Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.



Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - Global Property Fund A-ACC-EUR 6 0,51% 23,47% 4,40% 21,02% Detail
Fidelity - Global Property Fund A-ACC-USD 6 0,67% 23,24% 4,42% 21,57% Detail
Fidelity - Global Property Fund A-DIST-EUR 6 0,52% 22,70% 3,54% 21,03% Detail
Fidelity - Global Property Fund A-DIST-USD 6 0,67% 22,51% 3,57% 21,52% Detail
Fidelity - Global Property Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,52% 24,50% 8,52% 21,00% Detail
Fidelity - Global Property Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,70% 24,29% 6,80% 21,55% Detail
Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 3 0,00% 1,98% 0,77% 4,90% Detail
Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-ACC-USD 3 0,26% 4,55% 2,46% 6,58% Detail
Fidelity - Global Short Duration Income Fund A-QINC(G)-EUR (EUR/USD hedged) (dis) 3 -0,02% 1,00% -0,22% 4,88% Detail
Fidelity - Global Short Duration Income Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) - instit 3 0,00% 2,36% 1,10% 4,90% Detail
Fidelity - Global Short Duration Income Fund Y-ACC-USD - instit 3 0,26% 4,98% 5,23% 6,55% Detail
Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 3 0,08% 0,33% 1,75% 3,97% Detail
Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-ACC-USD 3 0,26% 2,69% 3,23% 6,40% Detail
Fidelity - Global Strategic Bond Fund A-DIST-EUR (hedged) 3 0,00% -0,95% 0,35% 4,13% Detail
Fidelity - Global Technology Fund A-ACC-EUR (hedged) 6 -0,19% 38,92% 25,88% 22,03% Detail
Fidelity - Global Technology Fund A-DIST-EUR 6 -0,10% 42,19% 7,27% 21,01% Detail
Fidelity - Global Technology Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 -0,16% 40,09% 25,66% 22,03% Detail
Fidelity - Global Technology Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,06% 43,11% 24,72% 21,68% Detail
Fidelity - Greater China Fund A-ACC-EUR 6 0,60% 11,71% 15,34% 19,59% Detail
Fidelity - Greater China Fund A-ACC-USD 6 0,78% 11,56% 8,32% 20,13% Detail
Fidelity - Greater China Fund A-DIST-USD 6 0,75% 11,52% 12,25% 20,15% Detail
Fidelity - Greater China Fund Y-ACC-USD - instit 6 0,75% 12,47% 12,04% 20,13% Detail
Fidelity - Iberia Fund A-ACC-EUR 6 -0,38% 21,19% 4,13% 21,14% Detail
Fidelity - Iberia Fund A-DIST-EUR 6 -0,38% 21,18% -12,57% 21,14% Detail
Fidelity - International Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 3 0,07% -1,80% 2,91% 3,54% Detail
Fidelity - International Bond Fund A-ACC-USD 4 0,32% -0,18% 3,53% 5,36% Detail
Fidelity - International Bond Fund A-DIST-USD 4 0,33% -0,57% 0,82% 5,37% Detail
Fidelity - International Fund A-ACC-EUR 6 0,37% 30,94% 6,74% 18,00% Detail
Fidelity - International Fund A-ACC-USD 6 0,58% 30,76% 6,77% 18,83% Detail
Fidelity - International Fund A-EUR (dis) 6 0,36% 30,94% 4,29% 17,99% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy