% 16,78%
Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-USD 5 -1,49% 26,93% 11,77% 17,27%
Fidelity - China Consumer Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,51% 28,17% 28,12% 17,25%
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR 5 -1,35% -5,60% 4,07% 17,67%
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-USD 6 -0,90% -5,47% 0,48% 17,85%
Fidelity - China Focus Fund A-DIST-USD 5 -0,88% -6,75% 11,68% 17,82%
Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR 5 -2,06% 16,67% 7,85% 16,74%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy