Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Franklin Templeton - Franklin India Fund A(Ydis)EUR 5 2,34% -18,34% 7,38% 34,58%
Franklin Templeton - Franklin India Fund A(Ydis)GBP 5 1,37% -18,84% 8,57% 34,84%
Franklin Templeton - Franklin India Fund N(acc)EUR 5 2,29% -18,97% 7,81% 34,57%
Franklin Templeton - Franklin India Fund N(acc)USD 5 1,98% -18,71% 7,85% 35,47%
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc) CHF-H1 3 0,32% 0,16% -1,84% 7,66%
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)CZK-H1 3 -0,09% 2,15% 1,52% 4,81%
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)EUR-H1 3 0,39% -3,14% 0,30% 7,81%
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)USD 3 0,36% 0,14% 4,83% 8,85%
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)EUR 4 0,70% -0,23% 4,64% 8,49%
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)EUR-H1 4 0,32% -3,35% -0,98% 7,80%
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(Ydis)USD 3 0,36% 0,06% 4,81% 8,85%
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund N(acc)EUR-H1 3 0,31% -4,04% -0,48% 7,79%
Franklin Templeton - Franklin MENA Fund A(acc)EUR - 12378 5 0,80% -19,45% -2,11% 30,16%
Franklin Templeton - Franklin MENA Fund A(acc)EUR-H1 - 12378 6 0,65% -21,12% -5,98% 46,70%
Franklin Templeton - Franklin MENA Fund A(acc)USD - 12378 4 0,53% -19,18% -1,99% 30,68%
Franklin Templeton - Franklin MENA Fund A(Ydis)USD 4 0,68% -19,78% -1,87% 30,45%
Franklin Templeton - Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)EUR - 658 4 3,49% -9,15% 2,65% 28,78%
Franklin Templeton - Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)EUR-H1 - 658 5 3,03% -11,71% 0,50% 29,14%
Franklin Templeton - Franklin Mutual Beacon Fund A(acc)USD - 658 4 3,14% -8,89% 5,38% 29,53%
Franklin Templeton - Franklin Mutual Beacon Fund A(Ydis)USD 5 3,15% -9,11% 4,41% 29,51%
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Acc)CZK-H1 5 3,05% -14,06% 2,31% 38,38%
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR - 4820 4 3,17% -9,00% 3,50% 31,46%
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)USD - 4820 4 2,84% -8,73% 4,75% 32,03%
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)USD-H1 6 3,39% -7,07% 2,73% 32,44%
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Ydis)EUR 5 3,19% -10,42% 1,14% 31,43%
Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(Ydis)GBP 4 2,22% -11,01% 1,17% 31,40%
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR - 2183 5 3,51% -7,72% 4,45% 27,43%
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2 - 2183 5 3,14% -9,00% 1,50% 26,77%
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)USD - 2183 5 3,10% -7,46% 4,52% 28,09%
Franklin Templeton - Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis)EUR 5 3,49% -8,35% 3,47% 27,30%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy