Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Fidelity - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,24% 3,34% 4,09% 9,29%
Fidelity - China RMB Bond Fund A-ACC-USD 3 0,75% 3,50% 5,70% 9,68%
Fidelity - China RMB Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,24% 3,84% 5,60% 9,30%
Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR 4 -1,11% 3,99% 8,46% 22,64%
Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-USD 5 -0,57% 4,20% 8,52% 23,11%
Fidelity - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR 4 -1,07% 3,98% 8,48% 22,62%
Fidelity - Emerging Asia Fund A-DIST-USD 5 -0,58% 4,12% 8,48% 23,08%
Fidelity - Emerging Asia Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,58% 4,97% 12,21% 23,12%
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-EUR 5 0,07% -17,40% 3,26% 36,63%
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-USD 5 0,67% -17,26% 3,22% 37,15%
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-EUR 5 0,15% -19,93% 2,37% 36,56%
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-USD 5 0,60% -19,69% 2,33% 36,98%
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,18% -15,08% -0,99% 36,76%
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-ACC-USD - instit 7 0,60% -15,32% -0,59% 37,22%
Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 -0,25% 0,16% 2,60% 18,71%
Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD 4 0,38% -2,57% 5,65% 18,00%
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR 4 -0,17% -4,95% 5,88% 24,05%
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 -0,28% -2,37% 3,32% 25,55%
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD 4 0,32% -4,79% 5,81% 24,11%
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR 4 -0,17% -9,57% 1,19% 24,47%
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-USD 4 0,33% -9,07% 1,20% 24,29%
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 -0,26% -1,87% 4,35% 25,57%
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR - instit 5 -0,22% -4,18% 5,50% 24,06%
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-USD - instit 5 0,31% -4,37% 5,95% 24,15%
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit 6 -0,27% -7,21% -1,09% 25,25%
Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD 4 0,70% -10,53% -0,98% 17,16%
Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-USD - instit 5 0,69% -9,52% 1,58% 17,17%
Fidelity - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 6 -0,01% -5,58% 1,01% 25,91%
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-ACC-USD 6 -0,42% 6,60% 9,00% 22,99%
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-EUR 6 -0,94% 5,99% 8,90% 22,65%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy