Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD - instit 6 1,33% 18,30% 12,75% 23,23%
Fidelity - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR 5 0,74% 20,08% 11,18% 25,11%
Fidelity - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged) 5 0,56% 29,31% 7,90% 23,60%
Fidelity - Emerging Markets Fund A-ACC-USD 5 1,15% 19,78% 7,77% 25,25%
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 5 0,76% 20,02% 5,24% 25,12%
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-USD 4 1,11% 19,63% 5,33% 25,21%
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) - instit 6 0,71% 29,33% 8,54% 27,65%
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR - instit 5 0,78% 21,16% 10,94% 25,14%
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD - instit 5 1,14% 20,78% 8,30% 25,24%
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-DIST-EUR - instit 6 0,74% 20,07% 10,15% 25,16%
Fidelity - Emerging Markets Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,45% -10,73% 1,13% 15,81%
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 0,50% -6,59% 4,26% 36,74%
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR 5 0,48% -2,89% 3,63% 28,31%
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-DIST-EUR 5 0,49% -3,82% 4,09% 28,22%
Fidelity - Euro Blue Chip Fund Y-ACC-EUR - instit 5 0,48% -2,13% 5,10% 28,34%
Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 3 0,06% 6,03% 3,97% 4,07%
Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged) 3 0,52% -1,68% 7,11% 7,97%
Fidelity - Euro Bond Fund A-DIST-EUR 2 0,13% 6,01% 1,35% 4,07%
Fidelity - Euro Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 3 0,46% -1,46% 3,38% 7,90%
Fidelity - Euro Bond Fund Y-ACC-USD - instit 4 0,46% 6,00% 3,58% 4,02%
Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR 1 -0,00% -1,10% 0,34% 0,07%
Fidelity - Euro Cash Fund A-EUR 1 -0,00% -1,10% -2,89% 0,07%
Fidelity - Euro Cash Fund Y-ACC-EUR - instit 1 -0,00% -0,85% 0,09% 0,06%
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR 2 0,12% 4,89% 3,11% 7,96%
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR 3 0,08% 4,34% 2,52% 8,03%
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 2 0,11% 5,27% 3,40% 7,97%
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-QDIST-EUR - instit 3 0,17% 4,65% 1,94% 7,92%
Fidelity - Euro Short Term Bond Fund A-ACC-EUR 2 0,01% 1,77% 1,66% 2,44%
Fidelity - Euro Short Term Bond Fund A-DIST-EUR 2 0,01% 0,96% -0,29% 2,60%
Fidelity - EURO STOXX 50® Fund A-ACC-EUR 5 0,70% -1,30% 2,62% 30,13%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy