Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND USA HIGH YIELD 4 -0,04 % 1,90 % 6,31 % 11,00 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE EQUITY RESEARCH 0,81 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE FAIR INVEST 0,51 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE FIXED INCOME PLUS 4 -0,04 % -2,11 % 0,28 % 6,98 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE GREEN INVEST 6 -0,15 % 24,28 % 39,74 % 18,83 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESERVE CORPORATE 3 0,01 % 0,64 % 1,83 % 2,50 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESERVE DOLLAR 2 0,10 % 7,32 % 1,64 % 7,00 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESERVE DOLLAR 4 0,18 % 7,22 % 2,43 % 6,49 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESERVE EURO 2 -0,01 % -0,28 % 0,36 % 0,89 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESERVE EURO PLUS 2 0,00 % -0,46 % 1,63 % 0,98 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE 3 0,22 % -0,91 % 3,13 % 3,82 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE RESERVE 2 0,05 % -0,21 % 0,26 % 1,29 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 6 1,16 % 33,26 % 13,37 % 18,67 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 6 1,13 % 33,49 % 8,28 % 18,66 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE -1,33 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK EM GLOBAL 6 1,20 % 6,90 % 4,06 % 16,73 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK EUROPE EMERGING 6 -0,03 % 27,37 % 5,06 % 22,57 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK EUROPE PROPERTY 6 -0,42 % 17,44 % 5,56 % 20,96 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK GLOBAL 6 0,76 % 29,24 % 6,52 % 16,91 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK ISTANBUL 7 -2,91 % -12,79 % -3,16 % 32,55 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK JAPAN 6 -0,39 % 8,25 % 3,32 % 18,24 % Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT 6 -0,76 % 20,30 % 7,85 % 26,01 % Detail
Erste Asset Management GmbH - PRIVATE BANKING DYNAMIC -0,45 % Detail
Erste Asset Management GmbH - PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS -0,43 % Detail
ETFMG Alternative Harvest ETF (cannabis/marijuana industry) (dis) 7 -3,13 % -22,87 % -13,65 % 49,26 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Active Bond fund 3 0,16 % 0,30 % 2,52 % 5,16 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Active Magnifica 4 0,26 % 4,93 % 2,02 % 8,12 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Akciové portfólio 6 1,12 % 27,71 % 16,78 % 15,65 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Dynamické Portfólio 4 0,74 % 9,09 % 2,60 % 9,77 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Edícia 2018 4 0,37 % 3,76 % 1,38 % 7,19 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy