Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity EUR 6 -0,65% 9,20% 7,83% 16,85% Detail
BNP Paribas Funds Europe Equity EUR 6 0,10% 25,09% 6,13% 19,19% Detail
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity EUR 6 -1,45% 51,14% 7,45% 23,31% Detail
BNP Paribas Funds Europe Growth EUR 6 0,06% 24,65% 1,14% 19,68% Detail
BNP Paribas Funds Emerging Equity EUR 6 -0,81% -4,64% 2,60% 18,22% Detail
BNP Paribas Funds Russia Equity EUR 6 -1,60% 51,73% 4,80% 23,51% Detail
BNP Paribas Funds Equity World Consumer Durables EUR 6 0,71% 25,96% 5,74% 20,37% Detail
BNP Paribas Funds Equity World Health Care EUR 6 0,65% 20,61% 7,55% 18,76% Detail
BNP Paribas Funds Global Low Vol Equity USD 6 -0,10% 24,83% 10,35% 17,01% Detail
BNP Paribas Funds China Equity USD 6 -0,22% -0,03% 3,37% 21,21% Detail
BNP Paribas Funds India Equity USD 6 -0,13% 38,42% 8,86% 18,67% Detail
BNP Paribas Funds US Growth USD 6 0,77% 34,51% 10,08% 20,58% Detail
BNP Paribas Funds Emerging Equity USD 6 -1,02% -4,89% 3,70% 19,11% Detail
BNP Paribas Funds DISRUPTIVE TECHNOLOGY EUR 6 0,95% 36,35% 8,96% 20,10% Detail
BNP Paribas Funds Euro Equity EUR 6 -0,16% 25,21% 4,51% 19,91% Detail
BNP Paribas Funds Euro Equity H CZK 6 -0,23% 34,67% 9,50% 23,79% Detail
BNP Paribas Funds Europe Equity CHF 6 0,10% 24,76% 5,97% 19,42% Detail
BNP Paribas Funds Germany Multi-Factor Equity EUR 6 0,19% 17,17% 4,17% 23,46% Detail
BNP Paribas Funds China Equity EUR 6 -0,01% 0,22% 8,16% 20,68% Detail
BNP Paribas Funds India Equity EUR 6 0,01% 38,47% 5,79% 18,49% Detail
BNP Paribas Funds US Growth EUR 6 0,98% 34,84% 17,45% 20,17% Detail
BNP Paribas Funds US Growth H CZK 6 0,91% 41,38% 15,35% 25,92% Detail
BNP Paribas Funds US Growth H EUR 6 0,97% 31,55% 14,73% 21,93% Detail
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR 6 0,50% 37,17% 15,16% 24,22% Detail
BNP Paribas Funds US Small Cap USD 6 0,29% 36,83% 10,14% 24,69% Detail
BNP Paribas Funds US Small Cap EUR hedged 6 0,49% 33,63% 10,46% 26,49% Detail
Fidelity - America Fund A-ACC-EUR 6 0,21% 37,63% 8,14% 19,68% Detail
Fidelity - ASEAN Fund A-ACC-USD 6 0,18% 32,98% 7,75% 17,16% Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR 6 0,52% 14,49% 13,28% 17,95% Detail
Fidelity - Asian Special Situations Fund A-ACC-EUR (hedged) 6 0,45% 11,64% 7,05% 18,26% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy