Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
Fidelity - Thailand Fund A-ACC-USD 6 -0,51% -27,41% -1,79% 29,03%
Fidelity - Thailand Fund Y-DIST-USD - instit 6 -0,58% -28,49% -11,62% 28,91%
Fidelity - United Kingdom Fund A-ACC-EUR 6 -0,57% -19,79% -1,52% 30,86%
Fidelity - US Dollar Bond Fund A-ACC-CZK 4 -0,52% 4,27% 10,29% 8,25%
Fidelity - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD 3 0,19% 4,95% 5,29% 9,22%
Fidelity - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD 3 0,17% 3,42% 3,06% 9,19%
Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 -0,26% 10,04% 10,15% 4,53%
Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-ACC-USD - instit 4 0,13% 5,26% 11,01% 8,91%
Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-DIST-USD - instit 4 0,18% 3,47% 8,36% 9,30%
Fidelity - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD 1 0,35% -5,50% -0,49% 6,89%
Fidelity - US Dollar Cash Fund A-USD 2 0,35% -6,88% -2,44% 7,02%
Fidelity - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD - instit 1 0,35% -5,26% -0,23% 6,89%
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR 4 0,21% -5,54% 6,50% 14,23%
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 0,07% -1,38% 3,33% 15,35%
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD 4 0,48% -5,26% 7,32% 14,56%
Fidelity - US High Yield Fund A-DIST-EUR 5 0,21% -9,97% -4,09% 14,87%
Fidelity - US High Yield Fund A-DIST-USD 4 0,52% -9,37% 0,87% 14,89%
Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 5 0,13% -0,66% 5,60% 15,31%
Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit 5 0,25% -5,06% 5,80% 14,33%
Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-USD - instit 5 0,48% -4,77% 6,49% 14,67%
Fidelity - US High Yield Fund Y-DIST-GBP - instit 5 1,26% -9,72% -0,52% 15,99%
Fidelity - US High Yield Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit 5 0,11% -5,33% 0,17% 15,18%
Fidelity - World Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 -1,33% 4,49% 9,80% 28,21%
Fidelity - World Fund A-ACC-EUR 6 -1,45% 4,44% 6,30% 20,67%
Fidelity - World Fund A-ACC-USD 6 -1,21% 4,71% 10,19% 21,57%
Fidelity - World Fund A-DIST-EUR 6 -1,49% 4,43% 5,72% 20,67%
Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 -1,55% 8,62% 15,80% 21,33%
Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,49% 5,32% 16,16% 20,85%
Fidelity - World Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,19% 5,66% 16,97% 21,58%
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF -0,53%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy