Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Global Consumer Industries Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,02 % -3,89 % 9,08 % 19,14 % Detail
Fidelity - Global Consumer Industries Fund Y-DIST-GBP - instit 6 -0,28 % -4,42 % 9,08 % 17,49 % Detail
Fidelity - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR 4 -0,15 % -8,34 % 2,58 % 6,84 % Detail
Fidelity - Global Corporate Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 0,47 % -10,08 % 0,55 % 6,46 % Detail
Fidelity - Global Corporate Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 0,50 % -9,59 % 1,45 % 6,46 % Detail
Fidelity - Global Corporate Bond Fund Y-ACC-USD - instit 4 -0,09 % -7,66 % 3,12 % 6,94 % Detail
Fidelity - Global Demographics Fund A-ACC-CZK (CZK/USD hedged) 6 0,82 % -3,48 % 8,64 % 23,08 % Detail
Fidelity - Global Demographics Fund A-ACC-EUR (hedged) 6 0,16 % -10,41 % 8,64 % 18,93 % Detail
Fidelity - Global Demographics Fund A-ACC-USD 6 -0,38 % -7,90 % 10,71 % 17,87 % Detail
Fidelity - Global Demographics Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 0,15 % -9,71 % 9,51 % 18,91 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-CZK (hedged) 5 0,06 % 7,78 % 7,94 % 16,59 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-EUR (hedged) 5 -0,25 % -2,40 % 8,20 % 13,67 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund A-ACC-USD 6 -0,47 % -1,24 % 35,37 % 14,16 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR - DIST 5 -0,50 % -4,20 % 6,48 % 12,60 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 5 -0,27 % -1,59 % 9,02 % 13,65 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,48 % -0,39 % 10,50 % 14,20 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund Y-DIST-EUR - instit 5 -0,47 % -2,33 % 5,95 % 12,71 % Detail
Fidelity - Global Dividend Fund Y-QINC(G)-USD - instit 6 -0,50 % -3,20 % 3,79 % 14,09 % Detail
Fidelity - Global Equity Income Fund A-ACC-USD 6 -0,59 % 0,89 % 8,82 % 14,44 % Detail
Fidelity - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR 6 -1,83 % -10,30 % 3,44 % 21,89 % Detail
Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -1,84 % -9,31 % 6,80 % 21,92 % Detail
Fidelity - Global Financial Services Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,85 % -8,98 % 5,06 % 23,16 % Detail
Fidelity - Global Focus Fund A-ACC-EUR (hedged) 6 -0,24 % -10,34 % 7,49 % 17,90 % Detail
Fidelity - Global Focus Fund A-ACC-USD 6 -0,83 % -7,51 % 9,86 % 16,69 % Detail
Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-EUR 6 -0,82 % -7,88 % 7,67 % 15,55 % Detail
Fidelity - Global Focus Fund A-DIST-USD 6 -0,82 % -7,47 % 8,38 % 16,65 % Detail
Fidelity - Global Focus Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 -0,23 % -9,68 % 8,32 % 17,88 % Detail
Fidelity - Global Focus Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,81 % -6,71 % 9,80 % 16,69 % Detail
Fidelity - Global Health Care Fund A-ACC-EUR 6 -0,90 % -8,83 % 8,58 % 16,02 % Detail
Fidelity - Global Health Care Fund A-ACC-USD 6 -0,93 % -8,50 % 10,76 % 16,96 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy