Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Fidelity - Patrimoine A-ACC-Euro 3 0,85% -5,26% 1,52% 18,56%
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR 3 -0,28% -10,36% 2,39% 10,88%
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 4 0,12% -5,08% -0,59% 11,15%
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-ACC-USD 4 0,39% -9,93% 0,34% 11,27%
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR 4 -0,34% -11,56% -1,49% 11,03%
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) 4 0,13% -6,31% -1,63% 11,23%
Fidelity - SMART Global Defensive Fund Y-ACC-EUR - instit 4 -0,29% -9,70% 0,95% 10,83%
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-ACC-EUR 4 0,09% -9,01% 1,81% 13,79%
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 4 0,38% -3,96% 1,00% 15,16%
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-ACC-USD 4 0,70% -8,64% 3,92% 14,35%
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-DIST-EUR 4 0,00% -9,96% 1,11% 13,69%
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) 4 0,40% -4,79% 0,30% 15,15%
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-DIST-USD 3 0,69% -9,50% 4,45% 14,25%
Fidelity - SMART Global Moderate Fund Y-ACC-EUR - instit 5 0,09% -8,31% 2,96% 13,75%
Fidelity - South East Asia Fund A-ACC-EUR 4 0,40% 15,56% 9,21% 22,11%
Fidelity - South East Asia Fund A-ACC-USD 5 1,01% 16,01% 9,26% 22,50%
Fidelity - Sustainable Global Equity Fund A-ACC-EUR 6 0,41% 1,76% 5,81% 17,80%
Fidelity - Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,48% 2,63% 14,61% 17,76%
Fidelity - Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-USD - instit 6 1,11% 2,99% 15,32% 18,74%
Fidelity - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 0,17% 4,26% 3,91% 10,16%
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR 6 0,88% 4,04% 12,34% 25,00%
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 6 1,30% 9,90% 11,49% 27,01%
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD 6 1,44% 4,41% 12,40% 25,69%
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) - instit 7 1,28% 10,88% 18,74% 27,02%
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,86% 4,91% 18,85% 24,97%
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-USD - instit 7 1,50% 5,25% 19,64% 25,65%
Fidelity - Thailand Fund A-ACC-USD 6 -0,65% -19,27% 0,13% 35,62%
Fidelity - Thailand Fund Y-DIST-USD - instit 6 -0,55% -20,46% -5,41% 35,68%
Fidelity - United Kingdom Fund A-ACC-EUR 6 1,37% -12,72% 0,54% 37,00%
Fidelity - US Dollar Bond Fund A-ACC-CZK 5 -1,16% 2,53% 9,16% 7,94%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy