Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov produktu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating  Možnosti
Erste Asset Management GmbH - ERSTE BOND USA HIGH YIELD 4 0,08% 2,66% 6,72% 17,64% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE FIXED INCOME PLUS 4 -0,17% -0,32% 1,49% 13,50% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA 4 0,09% 23,72% 7,37% 25,77% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK EM GLOBAL 4 1,66% 22,43% 4,85% 26,23% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK GLOBAL 4 0,83% 13,61% 5,67% 20,01% Detail
Erste Asset Management GmbH - ERSTE STOCK JAPAN 4 0,59% 8,91% 3,36% 16,78% Detail
Xtrackers Physical Gold EUR Hedged ETC 4 0,12% 14,70% 2,20% 15,17% Detail
KBC Asset Management Lmtd. - Archipel Portfolio Pro May 90 4 -0,47% 1,75% 2,58% 11,52% Detail
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost - ČSOB Rastový o.p.f. 4 -0,38% 1,91% 2,41% 15,98% Detail
KBC AM - Global Partners ČSOB Svět s bonusem nápojů 1 4 0,65% -0,87% 1,07% 11,89% Detail
KBC Asset Management NV - Horizon 2030 4 -0,34% 1,83% 1,86% 10,85% Detail
KBC Asset Management NV - Horizon 2035 4 -0,38% 1,48% 1,87% 12,13% Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Buyback Spolocnosti 1 4 0,39% -5,23% 0,69% 9,74% Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Globálny Rast 2 4 0,70% -1,74% 0,54% 8,63% Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Kratkodobych prilezitosti 2 4 -0,11% -9,82% -3,11% 7,08% Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Stredny vyber 4 0,20% -6,05% 0,17% 9,42% Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Svet s Bonusom Energie 1 4 0,29% -5,45% 0,79% 5,40% Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Svet s bonusom Rodina 1 4 0,30% -1,28% -0,31% 1,50% Detail
KBC Asset Management NV - Horizon CSOB Svet s Nemeckym Bonusom 1 4 0,20% -1,96% -0,19% 1,96% Detail
KBC Asset Management NV - Horizon Flexible Plan 4 -0,22% 0,69% 1,65% 8,84% Detail
KBC Asset Management NV - Horizon KBC ExpertEase Dynamic Balanced 4 -0,39% -0,40% 0,76% 11,32% Detail
KBC Asset Management NV - Horizon USD Low 4 0,13% -3,49% 2,33% 8,65% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund North America 4 -0,00% 8,08% 4,35% 26,99% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Belgium 4 -1,05% 0,04% 3,50% 31,67% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Buyback America 4 -0,07% 6,27% 6,29% 28,22% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Buyback Europe 4 -0,41% -0,23% 4,07% 27,44% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Commodities & Materials 4 -1,27% 14,64% 0,95% 23,29% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Communication Services 4 -0,22% 26,52% -3,04% 21,03% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Consumer Durables 4 -0,19% 28,98% 1,79% 26,68% Detail
KBC Asset Management NV - KBC Equity Fund Europe 4 -0,51% -4,94% 0,41% 26,12% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy