Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR 4 0,00% -3,62% 5,62% 18,84%
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-USD 3 0,62% -3,26% 5,89% 19,04%
Fidelity - Asian High Yield Fund A-DIST-EUR (hedged) 4 0,39% -4,63% -2,64% 20,02%
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit 5 0,00% -3,21% 5,98% 18,80%
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-USD - instit 5 0,62% -2,75% 6,70% 19,10%
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR 5 0,89% 2,87% 11,40% 30,05%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD 5 1,51% 3,26% 11,45% 30,48%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-EUR 5 0,90% 0,86% 10,61% 29,95%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-USD 5 1,50% 1,40% 10,67% 30,40%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,90% 3,69% 5,97% 30,05%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR - instit 6 0,90% 0,75% 3,49% 29,98%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-USD - instit 6 1,55% 1,36% 4,21% 30,45%
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 0,70% 12,99% 6,29% 31,77%
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 5 0,24% 12,41% 13,84% 22,71%
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR (hedged) 5 0,52% 16,63% 7,34% 23,43%
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD 5 0,86% 12,86% 9,47% 23,13%
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD 6 0,87% 12,55% 8,14% 23,13%
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 0,63% 17,39% 17,55% 23,50%
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,29% 13,38% 18,70% 22,80%
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,84% 13,81% 19,45% 23,16%
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR 5 -0,03% 28,67% 12,21% 16,93%
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-USD 5 0,58% 29,22% 12,23% 17,42%
Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR 5 -0,03% 28,68% 12,24% 16,92%
Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-USD 5 0,58% 29,19% 12,22% 17,50%
Fidelity - China Consumer Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,58% 30,29% 30,08% 17,47%
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR 5 0,00% -2,98% 4,51% 18,81%
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-USD 6 0,55% -2,58% 1,65% 19,14%
Fidelity - China Focus Fund A-DIST-USD 5 0,59% -3,91% 12,04% 19,15%
Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR 5 -0,25% 18,55% 8,27% 17,14%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy