Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov produktu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating  Možnosti
Fidelity - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR 4 0,59% 9,77% 7,78% 37,08% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-ACC-EUR 3 0,00% -1,33% 2,78% 2,76% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR 3 0,00% -1,37% 4,44% 2,72% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 -0,06% 3,72% 3,96% 13,87% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-DIST-EUR 4 -0,02% 3,57% 4,99% 13,83% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 0,00% 3,88% 4,42% 17,96% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-DIST-EUR 4 0,00% 3,88% 5,51% 17,93% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 0,02% 3,53% 4,94% 21,07% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-DIST-EUR 4 0,00% 3,53% 4,73% 21,10% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 0,00% 3,46% 5,03% 23,09% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-DIST-EUR 4 0,00% 3,38% 4,82% 23,09% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-ACC-EUR 5 0,00% 3,56% 8,22% 23,35% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 0,00% 3,50% 8,20% 23,39% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-ACC-EUR 5 0,00% 3,56% 8,21% 23,37% Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 0,00% 3,51% 8,19% 23,41% Detail
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR 7 0,33% 3,46% 6,44% 21,54% Detail
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-USD 7 0,35% 3,20% 6,38% 22,10% Detail
Fidelity - FIRST All Country World Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,25% 6,68% 9,75% 22,42% Detail
Fidelity - FIRST Developed World Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,50% 3,32% 8,70% 23,48% Detail
Fidelity - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,36% 1,85% 2,03% 12,03% Detail
Fidelity - Flexible Bond Fund A-DIST-EUR (EUR/GBP hedged) 3 -0,10% 4,50% 0,42% 8,01% Detail
Fidelity - Flexible Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,35% 2,44% 2,61% 12,00% Detail
Fidelity - France Fund A-ACC-EUR 6 0,64% -5,32% 1,65% 45,47% Detail
Fidelity - France Fund A-DIST-EUR 4 0,64% -6,24% -0,55% 45,32% Detail
Fidelity - Future Connectivity Fund A-ACC-EUR 6 -0,11% 36,17% 31,25% 16,72% Detail
Fidelity - Future Connectivity Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -0,11% 37,34% 32,42% 16,71% Detail
Fidelity - Future Connectivity Fund Y-DIST-EUR - instit 6 -0,06% 37,49% 32,49% 16,78% Detail
Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR 5 1,44% 0,64% 6,69% 29,35% Detail
Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR 4 1,43% 0,61% 5,26% 29,35% Detail
Fidelity - Germany Fund Y-ACC-CHF (hedged) - instit 6 1,33% 0,66% 4,70% 28,07% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy