Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-DIST-EUR 4 -0,47 % -13,22 % -0,20 % 9,00 % Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged) 5 0,40 % -16,49 % -2,64 % 11,02 % Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund A-DIST-USD 5 -0,50 % -12,91 % 3,77 % 9,96 % Detail
Fidelity - SMART Global Moderate Fund Y-ACC-EUR - instit 4 -0,47 % -12,58 % 1,02 % 9,02 % Detail
Fidelity - South East Asia Fund A-ACC-EUR 6 0,65 % -6,68 % 7,40 % 17,38 % Detail
Fidelity - South East Asia Fund A-ACC-USD 6 0,71 % -6,26 % 7,41 % 18,56 % Detail
Fidelity - Sustainable Emerging Markets Ex China Fund A-ACC-EUR 6 0,13 % Detail
Fidelity - Sustainable Eurozone Equity Fund A-EUR 6 0,55 % 4,29 % 4,45 % 17,94 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-EUR 6 -0,05 % -1,33 % 3,85 % 14,21 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-USD 5 -0,05 % -0,91 % 2,04 % 11,62 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-DIST-EUR 6 -0,06 % -4,66 % -0,20 % 14,41 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-USD 5 -0,05 % -4,41 % 1,03 % 11,85 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-ACC-EUR 6 -0,05 % -0,50 % 4,69 % 14,20 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,02 % -0,10 % 1,88 % 15,49 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Equity Fund A-ACC-EUR 5 -0,53 % 0,81 % 7,22 % 13,03 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-EUR - instit 5 -0,57 % 1,62 % 9,74 % 13,02 % Detail
Fidelity - Sustainable Global Equity Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,62 % 2,05 % 8,13 % 14,48 % Detail
Fidelity - Sustainable Japan Equity Fund A-ACC-EUR 6 0,16 % -8,78 % 1,28 % 16,15 % Detail
Fidelity - Sustainable Reduced Carbon Bond Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 0,59 % -8,84 % -1,05 % 6,63 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR 6 -0,62 % -11,63 % 5,66 % 18,06 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged) 6 0,18 % -15,53 % 2,37 % 21,84 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund A-ACC-USD 6 -0,56 % -11,31 % 5,86 % 19,03 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-EUR (EUR/USD hedged) - instit 6 0,26 % -14,65 % 3,28 % 21,85 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -0,60 % -10,91 % 6,55 % 18,01 % Detail
Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,65 % -10,61 % 6,75 % 18,97 % Detail
Fidelity - Thailand Fund A-ACC-USD 6 0,86 % -5,15 % 0,41 % 16,26 % Detail
Fidelity - Thailand Fund Y-DIST-USD - instit 6 0,80 % -6,11 % 2,20 % 16,26 % Detail
Fidelity - UK Special Situations Fund A-ACC-EUR 7 -0,64 % -5,17 % 2,30 % 21,39 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund A-ACC-CZK 5 -0,59 % -4,25 % 4,14 % 8,67 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund A-ACC-USD 4 -0,35 % -3,58 % 4,17 % 8,25 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy