Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-USD - instit 5 0,22% -7,27% 2,86% 17,31%
Fidelity - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 6 -0,44% -1,32% 3,52% 25,71%
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-ACC-USD 6 -0,44% 6,87% 8,68% 23,00%
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-EUR 6 -0,74% 6,09% 8,50% 22,64%
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-USD 6 -0,44% 6,47% 8,58% 22,98%
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,46% 7,84% 17,75% 23,02%
Fidelity - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR 6 -0,91% 8,52% 7,91% 23,88%
Fidelity - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged) 5 -0,92% 15,23% 4,39% 22,39%
Fidelity - Emerging Markets Fund A-ACC-USD 5 -0,67% 8,82% 6,23% 24,19%
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 5 -0,94% 8,36% 3,56% 23,87%
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-USD 4 -0,64% 8,73% 4,51% 24,12%
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) - instit 6 -0,99% 14,17% 17,49% 26,69%
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -0,90% 9,42% 17,90% 23,90%
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,68% 9,73% 18,66% 24,17%
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-DIST-EUR - instit 6 -0,92% 8,40% 16,59% 23,86%
Fidelity - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR 4 -0,09% -12,54% 0,66% 15,32%
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 -0,50% -3,29% 3,22% 30,79%
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR 5 -0,69% -0,82% 3,27% 24,58%
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-DIST-EUR 4 -0,69% -1,80% 2,98% 24,47%
Fidelity - Euro Blue Chip Fund Y-ACC-EUR - instit 7 -0,73% 0,00% 12,22% 24,74%
Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3 0,06% 2,61% 3,96% 4,79%
Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged) 3 0,49% -1,83% 7,70% 9,15%
Fidelity - Euro Bond Fund A-DIST-EUR 2 0,07% 2,57% 0,97% 4,79%
Fidelity - Euro Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 3 0,42% -1,74% 8,01% 8,88%
Fidelity - Euro Bond Fund Y-ACC-USD - instit 5 0,35% 3,27% 8,07% 5,13%
Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR 1 -0,00% -1,07% -1,01% 0,06%
Fidelity - Euro Cash Fund A-EUR 1 -0,00% -1,07% -1,01% 0,06%
Fidelity - Euro Cash Fund Y-ACC-EUR - instit 1 -0,00% -0,82% -0,79% 0,05%
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR 3 0,12% 3,26% 4,23% 7,99%
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR 3 0,08% 2,70% 2,44% 8,06%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy