Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Emerging Market Local Currency Debt Fund Y-ACC-USD - instit 5 -0,11 % 2,94 % 0,15 % 9,98 % Detail
Fidelity - Emerging Market Total Return Debt Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 5 0,24 % -9,60 % -4,33 % 12,89 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-ACC-USD 6 -0,43 % -11,76 % 6,60 % 18,66 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-EUR 6 -0,59 % -12,50 % 6,41 % 17,37 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund A-DIST-USD 6 -0,43 % -11,73 % 6,53 % 18,69 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Focus Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,35 % -10,95 % 7,50 % 18,67 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR 6 -0,56 % -17,37 % 4,11 % 18,32 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund A-Acc-EUR (hedged) 6 -0,10 % -18,07 % 0,44 % 18,81 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund A-ACC-USD 6 -0,35 % -16,62 % 4,43 % 19,52 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 6 -0,50 % -17,31 % 2,14 % 18,32 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-USD 6 -0,37 % -16,63 % 3,67 % 19,51 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) - instit 6 -0,08 % -22,31 % -5,37 % 22,16 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -0,51 % -16,60 % 3,84 % 18,31 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,36 % -15,89 % 4,67 % 19,53 % Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund Y-DIST-EUR - instit 6 -0,51 % -17,15 % -0,77 % 18,31 % Detail
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 -0,78 % 5,27 % 4,70 % 22,75 % Detail
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-ACC-EUR 6 -1,09 % -4,56 % 2,99 % 19,35 % Detail
Fidelity - Euro Blue Chip Fund A-DIST-EUR 6 -1,10 % -5,51 % 3,56 % 19,33 % Detail
Fidelity - Euro Blue Chip Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,11 % -3,76 % 4,26 % 19,34 % Detail
Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-EUR 4 1,07 % -14,16 % 2,12 % 7,19 % Detail
Fidelity - Euro Bond Fund A-ACC-USD (hedged) 4 0,75 % -7,97 % 4,83 % 9,70 % Detail
Fidelity - Euro Bond Fund A-DIST-EUR 4 1,09 % -14,13 % 0,59 % 7,18 % Detail
Fidelity - Euro Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 4 0,79 % -7,64 % 1,88 % 9,70 % Detail
Fidelity - Euro Bond Fund Y-ACC-USD - instit 5 1,19 % -13,01 % -0,26 % 7,76 % Detail
Fidelity - Euro Cash Fund A-ACC-EUR 1 0,01 % 0,25 % 0,24 % 0,12 % Detail
Fidelity - Euro Cash Fund A-EUR (dis) 1 0,01 % 0,25 % -2,68 % 0,12 % Detail
Fidelity - Euro Cash Fund Y-ACC-EUR - instit 1 0,01 % 0,35 % 0,03 % 0,12 % Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,63 % -12,22 % 1,83 % 6,58 % Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund A-DIST-EUR 4 0,57 % -12,28 % 0,47 % 6,59 % Detail
Fidelity - Euro Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,63 % -11,88 % 2,12 % 6,60 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy