Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
BNP Paribas Funds US High Yield Bond USD - distribution Y 5 -0,76 % -6,25 % -2,16 % 10,66 % Detail
BNP Paribas Funds US Mid Cap (Hedged EUR) 6 -0,02 % -12,98 % 4,53 % 23,60 % Detail
BNP Paribas Funds US Mid Cap EUR 6 -0,95 % -8,97 % 6,94 % 19,86 % Detail
BNP Paribas Funds US Mid Cap USD 6 -0,93 % -8,60 % 6,96 % 20,75 % Detail
BNP Paribas Funds US Mid Cap USD - distribution Y 6 -0,93 % -9,72 % 5,31 % 20,92 % Detail
BNP Paribas Funds US MULTI-FACTOR EQUITY - EUR acc 6 -0,79 % -10,91 % 8,98 % 18,27 % Detail
BNP Paribas Funds US MULTI-FACTOR EQUITY - EUR hedged acc 6 0,12 % -14,45 % 4,66 % 20,99 % Detail
BNP Paribas Funds US MULTI-FACTOR EQUITY - USD acc 6 -0,77 % -10,55 % 8,78 % 19,01 % Detail
BNP Paribas Funds US SHORT DURATION BOND (Hedged EUR) 2 0,12 % -1,75 % 1,20 % 1,82 % Detail
BNP Paribas Funds US SHORT DURATION BOND USD 2 -0,76 % 1,85 % 4,30 % 7,60 % Detail
BNP Paribas Funds US Short Duration Bond [Classic EUR, C] 4 -0,78 % 1,43 % 0,64 % 7,31 % Detail
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR 6 -1,33 % -14,94 % 11,60 % 22,24 % Detail
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR - distribution Y 6 -1,34 % -15,80 % 8,31 % 22,32 % Detail
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR hedged 7 -0,40 % -18,67 % 6,35 % 25,65 % Detail
BNP Paribas Funds US Small Cap USD 6 -1,32 % -14,60 % 8,52 % 22,92 % Detail
BNP Paribas Funds US Small Cap USD (Privilege) 6 -1,31 % -13,74 % 11,59 % 22,92 % Detail
BNP Paribas Funds US Small Cap USD - distribution Y 6 -1,31 % -15,49 % 7,28 % 23,00 % Detail
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity H EUR 6 -0,26 % -10,65 % 4,59 % 21,74 % Detail
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity USD 6 -1,15 % -6,72 % 9,94 % 19,81 % Detail
BNP Paribas Funds US Value Multi-Factor Equity [Classic EUR, C] 6 -1,17 % -7,10 % 11,81 % 18,84 % Detail
BNP Paribas Funds USD Money Market 1 -0,87 % 4,14 % 2,83 % 8,07 % Detail
BNP Paribas Funds USD Money Market - distribution Y 2 -0,87 % 4,14 % 0,46 % 8,08 % Detail
BNP PARIBAS GLOBAL LOW VOL EQUITY, Classic H CZK Cap 6 0,17 % -2,48 % 5,75 % 17,79 % Detail
BNP PARIBAS SUSTAINABLE EURO MULTI-FACTOR CORPORATE BOND, Privilege H CZK Cap 4 0,92 % 2,73 % 1,35 % 7,21 % Detail
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND EUR hedged 4 0,25 % -8,11 % -0,06 % 6,10 % Detail
BNP PARIBAS SUSTAINABLE GLOBAL CORPORATE BOND USD 4 -0,61 % -4,42 % 5,91 % 7,84 % Detail
BNP PARIBAS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED - EUR 4 -0,53 % -10,30 % 2,16 % 9,43 % Detail
BNP PARIBAS SUSTAINABLE MULTI-ASSET BALANCED - EUR Solidarity 4 -0,52 % -10,29 % 0,84 % 9,43 % Detail
BNP PARIBAS SUSTAINABLE MULTI-ASSET GROWTH - EUR 5 -0,72 % -10,54 % 2,86 % 12,86 % Detail
BNP PARIBAS SUSTAINABLE MULTI-ASSET STABILITY - EUR 4 -0,33 % -10,53 % 1,92 % 6,49 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy