Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A USD (C) 7 2,10% -0,02% 13,03% 33,15%
Fidelity - Euro Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 3 0,13% -0,01% 8,09% 8,86%
Fidelity - European High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) 4 0,41% -0,00% 3,43% 26,06%
KBC AM - KBC Bonds Europe Ex EMU 3 0,35% -0,00% 3,66% 5,64%
BNP Paribas Funds Japan Equity JPY - distribution Y 4 2,07% 0,01% -2,98% 21,93%
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C) 4 0,27% 0,06% 3,83% 14,57%
Franklin Templeton - Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 (Ydis) EUR 5 0,22% 0,06% 2,68% 16,79%
BNP PARIBAS FLEXI I ABS EUROPE IG [I, C] 3 0,07% 0,08% 1,04% 8,33%
Eurizon Capital S.A. - Rezervný fond 1 0,00% 0,09% 0,87% 0,90%
Franklin Templeton - Franklin K2 Alternative Strategies Fund A(acc)CZK-H1 3 0,40% 0,09% 1,23% 18,07%
Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-QINC(G)-EUR (EUR/USD hedged) 4 0,08% 0,11% 1,39% 9,68%
BNP Paribas Funds Europe Growth EUR - distribution Y 5 0,13% 0,16% 1,38% 22,25%
Fidelity - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) 6 1,44% 0,16% 6,93% 23,05%
BNP Paribas Funds Euro Equity H CZK 5 0,83% 0,16% 7,66% 31,28%
Aberdeen Global - European Equity Dividend Fund 5 -0,16% 0,22% 5,01% 24,08%
Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a.s. - AM SLSP Euro Plus Fond, o.p.f. 1 0,02% 0,22% 1,86% 2,62%
Tatra Asset Management - Dlhopisový fond 2 -0,07% 0,23% 3,78% 2,37%
AMUNDI FUNDS BOND EURO INFLATION - AE 3 0,09% 0,24% 2,25% 10,27%
Fidelity - Japan Advantage Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 6 1,43% 0,24% 10,81% 22,69%
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL CORPORATE - AU 3 -0,04% 0,25% 7,00% 11,45%
Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-ACC-USD 3 0,37% 0,27% 3,39% 8,61%
LGT GIM Balanced (USD) B1 5 1,86% 0,28% 4,58% 12,57%
LGT GIM Balanced (USD) B 4 1,86% 0,28% 4,34% 12,57%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESERVE EURO 2 0,00% 0,28% 0,42% 2,72%
Franklin Templeton - Franklin Euro Short Duration Bond Fund A(Ydis)EUR 2 0,10% 0,30% 0,00% 3,31%
iShares Core UK Gilts UCITS ETF 3 -0,27% 0,31% 0,62% 9,44%
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Privátny o.p.f. 1 0,00% 0,31% 1,11% 0,74%
Erste Asset Management GmbH - ERSTE FIXED INCOME PLUS 4 0,13% 0,31% 0,99% 13,20%
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Svetový akciový o.p.f. 5 -0,23% 0,32% 6,63% 23,70%
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR Hgd QTI (D) 4 0,54% 0,33% 0,51% 12,06%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy