Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 -0,36% -3,57% 6,10% 16,21%
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 -0,36% -3,54% 2,05% 16,19%
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 -0,39% -5,48% 4,06% 18,93%
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-DIST-EUR 4 -0,41% -5,48% 3,84% 18,95%
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 -0,40% -6,70% 4,03% 20,59%
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-DIST-EUR 4 -0,41% -6,78% 3,82% 20,58%
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-ACC-EUR 5 -0,41% -6,83% 6,07% 20,78%
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 -0,47% -6,90% 6,04% 20,82%
Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-ACC-EUR 5 -0,47% -6,83% 6,06% 20,81%
Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 -0,47% -6,90% 6,03% 20,84%
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR 4 -0,33% -1,85% 5,54% 19,45%
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-USD 4 0,18% -1,69% 5,47% 20,39%
Fidelity - FIRST All Country World Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,18% -0,35% 13,23% 20,55%
Fidelity - FIRST Developed World Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,24% -2,44% 11,78% 21,83%
Fidelity - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,19% 1,44% 1,13% 11,98%
Fidelity - Flexible Bond Fund A-DIST-EUR (EUR/GBP hedged) 3 -0,22% 3,45% -0,25% 7,69%
Fidelity - Flexible Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 5 0,19% 1,50% 8,83% 11,89%
Fidelity - France Fund A-ACC-EUR 5 1,23% -30,63% -0,51% 35,37%
Fidelity - France Fund A-DIST-EUR 5 1,23% -31,34% 1,41% 35,05%
Fidelity - Future Connectivity Fund A-ACC-EUR 6 -1,24% 26,82% 31,61% 15,80%
Fidelity - Future Connectivity Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,28% 27,94% 32,80% 15,78%
Fidelity - Future Connectivity Fund Y-DIST-EUR - instit 6 -1,28% 28,03% 32,85% 15,86%
Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR 5 -0,33% -9,51% 6,33% 26,17%
Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR 6 -0,35% -9,54% -0,27% 26,16%
Fidelity - Germany Fund Y-ACC-CHF (hedged) - instit 7 -0,31% -6,12% 11,13% 25,26%
Fidelity - Germany Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 7 0,27% -11,30% 9,68% 26,36%
Fidelity - Germany Fund Y-DIST-EUR - instit 7 -0,35% -9,73% 7,16% 25,97%
Fidelity - Global Bond Fund Y-ACC-USD 4 0,43% 4,21% 8,23% 6,98%
Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD 5 -0,82% 15,49% 11,86% 17,04%
Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR 4 -1,33% 15,29% 6,58% 15,96%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy