Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - International Fund A-USD (dis) 6 -1,12 % -9,60 % 6,44 % 16,83 % Detail
Fidelity - International Fund Y-ACC-USD - instit 6 -1,15 % -8,83 % 7,90 % 16,81 % Detail
Fidelity - International Fund Y-DIST-EUR - instit 6 -0,19 % -8,34 % 8,00 % 15,66 % Detail
Fidelity - International Fund Y-DIST-USD - instit 6 -1,12 % -8,81 % 7,94 % 16,80 % Detail
Fidelity - Italy Fund A-ACC-EUR 6 -2,44 % 10,09 % 6,61 % 20,37 % Detail
Fidelity - Italy Fund Y-DIST-EUR - instit 6 -2,41 % 8,47 % 3,04 % 20,33 % Detail
Fidelity - Japan Advantage Fund A-ACC-EUR 6 0,50 % -1,74 % 9,05 % 15,77 % Detail
Fidelity - Japan Advantage Fund A-ACC-JPY 6 -0,17 % -2,01 % 7,63 % 15,64 % Detail
Fidelity - Japan Advantage Fund A-DIST-EUR (hedged) 6 -0,73 % 2,99 % 7,80 % 17,84 % Detail
Fidelity - Japan Advantage Fund A-DIST-JPY 6 -0,17 % -2,31 % 7,67 % 15,60 % Detail
Fidelity - Japan Advantage Fund Y-ACC-JPY - instit 6 -0,17 % -1,15 % 9,22 % 15,64 % Detail
Fidelity - Japan Advantage Fund Y-DIST-EUR (hedged) - instit 6 -0,70 % 2,97 % 5,09 % 17,80 % Detail
Fidelity - Japan Aggressive Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 -1,24 % 4,88 % 9,53 % 21,10 % Detail
Fidelity - Japan Aggressive Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,00 % -0,34 % 6,06 % 19,47 % Detail
Fidelity - Latin America Fund A-ACC-USD 7 0,14 % -20,96 % -0,96 % 30,24 % Detail
Fidelity - Latin America Fund A-DIST-USD 7 0,14 % -22,64 % 3,94 % 30,21 % Detail
Fidelity - Latin America Fund Y-ACC-USD - instit 7 0,14 % -20,27 % 1,47 % 30,24 % Detail
Fidelity - Pacific Fund A-ACC-EUR 6 0,52 % -13,03 % 5,92 % 17,75 % Detail
Fidelity - Pacific Fund A-DIST-USD 6 -0,44 % -13,51 % 4,90 % 18,71 % Detail
Fidelity - Pacific Fund Y-ACC-EUR - instit 6 0,52 % -12,35 % 6,48 % 17,71 % Detail
Fidelity - Pacific Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,47 % -12,79 % 7,83 % 18,71 % Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR 4 1,39 % -4,99 % 2,00 % 6,83 % Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 4 0,11 % -9,23 % -2,51 % 5,06 % Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-ACC-USD 4 0,42 % -5,49 % -0,10 % 7,22 % Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR 4 1,41 % -5,43 % 0,51 % 6,87 % Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) 4 0,10 % -9,88 % -3,36 % 5,13 % Detail
Fidelity - SMART Global Defensive Fund Y-ACC-EUR - instit 4 1,35 % -4,37 % 0,75 % 6,87 % Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-ACC-EUR 4 0,39 % -13,07 % 0,36 % 9,04 % Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 5 -0,82 % -17,30 % -2,25 % 11,04 % Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-ACC-USD 5 -0,47 % -13,49 % 2,93 % 10,03 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy