Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Global Health Care Fund A-DIST-EUR 6 -0,90 % -8,84 % 5,04 % 16,01 % Detail
Fidelity - Global Health Care Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -0,89 % -8,06 % 11,54 % 16,02 % Detail
Fidelity - Global High Yield Focus Fund A-ACC-USD 4 -0,74 % -3,96 % 4,93 % 7,86 % Detail
Fidelity - Global High Yield Fund A-ACC-CZK (hedged) 4 0,36 % 2,34 % 2,93 % 10,42 % Detail
Fidelity - Global High Yield Fund A-EUR (hedged) 4 0,13 % -11,96 % -2,29 % 8,38 % Detail
Fidelity - Global High Yield Fund Y-ACC-USD - instit 4 -0,70 % -3,38 % 1,08 % 7,84 % Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 -0,29 % -10,99 % 1,57 % 9,23 % Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-EUR - instit 4 -0,59 % -10,14 % 2,29 % 8,39 % Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-ACC-USD (hedged) - instit 4 -1,15 % -7,54 % 3,99 % 9,09 % Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 5 -0,29 % -14,77 % -1,84 % 9,87 % Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-EUR - instit 4 -0,60 % -14,00 % -1,32 % 9,04 % Detail
Fidelity - Global Hybrids Bond Fund Y-DIST-USD - instit 5 -0,59 % -14,15 % -1,31 % 10,00 % Detail
Fidelity - Global Income Fund A-Acc-CZK (hedged) 4 0,56 % 3,59 % 2,37 % 8,27 % Detail
Fidelity - Global Income Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 0,19 % -6,54 % 0,57 % 4,93 % Detail
Fidelity - Global Income Fund A-ACC-USD 4 -0,63 % -2,91 % 3,68 % 7,06 % Detail
Fidelity - Global Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) 4 0,22 % -11,07 % -3,73 % 5,30 % Detail
Fidelity - Global Income Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 0,19 % -6,03 % 0,52 % 4,92 % Detail
Fidelity - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 3 0,84 % -6,43 % 1,28 % 4,74 % Detail
Fidelity - Global Inflation-Linked Bond Fund A-ACC-USD 4 0,38 % -4,98 % 3,21 % 7,29 % Detail
Fidelity - Global Low Volatility Equity Fund A-ACC-USD 6 -1,06 % -7,65 % 4,03 % 13,85 % Detail
Fidelity - Global Low Volatility Equity Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,97 % -6,88 % 4,83 % 13,83 % Detail
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund - Zins & Dividende - A-GDIST-EUR (hedged) 4 0,10 % -12,72 % -3,86 % 7,84 % Detail
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR 4 -0,52 % -5,66 % 3,64 % 6,57 % Detail
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 0,09 % -8,26 % 1,02 % 6,65 % Detail
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD 4 -0,56 % -5,31 % 3,96 % 7,44 % Detail
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-ACC-USD (hedged) 4 -0,80 % -4,74 % 4,83 % 7,69 % Detail
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR 4 -0,55 % -8,21 % -0,16 % 6,83 % Detail
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund A-QINC(G)-EUR (hedged) 4 0,10 % -12,67 % -3,56 % 6,77 % Detail
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund Urok a dividenda A-ACC-CZK(CZK/USD hedged) 4 0,64 % 0,68 % 3,01 % 10,86 % Detail
Fidelity - Global Multi Asset Income Fund Y-ACC-USD - instit 4 -0,51 % -4,63 % 3,83 % 7,47 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy