Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Eurizon Capital S.A. - Dynamické Portfólio 4 0,15 % -6,49 % 1,83 % 9,15 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Edícia 2018 4 -0,01 % -4,59 % -0,43 % 5,86 % Detail
Eurizon Capital S.A. - ESG Zodpovedné Portfólio 4 -0,06 % -7,08 % -8,54 % 6,34 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Flexibilný Konzervatívny fond 3 0,07 % -5,27 % -0,57 % 4,31 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Konzervatívne Portfólio 3 -0,11 % -3,57 % 0,54 % 2,73 % Detail
Eurizon Capital S.A. - MIX 15 6 0,05 % Detail
Eurizon Capital S.A. - MIX 30 4 0,11 % -6,75 % -6,54 % 5,46 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Rezervný fond 1 -0,02 % -0,20 % 0,66 % 0,34 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Stredoeurópske Aktívne Portfólio 6 0,08 % Detail
Eurizon Capital S.A. - Vyvážený Rastový fond 5 -0,20 % -4,36 % 1,39 % 14,88 % Detail
EUWAX Gold 5 0,40 % 0,00 % 1,08 % 12,93 % Detail
EUWAX Gold II 5 -0,11 % 1,43 % 9,88 % 14,13 % Detail
Fidelity - America Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 -0,77 % -9,90 % 6,42 % 21,75 % Detail
Fidelity - America Fund A-ACC-EUR 6 0,52 % -13,72 % 7,45 % 16,77 % Detail
Fidelity - America Fund A-ACC-EUR (hedged) 6 -0,74 % -18,07 % 5,08 % 19,19 % Detail
Fidelity - America Fund A-ACC-USD 6 -0,42 % -14,19 % 7,43 % 17,96 % Detail
Fidelity - America Fund A-DIST-USD 6 -0,45 % -14,18 % 8,63 % 17,94 % Detail
Fidelity - America Fund A-Euro - DIST 6 0,59 % -13,69 % 7,65 % 16,76 % Detail
Fidelity - America Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,54 % -13,00 % 10,96 % 16,75 % Detail
Fidelity - America Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,42 % -13,45 % 8,46 % 17,96 % Detail
Fidelity - America Fund Y-DIST-EUR - instit 6 0,54 % -13,06 % 8,01 % 16,74 % Detail
Fidelity - ASEAN Fund A-ACC-USD 6 0,33 % -3,50 % 6,80 % 13,44 % Detail
Fidelity - ASEAN Fund A-DIST-USD 6 0,36 % -4,57 % 5,38 % 13,37 % Detail
Fidelity - ASEAN Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,38 % -2,66 % 6,74 % 13,45 % Detail
Fidelity - Asia Focus Fund A-DIST-EUR 6 0,19 % -4,97 % 8,65 % 17,40 % Detail
Fidelity - Asia Focus Fund A-DIST-USD 6 -0,74 % -5,49 % 7,92 % 18,55 % Detail
Fidelity - Asia Focus Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,20 % -4,19 % 7,89 % 17,39 % Detail
Fidelity - Asia Focus Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,74 % -4,67 % 4,86 % 18,56 % Detail
Fidelity - Asia Focus Fund Y-DIST-EUR - instit 6 0,21 % -4,19 % 7,26 % 17,35 % Detail
Fidelity - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-ACC-USD 5 -0,06 % -6,22 % 1,02 % 10,89 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy