Analyzuj a porovnávaj

Investície - fondy

Investície - fondy

Tabuľka nižšie obsahuje databázu podielových fondov a ETF nástrojov. Môžete medzi nimi vyhľadávať konkrétny nástroj podľa názvu, filtrovať podľa rizikovej triedy alebo nášho ratingu. Pri porovnávaní podielových fondov a ETF si treba dať pozor na poplatky. Kým podielové fondy majú započítané všetky náklady v cene a vidíte tak čistú výkonnosť, pri ETF nástrojov musíte brať do úvahy aj dodatočné náklady spojené s nákupom, držbou a predajom ETF. Preto pri porovnávaní ETF nástrojov máte možnosť zadať výšku dodatočných nákladov v % ročne. Dodatočné náklady ETF sa pohybujú na úrovni od 0,2% do 2% ročne podľa toho, kto vám spravuje investičnú účet. Pre potreby porovnávania podielových fondov a ETF nástrojov sme uplatnili poplatok vo výške 1,2% ročne, čo je približne priemer trhu. Pri investovaní zohráva veľkú úlohu aj zdaňovanie výnosov. Na Slovensku od roku 2016 platí pravidlo, že výnos z predaja ETF nástroja po 1 roku sa nezdaňuje. Pre podielové fondy to však neplatí a zdaňuje sa celý výnos.Názov produktu  Riziková trieda   Výnos za deň  Výnos za 12 mesiacov  Výnos od počiatku (p.a.)  Volatilita   Rating  Možnosti
Franklin Templeton - Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)USD - 11913 5 -0,34 % -8,94 % 3,49 % 12,46 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis)EUR 5 0,71 % -9,01 % 3,01 % 11,37 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Global Growth Fund A(acc)EUR - 12783 6 0,94 % -14,58 % 8,19 % 20,97 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Global Growth Fund A(acc)USD - 12783 6 -0,20 % -14,78 % 8,06 % 22,04 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Global Growth Fund N(acc)EUR 6 0,90 % -15,25 % 2,13 % 20,99 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(acc)EUR 4 0,43 % -8,55 % 1,67 % 7,81 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Qdis)EUR 4 0,39 % -11,96 % -2,50 % 7,83 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Ydis)EUR 4 0,38 % -12,02 % -2,27 % 8,42 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(acc)EUR-H1 - 4346 6 -0,23 % -28,65 % 1,95 % 24,10 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(acc)USD - 4346 6 -1,06 % -23,93 % 1,28 % 20,90 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis)USD 6 -1,13 % -26,22 % -0,83 % 20,68 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis)EUR-H1 6 -0,31 % -30,72 % -0,23 % 24,23 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund A(Ydis)EUR 7 1,83 % -26,42 % -2,49 % 32,09 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)EUR 7 1,86 % -26,92 % -3,22 % 32,12 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Gold & Precious Metals Fund N(acc)USD 7 0,81 % -27,13 % -3,26 % 33,05 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H1 7 1,27 % -29,64 % -5,36 % 36,37 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR - 14447 7 1,83 % -26,45 % -2,50 % 32,19 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)EUR-H1 - 14447 7 1,58 % -31,71 % -6,03 % 36,08 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc)USD - 14447 7 0,65 % -26,56 % -2,52 % 33,14 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 (acc) EUR 4 -0,02 % -6,30 % -0,34 % 5,50 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Green Target Income 2024 Fund A1 (Ydis) EUR 4 -0,01 % -7,53 % -1,52 % 5,52 % Detail
Franklin Templeton - Franklin High Yield Fund A(acc)USD - 4385 4 -0,83 % -1,88 % 4,96 % 8,65 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Income Fund A(acc)USD 5 -1,04 % -4,86 % 3,93 % 11,14 % Detail
Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)EUR - 4345 6 0,70 % -6,98 % 9,98 % 17,61 % Detail
Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345 6 -0,41 % -7,18 % 9,94 % 19,78 % Detail
Franklin Templeton - Franklin India Fund A(Ydis)EUR 6 0,71 % -6,98 % 9,02 % 18,05 % Detail
Franklin Templeton - Franklin India Fund A(Ydis)GBP 6 -0,13 % -7,35 % 9,96 % 17,80 % Detail
Franklin Templeton - Franklin India Fund N(acc)EUR 6 0,70 % -7,68 % 9,18 % 18,03 % Detail
Franklin Templeton - Franklin India Fund N(acc)USD 6 -0,42 % -7,87 % 9,12 % 19,75 % Detail
Franklin Templeton - Franklin Innovation Fund A (acc) CZK-H1 7 1,51 % -16,03 % 9,56 % 30,89 % Detail
Riziková trieda
Nižšie riziko
Vyššie riziko
Typicky nižšie výnosy
Typicky vyššie výnosy