Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
iShares Global Water UCITS ETF (dis) 6 1,04% 37,31% 7,98% 19,50% Detail
iShares Listed Private Equity UCITS ETF (dis) 6 0,92% 65,73% 2,73% 28,61% Detail
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF 6 -0,15% 30,98% 13,31% 20,77% Detail
iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF (dis) 6 0,92% 50,73% 12,47% 27,81% Detail
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF 6 0,18% 30,51% 10,65% 19,44% Detail
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF 6 0,68% 32,14% 9,33% 18,78% Detail
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF 6 0,59% 23,60% 15,28% 18,77% Detail
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF 6 0,15% 19,79% 7,75% 19,60% Detail
iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF 6 0,39% 27,17% 6,97% 19,71% Detail
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF 6 0,70% 34,50% 7,10% 23,09% Detail
iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF 6 0,34% 44,04% 12,72% 21,08% Detail
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF 6 0,70% 29,00% 15,09% 22,33% Detail
iShares MSCI USA Small Cap UCITS ETF 6 0,79% 45,39% 15,10% 27,13% Detail
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF 6 -0,17% 34,90% 22,52% 21,27% Detail
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD 6 0,38% 35,07% 16,46% 19,78% Detail
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF 6 0,24% 13,57% 7,08% 19,57% Detail
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) 6 0,34% 20,05% 6,87% 25,63% Detail
iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 6 0,45% 27,31% 16,61% 19,77% Detail
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF 6 0,36% 33,33% 13,76% 17,63% Detail
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF 6 -0,25% 36,78% 7,14% 21,33% Detail
iShares Sustainable MSCI USA SRI UCITS ETF 6 1,29% 35,58% 18,86% 20,37% Detail
iShares MSCI China A UCITS ETF 6 0,96% 16,44% 1,49% 23,24% Detail
iShares Sustainable MSCI Japan SRI EUR Hedged UCITS ETF 6 1,03% 30,19% 9,96% 20,44% Detail
iShares Sustainable MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF 6 -0,14% 27,12% 9,51% 21,28% Detail
iShares Ageing Population UCITS ETF 6 0,39% 27,84% 8,58% 22,51% Detail
iShares Digitalisation UCITS ETF 6 0,07% 25,22% 16,61% 24,03% Detail
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD 6 0,48% 15,28% 14,06% 23,75% Detail
iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD 6 0,33% 36,06% 21,66% 24,61% Detail
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap EUR 6 0,59% 29,25% 16,64% 25,16% Detail
Fidelity - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR 6 0,70% 21,45% 5,02% 18,54% Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy