Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Allianz Europe Equity Growth Select AT EUR - acc 5 0,60% 14,94% 8,09% 19,03%
Allianz European Equity Dividend A (H2-CZK) CZK - dis 7 1,20% -16,79% -1,80% 32,16%
Allianz European Equity Dividend A EUR - dis 5 1,24% -13,08% 1,14% 25,64%
Allianz European Equity Dividend AQ EUR - dis 6 1,25% -13,25% -3,94% 25,63%
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CHF) CHF - acc 6 1,29% -7,36% -0,57% 25,19%
Allianz European Equity Dividend AT (H2-CZK) CZK - acc 6 1,20% -14,23% 0,06% 32,33%
Allianz European Equity Dividend AT EUR - acc 5 1,24% -10,43% 8,17% 25,72%
Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR - acc 5 -0,63% 1,16% 4,15% 23,32%
Allianz GEM Equity High Dividend AT HUF - acc 7 -0,89% 0,47% 1,34% 23,09%
Allianz GEM Equity High Dividend AT USD - acc 5 0,05% 1,90% -0,99% 24,12%
Allianz German Equity AT (H2-CZK) CZK - acc 6 0,96% 5,45% 4,65% 33,37%
Allianz German Equity AT EUR - acc 6 0,97% 9,73% 5,07% 27,17%
Allianz Global Agricultural Trends - AT - EUR - acc 5 0,33% -11,01% 0,59% 19,65%
Allianz Global Agricultural Trends A EUR - dis 5 0,33% -11,13% 2,19% 19,64%
Allianz Global Agricultural Trends A GBP - dis 5 0,49% -10,49% 1,71% 19,44%
Allianz Global Agricultural Trends AT USD - acc 5 0,00% -10,97% 2,60% 20,73%
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) EUR - acc 7 -0,15% 31,69% 17,01% 28,27%
Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR - acc 7 -1,14% 35,04% 18,69% 28,35%
Allianz Global Artificial Intelligence AT USD - acc 7 -0,11% 36,44% 18,48% 29,01%
Allianz Global Equity - AT - EUR - acc 4 -0,48% 7,46% 1,85% 22,05%
Allianz Global Equity AT USD - acc 6 0,58% 8,84% 10,43% 22,95%
Allianz Global Hi-Tech Growth A USD - dis 6 -0,39% 33,35% 19,62% 26,88%
Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) EUR - dis 4 0,16% -4,77% -2,36% 9,92%
Allianz Global Multi-Asset Credit AQ (H2-EUR) EUR - dis 4 0,17% -2,60% -0,83% 9,92%
Allianz Global Multi-Asset Credit AQ USD - dis 3 0,21% -1,10% 1,93% 11,36%
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-EUR) EUR - acc 3 0,16% -2,53% -0,56% 9,80%
Allianz Global Multi-Asset Credit AT USD - acc 3 0,19% 0,77% 4,07% 11,02%
Allianz Global Small Cap Equity A EUR - dis 6 -0,60% 1,08% 2,33% 27,20%
Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR) EUR - acc 6 0,22% 0,08% 3,88% 26,76%
Allianz Global Small Cap Equity AT USD - acc 5 0,46% 2,89% 8,52% 27,97%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy