Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-ACC-EUR 4 -1,55% 12,75% 8,24% 17,74%
Fidelity - European Dynamic Growth Fund A-DIST-EUR 4 -1,57% 12,75% 6,79% 17,76%
Fidelity - European Fund A-ACC-EUR 5 -1,44% 5,82% 4,01% 19,45%
Fidelity - European Growth Fund A-ACC-EUR 5 -1,36% -1,75% 1,60% 22,69%
Fidelity - European Growth Fund A-Euro - DIST 6 -1,39% -3,07% -1,05% 22,56%
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) 4 -0,18% 0,70% 3,03% 23,96%
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-EUR 3 -0,14% 0,77% 5,42% 16,96%
Fidelity - European High Yield Fund A-DIST-EUR 4 -0,18% -2,76% -3,00% 17,18%
Fidelity - European Larger Companies Fund A-ACC-EUR 5 -1,30% -1,79% 3,36% 22,71%
Fidelity - European Larger Companies Fund A-DIST-EUR 4 -1,33% -3,15% 4,61% 22,62%
Fidelity - European Multi Asset Income A-ACC-EUR 4 -0,32% -0,57% 3,36% 13,67%
Fidelity - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR 5 -0,29% -2,10% -2,12% 13,73%
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-ACC-EUR 5 -1,18% 7,11% 6,07% 33,17%
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR 6 -1,19% 7,11% 1,72% 33,20%
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-ACC-EUR 3 0,00% -1,52% 4,65% 2,83%
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR 3 -0,02% -1,52% 0,25% 2,78%
Fidelity - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 -0,30% 2,76% 3,56% 12,70%
Fidelity - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 -0,30% 2,60% 2,88% 12,67%
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 -0,47% 2,84% 6,39% 16,14%
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 -0,43% 2,83% 2,72% 16,13%
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 -0,50% 2,36% 4,28% 18,84%
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-DIST-EUR 4 -0,51% 2,37% 4,06% 18,87%
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 -0,58% 2,27% 4,28% 20,47%
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-DIST-EUR 4 -0,57% 2,19% 4,06% 20,47%
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-ACC-EUR 5 -0,59% 2,23% 6,63% 20,67%
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 -0,53% 2,24% 6,61% 20,70%
Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-ACC-EUR 5 -0,59% 2,24% 6,62% 20,70%
Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 -0,53% 2,24% 6,60% 20,71%
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR 5 -0,60% 6,38% 5,72% 18,96%
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-USD 4 -0,69% 6,84% 5,68% 19,81%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy