Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund Y-ACC-EUR - instit 5 -0,20 % -6,34 % -2,61 % 10,05 % Detail
Fidelity - Asia Pacific Opportunities Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,38 % -4,59 % 12,05 % 17,96 % Detail
Fidelity - Asian Bond Fund A-ACC-USD 4 -0,88 % -3,79 % 5,17 % 9,16 % Detail
Fidelity - Asian Bond Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 4 0,00 % -10,17 % -2,91 % 7,91 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-EUR 5 -1,12 % -3,97 % 2,98 % 16,33 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund A-ACC-USD 5 -1,11 % -3,56 % 3,18 % 16,59 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund A-DIST-EUR (hedged) 6 -0,22 % -14,88 % -6,43 % 17,83 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit 5 -1,09 % -3,51 % -0,66 % 16,35 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-ACC-USD - instit 5 -1,08 % -3,12 % 5,59 % 16,59 % Detail
Fidelity - Asian High Yield Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 6 -0,20 % -15,09 % -6,41 % 18,05 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-EUR 5 -0,28 % 1,21 % 11,05 % 12,60 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-ACC-USD 6 -0,32 % 1,60 % 11,09 % 13,74 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-EUR 5 -0,30 % -0,33 % 10,19 % 12,64 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-USD 6 -0,31 % -0,19 % 10,22 % 13,82 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-ACC-EUR - instit 5 -0,29 % 2,09 % 7,32 % 12,60 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR - instit 5 -0,30 % -0,36 % 6,74 % 12,71 % Detail
Fidelity - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-USD - instit 6 -0,32 % -0,25 % 6,83 % 13,91 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 1,86 % -1,32 % 3,79 % 21,10 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 6 1,20 % -10,98 % 10,13 % 17,68 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR (hedged) 6 1,55 % -10,72 % 3,23 % 18,64 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-USD 6 1,17 % -10,64 % 7,01 % 18,88 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD 6 1,19 % -10,63 % 6,45 % 18,89 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 1,55 % -9,94 % -1,86 % 18,66 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-EUR - instit 6 1,17 % -10,24 % 3,21 % 17,71 % Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund Y-ACC-USD - instit 6 1,23 % -9,87 % 8,21 % 18,89 % Detail
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-EUR 6 1,65 % -7,62 % 6,07 % 27,76 % Detail
Fidelity - China Consumer Fund A-ACC-USD 7 1,69 % -7,27 % 6,08 % 28,96 % Detail
Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-EUR 6 1,64 % -7,64 % 6,09 % 27,76 % Detail
Fidelity - China Consumer Fund A-DIST-USD 7 1,69 % -7,22 % 6,07 % 28,96 % Detail
Fidelity - China Consumer Fund Y-ACC-USD - instit 7 1,68 % -6,45 % 6,93 % 28,98 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy