Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Fidelity Target™ 2020 (Euro) Fund A-DIST-EUR 3 0,00 % -3,58 % 3,59 % 1,40 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-ACC-EUR 4 0,31 % -10,54 % 2,84 % 8,53 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-DIST-EUR 4 0,28 % -10,56 % 3,81 % 8,51 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-ACC-EUR 5 -0,06 % -9,74 % 3,52 % 10,77 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 -0,05 % -9,77 % 4,53 % 10,78 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-ACC-EUR 5 -0,27 % -9,07 % 4,23 % 12,68 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2035 (Euro) Fund A-DIST-EUR 5 -0,26 % -9,06 % 4,05 % 12,68 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-ACC-EUR 6 -0,46 % -8,56 % 4,47 % 14,08 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-DIST-EUR 6 -0,44 % -8,54 % 4,29 % 14,10 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-ACC-EUR 6 -0,51 % -8,43 % 6,40 % 14,39 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2045 (Euro) Fund A-DIST-EUR 6 -0,51 % -8,45 % 6,38 % 14,40 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-ACC-EUR 6 -0,51 % -8,44 % 6,40 % 14,36 % Detail
Fidelity - Fidelity Target™ 2050 (Euro) Fund A-DIST-EUR 6 -0,51 % -8,45 % 6,37 % 14,42 % Detail
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-ACC-EUR 6 -0,49 % -7,25 % 4,69 % 15,15 % Detail
Fidelity - FIRST All Country World Fund A-USD 6 -0,49 % -6,86 % 4,72 % 16,45 % Detail
Fidelity - FIRST All Country World Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,48 % -6,19 % 8,38 % 16,48 % Detail
Fidelity - Flexible Bond Fund A-ACC-EUR 4 0,35 % -13,74 % -1,07 % 9,46 % Detail
Fidelity - Flexible Bond Fund A-DIST-EUR (EUR/GBP hedged) 4 0,56 % -11,27 % -3,26 % 5,91 % Detail
Fidelity - Flexible Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 4 0,34 % -13,19 % -0,48 % 9,46 % Detail
Fidelity - Future Connectivity Fund A-ACC-EUR 6 0,07 % -17,22 % 8,91 % 18,08 % Detail
Fidelity - Future Connectivity Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,13 % -16,52 % 9,85 % 18,09 % Detail
Fidelity - Future Connectivity Fund Y-DIST-EUR - instit 6 0,07 % -16,51 % 9,87 % 18,08 % Detail
Fidelity - Germany Fund A-ACC-EUR 6 0,20 % -1,51 % 5,70 % 20,18 % Detail
Fidelity - Germany Fund A-DIST-EUR 6 0,20 % -1,52 % 4,83 % 20,18 % Detail
Fidelity - Germany Fund Y-ACC-CHF (hedged) - instit 6 -0,20 % 1,87 % 4,39 % 19,22 % Detail
Fidelity - Germany Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 6 -0,62 % 4,15 % 5,67 % 18,66 % Detail
Fidelity - Germany Fund Y-DIST-EUR - instit 6 0,22 % -1,18 % 3,96 % 20,15 % Detail
Fidelity - Global Bond Fund Y-ACC-USD 4 0,39 % -6,33 % 1,97 % 6,72 % Detail
Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-ACC-USD 6 -0,03 % -4,70 % 9,68 % 19,12 % Detail
Fidelity - Global Consumer Industries Fund A-DIST-EUR 6 -0,03 % -5,10 % 6,20 % 17,84 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy