Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-USD 6 -0,41% 13,61% 10,32% 24,16%
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,39% 15,11% 23,35% 24,22%
Fidelity - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR 5 1,04% 18,73% 9,80% 25,51%
Fidelity - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged) 5 0,91% 25,28% 6,17% 23,90%
Fidelity - Emerging Markets Fund A-ACC-USD 5 0,74% 18,76% 7,08% 25,73%
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 5 0,96% 18,56% 4,49% 25,51%
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-USD 4 0,74% 18,62% 4,95% 25,66%
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) - instit 6 0,72% 25,60% 24,04% 28,39%
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR - instit 6 1,04% 19,78% 24,62% 25,54%
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,75% 19,74% 24,98% 25,72%
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-DIST-EUR - instit 6 0,99% 18,55% 23,33% 25,52%
Fidelity - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR 4 -0,65% -11,89% 0,81% 15,71%
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 -0,36% -6,71% 3,70% 35,58%
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR 5 -0,37% -3,69% 3,42% 27,65%
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-DIST-EUR 4 -0,34% -4,66% 3,08% 27,54%
Fidelity - Euro Blue Chip Fund Y-ACC-EUR - instit 7 -0,33% -2,89% 12,71% 27,69%
Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3 0,00% 5,64% 4,03% 4,53%
Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged) 3 0,00% 0,04% 7,69% 8,98%
Fidelity - Euro Bond Fund A-DIST-EUR 2 0,00% 5,70% 1,04% 4,53%
Fidelity - Euro Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 3 0,00% 0,25% 8,01% 8,87%
Fidelity - Euro Bond Fund Y-ACC-USD - instit 5 -0,24% 6,04% 8,02% 4,98%
Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR 1 -0,01% -1,09% -1,03% 0,05%
Fidelity - Euro Cash Fund A-EUR 1 -0,01% -1,09% -1,03% 0,05%
Fidelity - Euro Cash Fund Y-ACC-EUR - instit 1 -0,01% -0,84% -0,81% 0,05%
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR 3 -0,03% 5,12% 4,32% 8,00%
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR 3 -0,08% 4,51% 2,56% 8,07%
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 3 -0,03% 5,52% 7,29% 8,01%
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR - instit 3 -0,09% 4,75% 6,04% 7,97%
Fidelity - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR 2 0,05% 2,01% 1,66% 2,42%
Fidelity - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR 2 0,05% 1,20% -0,27% 2,60%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy