Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund A-ACC-USD 5 -0,31 % 0,67 % -0,61 % 9,58 % Detail
Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-USD - instit 5 -0,30 % 1,37 % 0,06 % 9,59 % Detail
Fidelity - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 5 0,55 % -8,82 % -4,22 % 11,05 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-ACC-USD 6 0,54 % -11,52 % 6,74 % 18,35 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-EUR 6 0,53 % -11,85 % 6,59 % 16,91 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-USD 6 0,55 % -11,47 % 6,67 % 18,38 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,57 % -10,75 % 7,63 % 18,35 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR 6 0,69 % -16,62 % 4,30 % 17,98 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged) 6 0,95 % -15,85 % 0,77 % 18,28 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund A-ACC-USD 6 0,71 % -16,28 % 4,51 % 19,30 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 6 0,64 % -16,66 % 2,22 % 17,98 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-USD 6 0,67 % -16,29 % 3,72 % 19,30 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) - instit 6 1,53 % -19,50 % -4,71 % 21,40 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,65 % -15,94 % 4,02 % 17,97 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,71 % -15,56 % 4,76 % 19,31 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-DIST-EUR - instit 6 0,66 % -16,43 % -0,49 % 17,97 % Detail
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 0,34 % 9,69 % 5,09 % 22,21 % Detail
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR 6 0,00 % -1,83 % 3,11 % 19,21 % Detail
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-DIST-EUR 6 0,04 % -2,80 % 3,64 % 19,19 % Detail
Fidelity - Euro Blue Chip Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,05 % -0,99 % 4,39 % 19,20 % Detail
Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,78 % -13,28 % 2,11 % 7,15 % Detail
Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged) 4 -0,03 % -9,95 % 4,54 % 9,55 % Detail
Fidelity - Euro Bond Fund A-DIST-EUR 4 0,84 % -13,29 % 0,58 % 7,14 % Detail
Fidelity - Euro Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 4 0,01 % -9,59 % 1,55 % 9,56 % Detail
Fidelity - Euro Bond Fund Y-ACC-USD - instit 5 0,84 % -12,60 % -0,31 % 7,76 % Detail
Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR 1 0,01 % 0,30 % 0,25 % 0,12 % Detail
Fidelity - Euro Cash Fund A-EUR (dis) 1 0,01 % 0,30 % -2,68 % 0,12 % Detail
Fidelity - Euro Cash Fund Y-ACC-EUR - instit 1 0,01 % 0,40 % 0,03 % 0,12 % Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,49 % -11,59 % 1,83 % 6,19 % Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR 4 0,47 % -11,61 % 0,47 % 6,20 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy