Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Fidelity - Global Health Care Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -0,26% 5,82% 14,35% 17,06%
Fidelity - Global High Yield Focus Fund A-ACC-USD 4 0,53% -4,10% 6,31% 16,98%
Fidelity - Global High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) 4 0,30% -7,30% 2,09% 24,67%
Fidelity - Global High Yield Fund A-EUR (hedged) 4 -0,03% -5,19% -0,66% 17,21%
Fidelity - Global High Yield Fund Y-ACC-USD - instit 5 0,51% -3,46% 5,71% 17,02%
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 5 -0,11% 1,10% 7,16% 17,05%
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 5 -0,04% 0,66% 8,35% 16,48%
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 5 0,49% -1,52% 8,83% 18,04%
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 5 -0,11% -2,59% 2,99% 16,97%
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-EUR - instit 5 -0,04% -3,80% 3,44% 17,26%
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-USD - instit 6 0,48% -3,77% 3,92% 17,59%
Fidelity - Global Income Fund A-ACC-EUR (hedged) 3 -0,17% 0,86% 2,19% 13,04%
Fidelity - Global Income Fund A-ACC-USD 3 0,52% -1,86% 4,77% 13,73%
Fidelity - Global Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) 3 -0,12% -3,53% -2,09% 13,04%
Fidelity - Global Income Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 -0,17% 1,15% 6,05% 13,00%
Fidelity - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 2 -0,16% 1,76% 1,55% 3,07%
Fidelity - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-USD 3 0,42% -0,32% 3,28% 5,46%
Fidelity - Global Infrastructure Fund A-ACC-EUR 4 -0,07% -23,49% 2,95% 24,16%
Fidelity - Global Infrastructure Fund A-DIST-EUR 4 -0,02% -25,99% -0,95% 24,12%
Fidelity - Global Infrastructure Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,50% -22,99% -5,98% 24,78%
Fidelity - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-USD 6 -0,20% -5,25% 9,49% 16,75%
Fidelity - Global Low Volatility Equity Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,19% -4,57% 10,34% 16,81%
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund - Zins & Dividende - A-GDIST-EUR (hedged) 4 -0,21% -7,42% -2,71% 12,84%
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR 4 -0,15% -6,27% 3,70% 12,92%
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 -0,25% -3,11% 2,46% 12,33%
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD 4 0,45% -6,07% 4,94% 13,38%
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged) 4 0,44% -5,55% 6,09% 12,85%
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR 4 -0,10% -9,03% 0,55% 13,22%
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) 4 -0,21% -7,33% -2,13% 12,20%
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) 4 0,12% -9,68% 1,72% 21,16%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy