Analyzuj a porovnávaj

Investície

InvestícieNázov fondu  Riziková trieda  Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita  Rating 
KBC AM - Fund Partners CSOB World Click Plus 20 4 1,55% 0,00% 1,57% 7,22%
KBC AM - Fund Partners CSOB World Click Plus 4 3 -1,22% 0,00% 2,37% 10,96%
KBC AM - Fund Partners CSOB World Click Plus 5 3 -0,01% 0,00% 2,39% 5,87%
KBC AM - Fund Partners CSOB World Click Plus 8 3 -1,60% 0,00% 2,52% 6,91%
KBC AM - Fund Partners CSOB World Click USD Plus 1 3 -1,78% 0,00% -0,59% 6,77%
KBC AM - Fund Partners CSOB World Click USD Plus 5 4 -0,76% 0,00% 0,04% 12,10%
KBC AM - Fund Partners CSOB World Growth 1 5 1,05% 0,00% 2,33% 9,26%
KBC AM - Fund Partners CSOB World Growth SKK Plus 1 4 -0,28% 0,00% 0,57% 2,82%
KBC AM - Fund Partners CSOB World Tree SKK 1 7 0,09% 0,00% 0,62% 0,66%
KBC AM - Fund Partners CSOB World Tree USD 1 4 3,30% 0,00% 0,13% 15,04%
KBC AM - Global Partners CSOB Click SKK 1 5 0,00% 0,00% 0,47% 4,16%
KBC AM - Global Partners CSOB Click SKK 6 5 0,00% 0,00% 0,24% 6,06%
KBC AM - Global Partners CSOB Duo Bonus 2 7 0,00% -2,28% -8,65% 2,63%
KBC AM - Global Partners CSOB Duo Bonus 3 7 0,00% -0,55% -8,69% 2,71%
KBC AM - Global Partners CSOB Duo Coupon 8 7 0,00% -1,94% -8,72% 3,92%
KBC AM - Global Partners CSOB Fixovany Click EUR 1 4 -0,24% 0,00% 2,69% 1,12%
KBC AM - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 1 3 0,50% 0,00% 3,53% 7,24%
KBC AM - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 3 3 0,62% 0,00% 3,73% 6,90%
KBC AM - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 4 3 1,98% 1,25% 0,37% 5,22%
KBC AM - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 5 3 -1,39% -1,22% 0,26% 5,80%
KBC AM - Global Partners CSOB Fixovany Click USD 6 3 -1,30% 1,53% 0,63% 5,70%
KBC AM - Global Partners CSOB Rastovy SKK 5 4 -2,94% 0,00% 0,00% 4,41%
KBC AM - Global Partners CSOB US Growth Plus USD 2 4 -1,28% 0,00% 3,74% 10,28%
KBC AM - Global Partners CSOB World Click EUR Plus 5 3 1,52% 0,00% 0,65% 2,12%
KBC AM - Global Partners KBC Click SKK 2 4 0,00% 0,00% 0,48% 2,78%
KBC AM - Global Partners KBC Fixny Click 1 3 0,76% 0,00% 0,56% 1,11%
KBC AM - Global Partners KBC Kuponovy 2 4 1,31% 0,00% 0,04% 1,90%
KBC AM - Global Partners KBC Kuponovy 3 5 0,00% 0,00% 0,52% 6,06%
KBC AM - Global Partners KBC Kuponovy 4 3 -0,60% 0,00% 0,00% 0,54%
KBC AM - Global Partners KBC Kuponovy SKK 1 4 -2,94% 0,00% 0,00% 2,94%
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy