Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Allianz European Equity Dividend AT EUR - acc 6 -0,76 % 1,12 % 7,53 % 15,18 % Detail
Allianz GEM Equity High Dividend AT EUR - acc 6 0,51 % -8,93 % 4,54 % 14,58 % Detail
Allianz GEM Equity High Dividend AT USD - acc 6 0,53 % -8,61 % 0,34 % 14,77 % Detail
Allianz German Equity AT EUR - acc 6 -0,16 % -4,14 % 7,90 % 19,83 % Detail
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-CZK) CZK - acc 7 -0,77 % -24,91 % 10,45 % 34,73 % Detail
Allianz Global Artificial Intelligence AT (H2-EUR) EUR - acc 7 -1,06 % -31,58 % 8,73 % 33,35 % Detail
Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR - acc 7 -1,93 % -27,90 % 11,50 % 30,65 % Detail
Allianz Global Artificial Intelligence AT USD - acc 7 -1,90 % -27,71 % 11,28 % 30,50 % Detail
Allianz Global Artificial Intelligence IT USD (inst) 7 -1,91 % -26,98 % 10,70 % 30,49 % Detail
Allianz Global Equity Unconstrained - AT (EUR) 6 -1,24 % -8,90 % -4,01 % 19,86 % Detail
Allianz Global Equity Unconstrained - AT - USD 6 -1,20 % -9,05 % 11,15 % 17,87 % Detail
Allianz Global Food Security - A - EUR (dis) 5 -1,26 % -12,69 % -5,34 % 14,41 % Detail
Allianz Global Food Security - AT - EUR acc 5 -1,26 % -12,67 % -5,39 % 14,42 % Detail
Allianz Global Food Security - AT - USD acc 6 -1,18 % -12,44 % -5,28 % 14,63 % Detail
Allianz Global Food Security - P - GBP (dis) 5 -1,07 % -12,65 % -4,88 % 14,60 % Detail
Allianz Global Hi-Tech Growth A USD - dis 7 -1,59 % -15,70 % 5,93 % 22,06 % Detail
Allianz Global Multi-Asset Credit A (H2-EUR) EUR - dis 3 0,26 % -5,17 % -2,74 % 3,68 % Detail
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-CZK) CZK - acc 3 0,58 % 6,85 % 2,37 % 6,76 % Detail
Allianz Global Multi-Asset Credit AT (H2-EUR) EUR - acc 3 0,26 % -3,22 % -0,86 % 3,19 % Detail
Allianz Global Multi-Asset Credit AT USD - acc 3 -0,60 % 0,50 % 3,15 % 7,51 % Detail
Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR) EUR - acc 6 -1,25 % -12,93 % 4,26 % 20,67 % Detail
Allianz Global Small Cap Equity AT USD - acc 6 -1,82 % -11,04 % 8,22 % 18,70 % Detail
Allianz Global Total Return Asian Equity A EUR (dis) 6 0,71 % -12,17 % 2,81 % 18,69 % Detail
Allianz Income and Growth A (H2-EUR) EUR - dis 5 0,23 % -18,03 % 0,09 % 14,57 % Detail
Allianz Income and Growth A USD - dis 5 -0,66 % -14,30 % 4,59 % 13,31 % Detail
Allianz Income and Growth AT (H2-EUR) EUR - acc 5 0,23 % -12,55 % 5,09 % 13,53 % Detail
Allianz Income and Growth AT USD - acc 5 -0,62 % -8,76 % 8,84 % 11,94 % Detail
Allianz Oriental Income - AT - USD - acc 6 -0,31 % -6,04 % 7,51 % 19,88 % Detail
Allianz Oriental Income A (H-USD) USD - dis 6 -0,96 % -0,88 % 12,26 % 18,29 % Detail
Allianz Oriental Income A USD - dis 6 -0,31 % -6,97 % 8,46 % 19,94 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy