Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-EUR 6 -0,10 % 5,91 % 4,35 % 20,54 % Detail
Fidelity - China Focus Fund A-ACC-USD 6 -1,09 % 5,37 % 1,84 % 21,60 % Detail
Fidelity - China Focus Fund A-DIST-USD 6 -1,04 % 2,53 % 10,67 % 21,69 % Detail
Fidelity - China Opportunities Fund A-ACC-EUR 6 0,06 % -10,25 % 3,73 % 24,17 % Detail
Fidelity - China RMB Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,42 % -6,09 % 3,51 % 7,05 % Detail
Fidelity - China RMB Bond Fund A-ACC-USD 4 -0,52 % -6,55 % 4,48 % 7,77 % Detail
Fidelity - China RMB Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,42 % -5,68 % 3,91 % 7,05 % Detail
Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-EUR 6 0,66 % 0,03 % 7,43 % 16,47 % Detail
Fidelity - Emerging Asia Fund A-ACC-USD 6 -0,28 % -0,44 % 7,48 % 17,75 % Detail
Fidelity - Emerging Asia Fund A-DIST-EUR 6 0,66 % 0,03 % 7,45 % 16,48 % Detail
Fidelity - Emerging Asia Fund A-DIST-USD 6 -0,28 % -0,45 % 7,45 % 17,76 % Detail
Fidelity - Emerging Asia Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,28 % 0,36 % 11,31 % 17,76 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-EUR 7 -0,41 % -16,23 % 1,23 % 26,99 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-ACC-USD 7 -1,39 % -16,65 % 1,15 % 27,99 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-EUR 7 -0,48 % -18,14 % 0,29 % 27,02 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-DIST-USD 7 -1,39 % -18,81 % 0,19 % 28,09 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-ACC-EUR - instit 7 -0,45 % -15,55 % -1,38 % 27,00 % Detail
Fidelity - Emerging Europe, Middle East & Africa Fund Y-ACC-USD - instit 7 -1,39 % -15,93 % 1,85 % 28,03 % Detail
Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 0,09 % -6,55 % 0,55 % 7,11 % Detail
Fidelity - Emerging Market Corporate Debt Fund A-ACC-USD 4 0,41 % -2,72 % 3,91 % 8,20 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR 5 1,38 % -11,84 % 4,06 % 10,33 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-EUR (hedged) 5 0,09 % -16,04 % 0,44 % 11,67 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-ACC-USD 5 0,44 % -12,31 % 3,97 % 9,98 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-EUR 5 1,37 % -15,97 % -0,43 % 10,65 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund A-DIST-USD 5 0,44 % -16,93 % -0,48 % 10,56 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 5 0,09 % -15,42 % -1,45 % 11,65 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-EUR - instit 5 1,36 % -11,24 % 2,12 % 10,33 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-ACC-USD - instit 5 0,43 % -11,66 % 4,74 % 9,97 % Detail
Fidelity - Emerging Market Debt Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit 5 0,04 % -19,59 % -5,68 % 11,66 % Detail
Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-EUR 4 1,52 % 1,47 % -1,85 % 9,39 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy