Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-USD 3 0,83% -3,32% 5,92% 18,95%
Fidelity - Asian High Yield Fund A-DIST-EUR (hedged) 4 0,43% -2,87% -2,22% 20,42%
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,48% -2,63% 4,36% 18,70%
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-USD - instit 3 0,78% -2,85% 9,12% 19,00%
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 4 0,43% -2,91% -2,19% 20,59%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR 5 0,25% 7,00% 11,86% 29,18%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD 5 0,58% 6,63% 11,87% 29,24%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-EUR 5 0,23% 4,93% 11,08% 29,13%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-USD 5 0,55% 4,70% 11,10% 29,21%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR - instit 5 0,28% 7,94% 6,80% 29,19%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR - instit 5 0,28% 4,86% 6,87% 29,20%
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-USD - instit 5 0,58% 4,68% 6,76% 29,28%
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-CZK (hedged) 5 0,87% 16,35% 8,15% 30,18%
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 5 0,93% 14,93% 14,53% 21,48%
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR (hedged) 5 0,90% 21,19% 8,61% 21,77%
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD 5 1,31% 14,58% 10,03% 21,53%
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD 4 1,29% 14,28% 8,01% 21,53%
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 0,81% 21,88% 7,95% 21,82%
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,93% 15,93% 11,83% 21,58%
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD - instit 5 1,28% 15,53% 11,69% 21,56%
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR 5 1,56% 23,47% 12,72% 16,09%
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-USD 5 1,94% 23,12% 12,70% 16,24%
Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR 5 1,59% 23,48% 12,75% 16,11%
Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-USD 5 1,94% 23,09% 12,70% 16,33%
Fidelity - China Consumer Fund Y-ACC-USD - instit 5 1,92% 24,16% 13,59% 16,28%
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR 5 0,71% -5,74% 4,78% 16,27%
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-USD 6 1,05% -6,01% 2,25% 16,37%
Fidelity - China Focus Fund A-DIST-USD 5 1,07% -7,27% 12,20% 16,43%
Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR 5 1,13% 18,31% 9,02% 15,74%
Fidelity - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR 3 0,13% 0,83% 4,19% 9,04%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy