Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Fidelity - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD 4 -0,39 % -4,76 % 1,40 % 8,33 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 0,47 % -6,81 % -0,07 % 6,00 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-ACC-USD - instit 4 -0,34 % -3,17 % 5,95 % 8,24 % Detail
Fidelity - US Dollar Bond Fund Y-DIST-USD - instit 4 -0,31 % -4,42 % 1,08 % 8,45 % Detail
Fidelity - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD 1 -0,87 % 3,77 % 1,86 % 8,17 % Detail
Fidelity - US Dollar Cash Fund A-USD (dis) 2 -0,87 % 3,77 % 0,93 % 8,22 % Detail
Fidelity - US Dollar Cash Fund Y-ACC-USD - instit 1 -0,87 % 3,87 % 3,19 % 8,17 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR 4 -0,38 % -3,15 % 6,11 % 7,95 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-EUR (hedged) 4 0,46 % -6,43 % 2,40 % 8,43 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund A-ACC-USD 4 -0,38 % -2,74 % 6,37 % 8,13 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund A-DIST-EUR 4 -0,39 % -6,62 % -0,82 % 8,57 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund A-DIST-USD 5 -0,43 % -6,77 % 0,86 % 9,00 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 4 0,47 % -6,05 % 3,53 % 8,44 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-EUR - instit 4 -0,38 % -2,66 % 3,71 % 7,93 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-USD - instit 4 -0,36 % -2,28 % 8,53 % 8,12 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-DIST-GBP - instit 4 -0,62 % -6,83 % -0,06 % 9,26 % Detail
Fidelity - US High Yield Fund Y-QDIST-EUR (hedged) - instit 4 0,48 % -10,67 % -2,52 % 8,67 % Detail
Fidelity - World Fund A-Acc-CZK 6 -1,07 % -11,11 % 5,99 % 15,81 % Detail
Fidelity - World Fund A-ACC-CZK (hedged) 6 -0,13 % -3,53 % 10,51 % 21,30 % Detail
Fidelity - World Fund A-ACC-EUR 6 -0,98 % -10,90 % 6,48 % 16,36 % Detail
Fidelity - World Fund A-ACC-USD 6 -1,00 % -10,56 % 9,21 % 17,53 % Detail
Fidelity - World Fund A-DIST-EUR 6 -1,02 % -10,91 % 4,40 % 16,35 % Detail
Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit 6 -0,47 % -11,82 % 4,68 % 18,76 % Detail
Fidelity - World Fund Y-ACC-EUR - instit 6 -0,99 % -10,13 % 6,89 % 16,35 % Detail
Fidelity - World Fund Y-ACC-USD - instit 6 -0,99 % -9,75 % 10,13 % 17,57 % Detail
Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor UCITS ETF 4 -0,30 % -8,20 % -4,77 % 7,47 % Detail
Fidelity Sustainable Pacific ex-Japan ETF 6 -0,46 % -7,78 % 5,72 % 14,78 % Detail
Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity UCITS ETF 6 -0,07 % 0,86 % 9,97 % 15,67 % Detail
Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity UCITS ETF 5 -0,56 % -8,10 % 10,31 % 14,15 % Detail
Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity UCITS ETF 6 -0,92 % -10,80 % 11,17 % 15,45 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy