Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Covivio (REIT) (dis) 7 0,13 % 2,87 % 12,39 % 289,74 % Detail
CPR Invest - Climate Action - A CZKH - Acc 5 -0,39 % 2,39 % 5,92 % 16,60 % Detail
CPR Invest - Food For Generations - A EUR - Acc 5 -0,59 % -8,45 % 4,50 % 13,61 % Detail
CPR Invest - Food For Generations - A USD - ACC 6 -0,90 % -8,31 % 4,60 % 14,10 % Detail
CPR Invest - Food For Generations A CZK HGD 6 -0,05 % 0,90 % 6,98 % 15,91 % Detail
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A CZKH - Acc 6 -0,87 % -17,19 % 7,89 % 24,43 % Detail
CPR Invest - Global Disruptive Opportunities Class A EUR Acc 6 -1,39 % -24,58 % 5,70 % 22,79 % Detail
CPR Invest - Global Gold Mines - A EUR - Acc 7 1,01 % -18,47 % -1,19 % 32,66 % Detail
CPR Invest - Global Gold Mines - A USD - Acc 7 0,70 % -18,34 % 1,91 % 32,97 % Detail
CPR Invest - Global Gold Mines A CZK Acc 7 1,11 % -18,44 % 8,37 % 32,46 % Detail
CPR Invest - Global Lifestyles - A CZK - Acc 6 -0,81 % -11,15 % 7,46 % 17,00 % Detail
CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc 6 -0,91 % -11,18 % 7,20 % 17,32 % Detail
CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc 6 -1,22 % -11,04 % 7,20 % 18,35 % Detail
CPR Invest - Global Resources - A EUR - Acc 6 -0,74 % -11,68 % 2,60 % 21,96 % Detail
CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc 6 -1,05 % -11,55 % 1,71 % 22,83 % Detail
CPR Invest - Global Resources A CZK Acc 6 -0,63 % -11,66 % 5,06 % 21,63 % Detail
CPR Invest - Global Silver Age Class A CZKH Acc 6 -0,54 % 0,56 % 7,45 % 16,83 % Detail
CPR Invest - HYDROGEN - A EUR - ACC 5 -0,89 % -10,21 % -8,03 % 13,90 % Detail
CPR Invest - MedTech A CZK H - Acc 6 -0,84 % -8,77 % 0,40 % 21,95 % Detail
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Fér Rastový SRI o.p.f. 4 0,22 % -9,79 % -8,75 % 8,55 % Detail
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Fér Vyvážený SRI o.p.f. 4 -0,05 % -9,31 % -9,04 % 6,11 % Detail
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Privátny o.p.f. 1 0,00 % -0,52 % 0,85 % 0,40 % Detail
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Rastový o.p.f. 5 0,41 % -8,23 % 2,02 % 9,52 % Detail
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Svetový akciový o.p.f. 6 -0,86 % -8,26 % 6,31 % 15,03 % Detail
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Vyvážený o.p.f. 4 0,12 % -7,65 % 1,25 % 5,69 % Detail
ČSOB Poisťovňa, a.s. - MAXIMAL XXXV. - Výnos na dosah 3 -0,07 % 0,00 % 1,35 % 3,85 % Detail
ČSOB Poisťovňa, a.s. - MAXIMAL XXXV. - Výnos na dosah 3 -0,07 % 0,00 % 1,35 % 3,85 % Detail
ČSOB Poisťovňa, a.s. - MAXIMAL XXXVI. - Výnos na dosah 2 3 -0,07 % 0,00 % 0,73 % 2,17 % Detail
ČSOB Poisťovňa, a.s. - MAXIMAL XXXVI. - Výnos na dosah 2 3 -0,07 % 0,00 % 0,73 % 2,17 % Detail
db Physical Silver ETC (EUR) 7 -0,62 % -8,02 % 2,06 % 29,85 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy