Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Allianz Europe Equity Growth AT EUR - acc 4 -0,60% 16,27% 6,17% 20,34%
Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-CZK) CZK - dis 6 -0,51% 13,60% 7,50% 25,89%
Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD) USD - dis 6 -0,33% 12,35% 6,46% 19,48%
Allianz Europe Equity Growth Select A EUR - dis 5 -0,71% 17,08% 7,97% 18,96%
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-CZK) CZK - acc 6 -0,51% 13,59% 7,35% 25,90%
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD) USD - acc 6 -0,36% 12,37% 4,54% 19,57%
Allianz Europe Equity Growth Select AT EUR - acc 5 -0,71% 17,40% 8,67% 18,99%
Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) CZK - dis 7 -0,14% -18,60% -2,04% 30,81%
Allianz European Equity Dividend A EUR - dis 5 -0,34% -15,60% 0,91% 24,17%
Allianz European Equity Dividend AQ EUR - dis 6 -0,34% -15,13% -4,41% 24,39%
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) CZK - acc 6 -0,14% -16,14% -0,29% 31,01%
Allianz European Equity Dividend AT EUR - acc 5 -0,34% -13,03% 7,75% 24,30%
Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR - acc 5 -0,18% 5,12% 4,64% 23,28%
Allianz GEM Equity High Dividend AT HUF - acc 7 -2,48% 5,50% 2,17% 25,01%
Allianz GEM Equity High Dividend AT USD - acc 5 -0,31% 5,38% -0,40% 23,86%
Allianz German Equity AT EUR - acc 6 -0,83% 10,47% 6,08% 27,03%
Allianz Global Agricultural Trends - AT - EUR - acc 5 -0,75% -11,13% 0,87% 20,03%
Allianz Global Agricultural Trends A EUR - dis 5 -0,76% -11,33% 2,44% 20,01%
Allianz Global Agricultural Trends A GBP - dis 5 -0,77% -11,19% 1,96% 20,06%
Allianz Global Agricultural Trends AT USD - acc 5 -0,96% -10,79% 2,86% 21,27%
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) CZK - acc 7 -1,39% 44,14% 19,37% 35,66%
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) EUR - acc 7 -1,59% 48,48% 21,35% 29,34%
Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR - acc 7 -1,06% 42,54% 21,70% 28,19%
Allianz Global Artificial Intelligence AT USD - acc 7 -1,24% 42,73% 21,01% 28,66%
Allianz Global Equity - AT - EUR - acc 4 -0,88% 3,83% 1,90% 21,92%
Allianz Global Equity AT USD - acc 6 -1,07% 4,25% 9,70% 22,73%
Allianz Global Hi-Tech Growth A USD - dis 6 -1,85% 33,87% 20,93% 27,14%
Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) EUR - dis 4 0,05% -3,93% -1,62% 10,07%
Allianz Global Multi-Asset Credit AQ (H2-EUR) EUR - dis 3 0,05% -2,12% -0,28% 10,02%
Allianz Global Multi-Asset Credit AQ USD - dis 3 0,35% -7,62% 1,14% 11,45%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy